2010-2011 DM nr. 1 - sept 2010

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 1 - september 2010

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Na een lange en mooie vakantie, staan de schoolpoorten weer wijd open om enthousiaste leerlingen en leraren te ontvangen. Het is telkens weer een grote uitdaging om een jaar lang samen op weg te gaan. Mekaar te inspireren en te bemoedigen. Leerlingen te motiveren om kennis en vaardigheden te verwerven, hen nabij te zijn in hun groei naar volwassenheid. Als diocesane pedagogische begeleidingsdienst staan we paraat om u en alle leden van uw schoolgemeenschap zo goed mogelijk te ondersteunen in deze boeiende opdracht van opvoeding en onderwijs. Van harte een goed schooljaar gewenst !

In dit eerste nummer van onze Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2010-2011 willen we u alvast de nodige informatie bezorgen voor een vlotte start.
In het algemeen gedeelte vindt u de actuele gegevens over ons DPB-team. We stellen drie nieuwe collega’s voor en vragen ook uw aandacht voor enkele bijzondere initiatieven. Er is een aangepaste versie van het aanvraagformulier voor begeleidingsinitiatieven, de DPB-kalender en bijdragen uit het BSO en BuSO. De vertrouwde rubrieken taaldrempels, de schoolmediatheek en schoolpastoraal ontbreken zeker niet.
In het tweede deel over de vakgebieden zijn er bijdragen van bijna alle vakbegeleiders met actuele en nuttige informatie bij de start van het nieuwe schooljaar. In een volgend nummer zullen de nu nog ontbrekende vakken aan bod komen.

En tot slot kan u al heel veel inspiratie putten uit de boeiende initiatieven van scholen, die we voor u graag “In de kijker” zetten. In het Centrum Leren en Werken Trefpunt in Dendermonde hebben leerlingen zich ingezet voor een humanitair kunstproject. De leerlingen van het derde jaar Handel van de Visitatie school van Mariakerke hebben de eerste Gentse Onderwijs Oscar voor Innovatie gewonnen: de Oscar voor creativiteit met het project Smart Table. En tijdens de eerste week van de zomervakantie hebben leerlingen van het instituut DvM HTB Aalst met hun talenten gewerkt tijdens een bouwkamp in Geraardsbergen.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen september 2010 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-nieuws Biologie/chemie/natuurwetenschappen
DPB-adressenlijst Duits
DPB - kalender Economie/Handel
Documenten vanwege de school voor PB Engels
Handelingsgericht werken in SO Esthetica
BSO  Frans
Buitengewoon onderwijs Fysica/WW/natuurwetenschappen
Kerngroep Taaldrempels Geschiedenis
Schoolmediatheek Humane wetenschappen
Schoolpastoraal Informatica
  Klassieke talen en cultuur
  Lichamelijke opvoeding
  Mode
  Muzikale opvoeding
  Nederlands
  PAV
Vakoverschrijdende Mededelingen Techniek
Taaldrempels Voeding
Taaltip Wiskunde

 

DPB-nieuws top
Vernieuwing binnen het team SO en aankondiging van komende initiatieven.
meer info
DPB - adressenlijst top
Adressenlijst van de Diocesane Pedagogische Begeleiding secundair onderwijs.
meer info
DPB - kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten eerste trimester schooljaar 2010-2011.
meer info
Diocesane Begeleiding BuSO top
Adressenlijst van de Diocesane Pedagogische Begeleiding buitengewoon secundair onderwijs.
meer info
Documenten vanwege de scholen top
Het schooldossier dat opgevraagd wordt door de DPB is opgesplitst in een pedagogisch en een administratief deel.  Wij lichten het belang toe van beide dossiers en van het vernieuwde aanvraagformulier voor een begeleidingsbezoek.
meer info
Handelingsgericht werken in SO top
Artevelde Hogeschool start met de opleiding ‘Handelingsgericht werken in het secundair onderwijs’. Een waardevol initiatief dat wij willen steunen.
meer info
BSO top
Toelichtingen bij twee initiatieven i.v.m. de BSO-werking in uw school:
 1. voor de beginnende leraren in DBSO en BSO bieden wij de nascholing aan “Starterskit voor (D)BSO-leraren”.
 2. voor coördinatoren BSO, IPB’ers en trekkers in het BSO-onderwijs bieden wij opnieuw de gelegenheid om samen te komen met BSO-collega’s.
  meer info
Buitengewoon Onderwijs top
 
Bij de start van het nieuwe werkjaar stellen we kort het jaarthema voor van de directievergaderingen en PAG-werking.
meer info
Kerngroep Taaldrempels top
 • Toelichting bij de taaltips
 • Taal in het leerplan techniek
 • Werken aan taalbeleid in de lessen fysica via concept cartoons.
  meer info
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
meer info
Schoolpastoraal top
We hopen vele collega’s te ontmoeten tijdens de pastorale vormings- en ontmoetingsdag van 29 september e.k. Schrijf tijdig in en zorg dat jouw school ook vertegenwoordigd wordt. In deze bijdrage ook een hartelijk welkom aan de nieuwe inspecteur godsdienst en zoals altijd ook enkele inspirerende citaten en gedachten bij de aanvang van het nieuwe werkjaar. Wat is wezenlijk?
meer info
Vakoverschrijdend: Taaldrempels op school top
 • Toelichting bij de taaltips
 • Taal in het leerplan techniek
 • Werken aan taalbeleid in de lessen fysica via concept cartoons.
  meer info
Vakoverschrijdend: taaltip top
Op school zijn de instructies omvangrijk.  Aandacht voor instructietaal is dus belangrijk.
meer info
Biologie / chemie / natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. info over de leerplannen natuurwetenschappen, de voortzetting van het nascholingsproject natuurwetenschappen voor de eerste graad, de geplande nascholingen in PEDIC, de verlenging van het project “Doe-chemie”, het Vlaams congres voor leraars wetenschappen, de Dag van het chemieonderwijs, interessante sites voor biologie, chemie en natuurwetenschappen, lesmateriaal, de community STW …
meer info
Duits top
 • Nascholing Duits op woensdag 15 september.
 • Dag van de leraren Engels en Duits in het tweede semester.
 • Europese Dag van de Talen 2010 “Talen bouwen bruggen”.
 • Duitse week van de film 2010-2011.
 • Deutsche Welle: Duitse Telenovela für Deutschlerner.
  meer info
Economie/Handel top
Nascholingen, dringende oproep voor vakoverschrijdend werken en varia.
meer info
Engels top
 • Een goede start gewenst! Dagen voor beginnende leraren.
 • Nieuwe leerplannen.
 • Nascholingsinitiatieven voor dit schooljaar in PEDIC Gent.
  meer info
Esthetica top
Vernieuwing begeleiding, vakvergaderingen, nascholingen, …
meer info
Frans top
Een nieuwe collega-begeleider, netwerking 17/11, nieuwe leerplannen, nascholingen …
meer info
Fysica / Toegepaste fysica / WW / natuurwetenschappen top
Overzicht van nieuwe leerplannen, interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.  Oproep tot meedenken projecten WW en SEI.
meer info
Geschiedenis top
Nascholingen, planning, Wortels van de Europese cultuur.
meer info
Humane wetenschappen top
Netwerkvergaderingen Humane Wetenschappen.
meer info
Informatica top
 
Informatie over de te gebruiken leerplannen in het schooljaar 2010-2011.
meer info
Klassieke talen en cultuur top
Voorstelling nieuw leerplan 1ste graad, VOET en varia.
meer info
Lichamelijke opvoeding top
Algemene didactische en pedagogische berichten en een overzicht leerplannen LO. Nascholing lichamelijke opvoeding december 2010. Variapunten die je niet mag missen!
meer info
Mode top
Data overleg vakgroepcoördinatoren en initiatieven.
meer info
Muzikale opvoeding top
Op 4 oktober is er een navorming rond het leerplan verzorging-voeding en muzikale opvoeding in de 2de graad.  Verder vindt u een link naar interessant materiaal voor het nieuwe leerplan MO van de eerste graad en een tekst rond VOET en MO.
meer info
Nederlands top
 • Staat de leraar alleen?  Wij nemen hier een aangepaste versie op van de tekst die in het eerste nummer van Breedbeeld gepubliceerd werd.
 • Bij het begin van het nieuwe schooljaar verwijzen we naar de website van het VVKSO voor een overzicht van de leerplannen die van toepassing zijn. Vakwerkgroepen die willen werken rond leerlijnen kunnen gebruikmaken van een schema eindtermen rond vaardigheden voor de drie graden.
 • Voorstelling nieuwe leerplannen Nederlands eerste graad A- en B-stroom en nascholingen 2010-2011.
 • Verzamelbundel poëzie door Juliaan Crommelinck.
  meer info
PAV top
Uitnodigiing voor een informatievergadering over het nieuwe leerplan PAV – Moderne Vreemde Talen – tweede graad BSO op woensdag 29 september 2010.
meer info
Techniek top
Nascholing techniek 1ste semester.
meer info
Voeding top
Nieuwe leerplannen schooljaar 2010-2011, vernieuwd didactisch pakket, vak- en leerboeken, vormingsactiviteiten.
meer info
Wiskunde top
 • Overzicht van te volgen leerplannen
 • Overzicht nascholingen
 • SOHO-wiskunde
 • Nieuw leerplan eerste graad A
 • Verwijzing naar documenten en websites
 • Beginnende leraren (eerstejaars en tweedejaars)
 • Enkele data om te noteren
  meer info

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider