2011-2012/DM5

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 5 - januari 2012

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Wij hopen dat het nieuwe jaar 2012 onder een goed gesternte gestart is en dat het vrede, geluk en vervulling mag brengen voor u en voor de ganse schoolgemeenschap! Ondertussen mogen wij het vijfde nummer van onze Diocesane Mededelingen aan u voorstellen.

Zoals steeds starten we met een algemeen deel. Daarin vindt u het DPB-nieuws met ondermeer de aankondiging van de “Dagen van...” voor diverse doelgroepen, de DPB-kalender en de recente aanpassingen aan onze website. Er zijn de vertrouwde rubrieken: bijdragen over schoolpastoraal, schoolmediatheek, optimale onderwijskansen en artikels over vakoverschrijdende thema’s: actief leren, taaldrempels en taaltip, evaluatie en verkeerseducatie. Warm aanbevolen lectuur voor alle lezers van dit nummer !

In het tweede deel vindt u een groot aantal bijdragen uit de diverse vakgebieden. Deze artikels richten zich in de eerste plaats tot de betrokken vakleraren. Daarnaast ook tot alle andere geïnteresseerden.

Tot slot laten we u weer meegenieten van het bruisende schoolleven in onze rubriek “In de kijker”. Het Sint-Gertrudiscollege in Wetteren valt meermaals in de prijzen als "hart-veilige" school! Het Technisch Instituut Heilige Harten in Ninove viert 175 jaar in verbondenheid met Burkina Fasso en het Vrij Instituut Sint-Lucas in Oudenaarde heeft 60 jaar school met een luisterrijke viering ingezet.

Veel leesgenot!

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO

In de kijker
Mededelingen januari 2012 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 Nieuwjaarswensen Biologie, chemie en natuurwetenschappen
 DPB-nieuws Duits
 DPB-kalender Engels
 DPB-website Frans
  Fysica, toegep. fysica, ww, natuurwetenschappen
  Geschiedenis
Vakoverschrijdende Mededelingen Godsdienst 
 Actief Leren Humane wetenschappen 
 Evaluatie Informatica 
 Optimale onderwijskansen Klassieke talen
 Schoolmediatheek Lichamelijke opvoeding
 Schoolpastoraal Nederlands 
 Taaldrempels Studiegebied personenzorg
 Taaltip Techniek
 Verkeer en mobiliteit Wiskunde

 

Nieuwjaarswensen top
De DPB wenst u allen een hoopvol 2012!
Meer info
 
DPB-nieuws top
Een wijzing in het DPB-team, de uitnodiging voor "Dagen beginnende leraren" en voor "Dag Ondersteunend Personeel".
Meer info
 
DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2011-2012.
Meer info
 
DPB-website top
Interessante info op de website van DPB-Gent.
Meer info
 
Actief Leren top
Kijkwijzer groepswerk, actief leren, bibliografie.
Meer info
 
Evaluatie top
Sinds 2003 stelt de DPB-Gent digitaal een document rond evaluatie van leerlingen ter beschikking van de scholen.
Meer info
 
Optimale onderwijskansen top
 • Nieuw materiaal op de website van de DPB Gent.
 • GOK, een zaak voor iedereen.
 • 't Is goe, juf, die spreekt mijn taal!

Meer info
 

Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
Een overzicht van de inhoud in deze bijdrage: Beziel(en)d aanwezig zijn. Een duurzame schoolcode. Oecumenische bidweek. Laat ze hun plan trekken. Genesis of Darwin. Gedichtendag 2012. Scholen voor het leven. Taizé in Gent. Een pastorale visiemap voor elke school. 
Meer info
 
Taaldrempels top
 • Lesmateriaal voor anderstaligen via de boetiek van Taalblad.
 • Leuvens Centrum voor Taal en Onderwijs krijgt 14de Wablieft-prijs.
 • Taalgerichtheid in het vak techniek. 

Meer info
 

Taaltip top
Klare taal in de les verhoogt de kans op succes!
Meer info
 
Verkeer en mobiliteit top
Het blijft 's ochtends onderweg naar school nog donker.  We merken allemaal dat leerlingen in het donker niet gezien zijn.  Beseffen ze wel hoe weinig ze gezien zijn?  En er is ook nog de wedstrijd "velocitie".
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling van items die actueel blijven, aanvullingen en nieuwe informatie over o.a. actualisatie van leerplannen, nascholingen en studiedagen, het ICT-project natuurwetenschappen voor de eerste graad, een overleg i.v.m. onderzoekscompetentie in het vak chemie, wedstrijden en projecten, de nieuwste update van de databank gevaarlijke stoffen, bruikbaar lesmateriaal, interessante boeken en websites.
Meer info
 
Duits top
 • Dag van de leraren Engels en Duits.
 • Het Klimt-Jahr in Wenen.
 • Materiaal interculturele communicatie.

Meer info
 

Engels top
Nascholing: Dag van de leraren Engels en Duits.
Meer info
 
Frans top
Netwerking opstart BSO, netwerking eerste graad A-leerplan en interessante data.
Meer info
 
Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je naast een overzicht van nascholingen ook informatie over o.a. actualisatie van leerplannen, olympiades en projecten.
Meer info
 
Geschiedenis top
 • Boeiende resultaten peiltoetsen basisonderwijs.
 • Herinnering nascholingen.
 • Enkele suggesties om de lessen te stofferen.

Meer info
 

Godsdienst top
 • Nascholingen aanbod en inschrijvingen.
 • Overzicht nieuwe boeken, films en spellen in het catechetisch documentatiecentrum.
 •  Oecumenische bidweek.
 • Startavond Broederlijk Delen.
 • Studiedag "Islamitische leerlingen en katholieke scholen".

Meer info
 

Humane wetenschappen top
Netwerkvergaderingen humane wetenschappen, studiedagen, sharepoint humane wetenschappen.
Meer info
 
Informatica top
 • Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica.
 • Aankondiging van een BI-dag.
 • Aankondiging volgende IB-dag.

Meer info
 

Klassieke talen top
Hier vind je info over de 2de Griekse dag.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding top
 • Nascholingen LO: evaluatie van wat voorbij is en wat brengt de toekomst.
 • Gluren bij de buren.

Meer info
 

Nederlands top
 • Man over woord: een succesvolle serie over taal op Canvas
 • Resultaten van de peiling leesvaardigheid Nederlands derde graad ASO, KSO, TSO
 • Kunnen de leerlingen niet meer spellen?

Meer info
 

Studiegebied personenzorg top
Open zitdag Ingrid Molein studiegebied Personenzorg, masterclass Huishoudkunde in de 21ste eeuw: een eigentijdse visie op lifestylecoaching, bijeenkomst leraren Organisatiehulp, vorming voor leraren TBZ, informatie van o.a. de Hoge Gezondheidsraad rond linnen in ziekenhuizen en zorginstellingen, over handhygiëne, over nieuwe regels voor etikettering, ...
Meer info
 
Techniek top
Zit je met individuele vragen, problemen, ... i.v.m. het vak techniek, dan is de open zitdag techniek zeker iets voor jou.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Touw om de aarde en ... wiskundemeisjes.
 • Waarom doet hij zijn best niet?
 • Wiskundewedstrijden in het buitenland.
 • Algebra met inzicht.

Meer info
 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider