2011_2012/dm4

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 4 - december 2011

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het vierde nummer van onze Diocesane Mededelingen. Het is meteen de laatste zending voor 2011.

Wij willen u en allen die u dierbaar zijn onze beste wensen aanbieden voor een hartverwarmende afsluiting van het oude jaar, maar vooral voor een vrede- en vreugdevol 2012!

In het eerste deel van dit nummer vindt u algemene informatie, die nuttig is voor alle schoolbetrokkenen. Wij vragen uw speciale aandacht voor een nieuw initiatief van vakbegeleiders “de open zitdag” en voor de tweede “Dag beginnende leraren” in februari 2012. Verder is er de DPB-kalender voor de komende periode, nieuws uit het BuSO, bijdragen van de kernteams “taaldrempels” en “digitale didactiek” en de vaste rubrieken schoolmediatheek en schoolpastoraal . U vindt ook nog een bijdrage van Preventie en Welzijn en over verkeerseducatie.

Het tweede deel van deze Mededelingen bestaat zoals gewoonlijk uit een waaier aan bijdragen uit de diverse vakgebieden. Wij hopen dat ze de nodige aandacht kunnen krijgen van alle betrokken leraren.

Onze rubriek “In de kijker” neemt u weer mee in boeiende schoolverhalen. Dank zij een actieve en intense inzet wonnen de leerlingen van de DvM humaniora in Aalst de “Fair trade wedstrijd” van de Oxfamwereldwinkels. In het Sint-Vincentiusinstituut van Dendermonde hebben de vierdejaars leerlingen deelgenomen aan de Zuiddag “Work for Change” en hun loon voor een ganse dag werken geschonken aan leeftijdsgenoten in Tanzania. Met het bekende project “SAVA”, waarbij een heleboel leerlingen zich op diverse wijze inzetten voor de buurt, heeft het Sint-Janscollege te Sint-Amandsberg de samenlevingsprijs van de stad Gent gewonnen. En in Aalst hebben de eerstejaars van het Sint-Maarteninstituut op een ludieke manier kennis kunnen maken met hun patroonheilige en zijn inspirerende kracht voor het schoolleven tijdens de Sint-Maartenhappening.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen december 2011 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-nieuws  Aardrijkskunde
 DPB-kalender  Biologie/chemie/natuurwetenschappen
 Buitengewoon onderwijs  Economie en handel
   Engels
   Esthetica
   Godsdienst
Vakoverschrijdende Mededelingen  Informatica
 Digitale didactiek  Klassieke talen
 Preventie en welzijn  Lichamelijke opvoeding
 Schoolmediatheek  Mode
 Schoolpastoraal  Nederlands
 Taaldrempels  Studiegebied Personenzorg 
 Taaltip  Techniek
 Verkeer en mobiliteit  Wiskunde

 

DPB-nieuws top
"Open zitdag" door vakbegeleiders, de aankondiging van de tweede "Dag beginnende leraren" en op de website vind je een mooie fotoreportage van de studiedagen in Houffalize.
Meer info
 
DPB-kalender top

Een overzicht van  de DPB-activiteiten schooljaar 2011-2012.
Meer info

Buitengewoon onderwijs top
Op woensdag 16 november 2011 ging in BuBaO De Zonnewijzer opnieuw de jaarlijkse studiedag bewegingsopvoeding van het buitengewoon onderwijs door.  Een activiteitenverslag ...
Meer info
 
Digitale didactiek top
Aan welke deontologische regels is het ICT-gebruik op school gebonden.
Meer info
 
Preventie en welzijn top
Een oproep om met de documentatie over preventie en welzijn, die aan de directies tijdens hun studiedagen werd bezorgd, actief aan de slag te gaan.
Meer info
 
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
Schoolpastoraal ‘in advent’, met een visie op onze eigen aanwezigheid in de school en op Benedictijnse innerlijkheid. Zoals gewoonlijk ook weer enkele uitnodigingen en inspirerende teksten die bruikbaar kunnen zijn voor bezinningsmomenten in deze sterke tijd van het jaar.
Meer info
 
Taaldrempels top
 • Interessante publicaties van VUBPRESS over werken aan academische taalvaardigheden
 • Vraagmatrix voor gedifferentieerd werken
 • Pictogrammen voor school en thuis
 • Taalpeil 2011

Meer info
 

Taaltip  top
Multimediale geletterdheid: een bijzonder verhaal. Wij kunnen zorgen voor diversiteit in onze onderwijstaal…
Meer info
 
Verkeer en mobiliteit top
Verkeers- en mobiliteitseducatie (VME): wat kan gratis?
Meer info
 
Aardrijkskunde top
 • Nascholing "Industrie in de wereld: boeiende werkvormen en recente wetenschappelijke inhouden" 
 • Nascholing "Relaties tussen landschappen: mogelijkheden voor terreinwerk en kaartstudie"
 • Systeem aarde: de planeet in 4 dimensies
 • Geo-olympiade editie 2012
 • ICT-tip

Meer info
 

Biologie/chemie/natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling van items die actueel blijven, nieuwe informatie over o.a. nascholingen en studiedagen, de start van het ICT-project natuurwetenschappen voor de eerste graad, een overleg i.v.m. onderzoekscompetentie in het vak chemie, de nieuwste update van de databank gevaarlijke stoffen, didactisch filmmateriaal, lesmateriaal "Chemie en cultuur" en heel wat informatie over kunststoffen.
Meer info
 
Economie en handel top
 • Informatie over het traject bij de invoering van een nieuw leerplan Kantoor en Verkoop en inspiratie voor nascholingen en activerende werkvormen.
 • Zit je met individuele vragen, problemen, ... i.v.m. het vak economie en handel, dan is de open zitdag economie en handel zeker iets voor jou.
   

Meer info
 

Engels top
Nascholing Engels in Cambridge.
Meer info
 
Esthetica top
We willen je graag verwelkomen op de studiedag "Film centraal" op 12-12-11 in PEDIC.
Meer info
 
Godsdienst top
 • Hoe word je mens?
 • Nascholingen aanbod en inschrijvingen
 • Des hommes et des Dieux
 • Gedichtendatabank

Meer info
 

Informatica top
 • Aan welke deontologische regels is de ICT-coördinator gebonden?
 • Een IB-dag met als thema's Powershell en stage.
 • Zit je met individuele vragen, problemen, ... i.v.m. het vak informatica, dan is de open zitdag informatica zeker iets voor jou. 

Meer info
 

Klassieke talen top
Circe in Italië en een oproep voor juryleden.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding top
School jezelf bij, ga op stap met je leerlingen en win mooie prijzen!
Meer info
 
Mode top
Uitnodiging overleg vakcoördinatoren.
Meer info
 
Nederlands top
 •  Instituut voor Nederlandse Lexicologie: dé plek voor iedereen die iets wil weten over woorden, hun spelling, vorm, betekenis of gebruik door de eeuwen heen.
 • Gedichtendag 2012
 • Lezen voor de lijst: nieuwe website
 • Tweetalig, meertalig: resultaten van onderzoek door de Nederlandse Taalunie gepubliceerd in Taalpeil.
 • Zit je met individuele vragen, problemen, ... i.v.m. het vak Nederlands, dan is de open zitdag Nederlands zeker iets voor jou.
   

Meer info
 

Studiegebied Personenzorg top
 • Websites voeding
 • Gezonde voeding voor elke leeftijdsfase
 • Studiedag VOCA
 • ILIV, kenniscentrum over het belang van een thuis
 • Sprokkelmandje
 • Zit je met individuele vragen, problemen, ... i.v.m. het studiegebied personenzorg, dan is de open zitdag studiegebied personenzorg zeker iets voor jou.
   

Meer info

Techniek top
Zit je met individuele vragen, problemen, ... i.v.m. het vak techniek, dan is de open zitdag techniek zeker iets voor jou.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Professionalisering
 • Grote getallen en geheime gegevens
 • Leermiddelen.

Meer info
 

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO