2011-2012/DM7

 

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 7 - maart 2012

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Wij bezorgen u hierbij graag het zevende nummer van de Diocesane Mededelingen van de lopende jaargang 2011-2012.

In dit nummer vindt u de klassieke ingrediënten.
In een eerste deel vragen wij uw aandacht voor onze DPB-kalender en voor de algemene bijdragen: nieuws uit het BUSO, schoolpastoraal, schoolmediatheek, optimale onderwijskansen, verkeerseducatie en de vaste bijdragen taaldrempels en taaltip.

In het tweede deel komen de vakgebonden thema’s aan bod en vindt u een rijke waaier aan bijdragen vanwege de vakbegeleiders. We hopen dat ze de grote groep betrokken leerkrachten goed bereiken.

Onze rubriek “In de kijker” laat de lezers weer meegenieten van de sprankelende creativiteit van leerlingen en leraren en van het grote engagement dat in onze scholen leeft. Na een beklijvende inleefreis naar India met de Damiaanactie, werd via een totaalspektakel vol muziek, dans en zang door de leerlingen en leraren van het KSO Glorieux in Ronse een grote solidariteitsactie op gang getrokken. In de scholengroep Edugo in Oostakker en Lochristi werd voor de derde keer een poëtische nocturne gerealiseerd aan de vooravond van de nationale poëziedag. Het poëzietraject doorheen de 4 campussen was een illustratie van de grenzeloze en schitterende fantasie van de vele deelnemende leerlingen en leerkrachten.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen maart 2012

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-kalender  Aardrijkskunde
 Buitengewoon Onderwijs  Biologie/Chemie/Natuurwetenschappen
   Duits
   Engels
   Economie en handel
   Esthetica
   Frans 
   Fysica/toegep. fysica/ww/natuurw.
   Godsdienst 
   Humane Wetenschappen 
Vakoverschrijdende Mededelingen  Informatica 
 Optimale Ontwikkelingskansen  Klassieke talen 
 Schoolmediatheek  Land- en tuinbouw 
 Schoolpastoraal  Lichamelijke Opvoeding
 Taaldrempels  Nederlands
 Taaltip  Studiegebied Personenzorg
 Verkeer  Wiskunde
   

 

DPB-kalender  top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2011-2012.
Meer info
 
Buitengewoon Onderwijs  top
Op donderdag 19 januari 2012 ging onze tweede bijeenkomst van de werkgroep Kiné BuO door.  Opnieuw een heel gesmaakte en creatieve bijeenkomst onder leiding van Mevr. Monique Melotte.
Meer info
 
Optimale Ontwikkelingskansen  top
 • Klaar voor hoger onderwijs?
 • Preventie en remediëring in het secundair onderwijs: verslagboek intervisie
 • Ik ben arm

Meer info
 

Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
 De inhoud van deze bijdrage:
 • Goud of God in Guatemala
 • Vastenbezinningen op school
 • Diocesane bezinningsmogelijkheden
 • 30 jaar Dominicus Gent
 • Jorsala, samen op weg naar dialoog
 • Opleiding Vredeseducatie
 • Taizé te gast in Gent
 • World cleanup 2012
 • Dvd ‘on-GELOOF-lijk’
 • Manu Keirse over ‘Later begint vandaag’

Meer info
 

Taaldrempels  top
 • Resultaten van de peiling leesvaardigheid Nederlands derde graad ASO, KSO, TSO
 • Meervoudig intelligent werken aan taalonderwijs
 • Taakkaarten op gebied van stellen

Meer info
 

Taaltip  top
Met taal activerend werken?  Je zult het verschil merken.
Meer info
 
Verkeer  top
Op zoek naar materiaal voor Verkeer en Mobiliteit?  Dan moet je kennismaken met de webshop van het VSV.
Meer info
 
Aardrijkskunde  top
In deze bijdrage worden enkele initiatieven aangekondigd in het kader van de 500ste verjaardag van Mercator.  Om evidente redenen ligt de focus ervan op de cartografie en het kaartgebruik.  Er zijn ook heel wat activiteiten ter opvolging van het verblijf van onze collega Koen Meirlaen op Antarctica, waarvoor we hier een warme oproep doen.  Bovendien wordt een activiteit "Kijkerbouw" aangekondigd, waar je misschien met je collega fysica kunt aan deelnemen als je denkt aan een vakoverschrijdende en praktische oefening.
Tot slot wordt al vooruitgekeken naar de traditionele meerdaagse zomerexcursie van LUCON, dit jaar in het teken van het fysisch landschap in de Ardennen.
Meer info
 
Biologie/chemie/natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling van onderwerpen die actueel blijven, aanvullingen en nieuwe informatie over o.a. nascholingen en studiedagen, raadpleging en voorstelling van de nieuwe leerplannen, leerplannen in de studierichting Sportwetenschappen, nieuw lesmateriaal, de demotruck kunststoffen en de laatste update van de databank gevaarlijke stoffen.
Meer info
 
Duits  top
 • Luistervaardigheid oefenen met economische thema's
 • Oefenaanbod Duits van de UGent
 • Duitse Comics

Meer info
 

Economie en handel top
Info en herhaling geplande nascholingen.
Meer info
 
Engels  top
Free subscription to English Teaching Forum & online English Teaching Weekly.
Meer info
  
Esthetica  top
'Lessen over kunst, een koud kunstje ...?" op 14 maart 2012.
Meer info
 
Frans  top
 • Taalvaardigheid testen
 • Nieuwe leerplannen vanaf september 2012
 • Netwerk leraren Frans 3de graad ASO, richtingen moderne talen: onderzoekscompetentie

Meer info
 

Fysica/toegepaste fysica/wetenschappelijk werk/natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je een overzicht van nascholingen en informatie over o.a. actualisatie en voorstelling van nieuwe leerplannen en een reizende tentoonstelling voor wetenschappen.
Meer info
 
Godsdienst  top
 • Nascholingen aanbod en inschrijvingen
 • Studiedag voor alle leerkrachten in het BuSO van alle opleidingsvormen 16 maart
 • Link jaarvorderingsplannen Word
 • Broederlijk Delen
 • Interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenwerking
 • Allerlei

Meer info
 

Humane wetenschappen top
Netwerkvergaderingen Humane wetenschappen, studiedagen, sharepoint Humane wetenschappen.
Meer info
 
Informatica  top
Er wordt een BI-dag ingericht op 23 en 27 maart 2012.

Meer info

Klassieke talen  top
Je vindt info over een toneelbewerking van Juvenalis, ook didactisch nieuws en de tweede editie van een Romeins jeugdkamp!
Meer info
 
Land- en tuinbouw  top
In het kader van het Leonardopartnerschapsproject "Bio-energy production Europe" (BEPE), waar het VVKSO deel van uitmaakt, willen we geïnteresseerden uit het studiegebied Land- en tuinbouw de kans geven zich verder te professionaliseren en contacten te leggen door deel te nemen aan het programma in België van 19 t.e.m. 21 maart 2012.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding  top
 • Nascholingen LO om in je kalender aan te stippen.
 • Gluren bij de buren (deel 2).

Meer info 
 

Nederlands  top
 • Lof voor de taal van De Jeugd van Tegenwoordig
 • Nieuw leerplan voor de tweede graad ASO, KSO en TSO. Ontwerpversie op site VVKSO.  Infosessies vanaf september!
 • Schrijfdag op 5 mei in Mechelen
 • Grammatica: hoe geef je dat?  Een inspirerend praktijkvoorbeeld taalbeschouwing eerste graad.

Meer info
 

Studiegebied Personenzorg  top
Herinnering aan masterclass, klankbordgroepen, interessante documentatie, digitale informatie, verteltheater Mist.
Meer info
 
Wiskunde  top
Professionalisering wiskundeleraren
 • voor de tweede en derde graad KSO/TSO: probleemoplossende vaardigheden. Mathematiseren en oplossen van problemen.
 • voor de tweede graad ASO (eventueel ook tweede graad KSO/TSO, leerplan a): denk- en redeneervaardigheden

Leermiddelen

 • Het "Grote Vragen"-boek wiskunde
 • Sites met een gevarieerd oefenaanbod
 • Rekenkalender 2012
 • Olympia
 • Noteren van verzamelingen in teksten

Jongleren in wiskunde

Dagen van de wiskunst

Pi-dag! 

Meer info

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO