2011-2012/DM3

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 3 - november 2011

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het derde nummer van onze Diocesane Mededelingen met diverse bijdragen en illustraties.

In het eerste deel vindt u de artikels van algemene aard, met ondermeer de aandachtspunten vanuit de pedagogische begeleiding zoals die op de directiedriedaagse in Houffalize gebracht zijn. Er is ook de aangepaste DPB kalender, het programma van de tweedaagse voor het middenkader, nieuws uit het BuSO, bijdragen over schoolpastoraal, over de schoolmediatheek en de vertrouwde rubrieken taaldrempels en taaltip.
Ook andere vakoverschrijdende thema’s komen deze keer aan bod: een bijdrage over “actief leren”, over “digitale didactiek”, over verkeers-en mobilititeitseducatie en over optimale onderwijskansen.

In het tweede deel zijn er zoals steeds heel wat bijdragen vanwege de vakbegeleiders. We hopen dat ze snel de weg vinden naar de betrokken lerarengroepen.

De rubriek “In de kijker” laat u meegenieten van de grote inzet en creativiteit in onze scholen. Een grote solidariteitsactie met Ali Sharafi, een Afghaanse oud-leerling, toont de kracht van de “hartelijkheid” van het opvoedingsproject van het Scheppersinstituut te Wetteren. En in het VTI te Aalst mogen ze terecht fier zijn op hun “100 jaar jong”, wat gevierd wordt in een bruisend eeuwfeest met alle leden van de schoolgemeenschap.

Veel leesgenot
 

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen november 2011 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-kalender  Aardrijkskunde
 DPB-nieuws  Biologie/chemie/natuurwetenschappen
 Tweedaagse van het middenkader  Duits
 Buitengewoon onderwijs  Frans
   Fysica/toegep. fysica/ww/natuurwetenschappen
   Geschiedenis
   Godsdienst
   Humane wetenschappen
Vakoverschrijdende Mededelingen  Klassieke talen
Actief Leren  Lichamelijke opvoeding
Digitale didactiek  Maatschappelijke vorming
Optimale onderwijskansen  Mode
Schoolmediatheek  Nederlands
Schoolpastoraal  Personenzorg
Taaldrempels  Project Algemene Vakken
Taaltip  Techniek
Verkeer en mobiliteit  Wiskunde
   

 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2011-2012.
Meer info
 
DPB-nieuws top
Informatie over onze DPB-werking op het directiecongres in Houffalize.
Meer info
 
Tweedaagse van het middenkader top
Graag nodigen wij u uit op de tweedaagse van het middenkader op dinsdag 28 en woensdag 29 februari 2012 in de Duinse Polders te Blankenberge.
Meer info
 
Buitengewoon onderwijs top
Sedert enkele weken loopt in de Broederschool te Lokeren een graffitiproject.  Een zicht op de eerste kunstwerkjes...
Meer info
 
Actief leren top
Reflectiedocument Actief Leren, ...
Meer info
 
Digitale didactiek top
Het ICT-beleid in een school omvat veel deelgebieden o.a. ICT-integratie.  Via een vragenlijst willen we directie, coördinatoren en leerkrachten laten reflecteren over het ICT-beleid van de school en aanzetten geven tot een betere ICT-integratie.
Meer info
 
Optimale onderwijskansen top
 • Ik heb mijn kind vleugels gegeven, de school moet het leren vlliegen
 • Netwerkdag 2 i.v.m. operationele doelen en meetbare resultaten

Meer info
 

Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
In deze novemberbijdrage veel inspiratie voor herdenkingsmomenten, advent en prioriteit/tijd, en vormingsdagen over gelovige identiteit.
Meer info
 
Taaldrempels top
 • Handboek taalbeleid secundair onderwijs
 • Werken aan academische taalvaardigheden via het project 'Gelaarsd, gespoord en geletterd' van Centrum voor Taal en Onderwijs
 • Taaluniethema 2011
 • Tips om op een creatieve manier te werken met boeken in de eerste graad van de B-stroom.

Meer info
 

Taaltip top
Instructietaal en vakgebonden schooltaalwoorden via Boeken Boeien ... Geef je leerlingen de kans om open te bloeien.
Meer info
 
Verkeer en mobiliteit top
Verkeer en mobiliteit voor de leerlingen (en leerkrachten).
Meer info
 
Aardrijkskunde top
In deze bijdrage worden twee nieuwe nascholingen aangekondigd: voor de eerste graad (2de leerjaar) worden op het terrein voorbeelden getoond hoe de doelstellingen rond terreinwerk en kaartstudie kunnen gerealiseerd worden; voor de tweede graad is er een nascholing waarbij frisse ideeën zullen getoond worden voor de didactische uitwerking van het hoofdstuk industrie in de wereld.  Voor de leraren 3de graad wordt het reeds aangekondigde nascholingstraject "de aarde in vier dimensies" nog eens herhaald.  Vervolgens worden ook enkele ICT-tips gegeven voor boeiende lessen i.v.m. demografie, mondiale verschuivingen en verkeer.
Meer info
 
Biologie/chemie/natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling van items die actueel blijven, nieuwe informatie over o.a. nascholingen, lesmateriaal i.v.m. klimaatverandering, de nieuwe gevarenlogo's voor producten en interessante websites.
Meer info
 
Duits top
 • Bijeenkomst voor vakcoördinatoren Duits
 • Deutschlehrertag
 • Chronik der Mauer

Meer info
 

Frans top
Netwerking eerste en derde graad, voorstelling nieuwe leerplannen tweede graad en interessante data.
Meer info
 
Fysica/toegepaste fysica/wetenschappelijk werk/natuurwetenschappen top
Overzicht van interessante nascholingen en projecten.
Meer info
 
Geschiedenis top
 • Wikipedia: love it or hate it?
 • Extra nascholingen
 • Enkele suggesties om de lessen te stofferen

Meer info
 

 Godsdienst top
 • Nascholingen: aanbod en inschrijvingen
 • Creatief denken vanuit oude begrippen
 • Varen naar het diepe – over vakoptiek
 • Broederlijk Delen aanbod voor BSO-TSO
 • Studiedag KAHO St-Lieven

Meer info
 

Humane wetenschappen top
Netwerkvergaderingen humane wetenschappen, sharepoint humane wetenschappen, nascholing mediawijsheid 2012, nascholing evaluatie 2012, lesmateriaal over Europa, over wereldburgerschap, over politiek, over kunst, over zelfbeeld en schoonheidsideaal, tentoonstellingen.
Meer info
 
Klassieke talen top
Je vindt informatie over een didactisch nummer van Lampas, een hernieuwde aanvraag voor de nascholing en een orakelspel.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding top
 • Inschrijven voor de nascholing LO december 2011
 • Variapunten die je zeker moet lezen!

Meer info
 

Maatschappelijke vorming top
Schrijf per kerende in voor de vergadering voor vakgroepcoördinatoren MAVO en PAV van maandag 21 november 2011.
Meer info
 
Mode top
Schitteren en ontplooien in het modeonderwijs!, nascholingen, ...
Meer info
 
Nederlands top
 • Woordenschatdidactiek en boeiende sites
 • Op www.dagvandepoezie.be vind je twee lesmodellen taalbeschouwing eerste graad, aangepast aan het nieuwe leerplan
 • Taalpeil en Taalpeil +

Meer info
 

Personenzorg top
Woonzorgcentra, RTC-nieuws, service document Gezondheid- en Welzijnswetenschappen, sprokkelmandje met heel wat documentatie: zien, lezen, doen, bezoeken, ... maar vooral u laten inspireren tot actuele en hedendaagse invulling van zorg in al haar deelaspecten, nascholing professionele schoonmaak.
Meer info
 
Project Algemene Vakken top
Schrijf per kerende in voor de vergadering voor vakgroepcoördinatoren MAVO en PAV van maandag 21 november 2011.
Meer info
 
Techniek top
 • Leerlijnen
 • Nascholingen

Meer info
 

Wiskunde top
 • Professionalisering: begeleidingsactiviteiten voor leerkrachten in de tweede graad en in de derde graad ASO (leerplan a)/KSO/TSO
 • The Story of Maths, wiskunde als fundament van onze beschaving
 • Ik was altijd heel slecht in wiskunde

Meer info
 

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider