2011-2012/dm8

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 8 - mei 2012

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

De achtste editie van onze Diocesane Mededelingen ligt voor u klaar.  Het is een gevarieerd en rijk nummer met heel wat bijdragen.

In ons algemeen gedeelte vindt u de vertrouwde rubrieken, zoals het DPB-nieuws, de DPB-kalender, bijdragen over schoolpastoraal en de schoolmediatheek.  In het DPB-nieuws vragen we uw bijzondere aandacht voor onze nieuwe brochure met het begeleidingsaanbod voor het schooljaar 2012-2013.  Bij de vakoverschrijdende mededelingen is er opnieuw nuttige info over taaldrempels en taaltips.

In het tweede deel mag u weer rekenen op heel wat actuele informatie vanuit de diverse vakgebieden door onze vakbegeleiders.

En tot slot biedt de rubriek "In de kijker" een boeiende kijk op de onuitputtelijke creativiteit en gedreven inzet van leerlingen en leraren in onze scholen.  In het T.I.O.L.V. in Oudenaarde mochten de leerlingen van de handelsrichtingen dolle taaldagen beleven tijdens de Week van de talen.  De leerlingen van de filosofieklas van het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg hadden een exclusieve ontmoeting en een filosofisch gesprek met Herman Van Rompuy, President van Europa.  En in het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout hebben de leerlingen van STW tijdens een IO tweedaagse hun nieuwe competenties op een originele manier verwerkt en voorgesteld in een spetterende TV-avond.

Veel leesgenot.

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen mei 2012 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-nieuws  Aardrijkskunde
 DPB-kalender  Biologie/chemie/natuurwetenschappen
   Duits
   Economie en handel
   Engels
   Frans
   Fysica/toegep. fysica/ww./natuurwetensch.
   Godsdienst
Vakoverschrijdende Mededelingen  Klassieke talen
 Schoolmediatheek  Lichamelijke opvoeding
 Schoolpastoraal  Mode
 Taaldrempels  Nederlands
 Taaltip  Studiegebied Personenzorg
 Uitwisseling secretariaat-talen  Wiskunde

 

DPB-nieuws top
 • De nieuwe DPB-brochure voor 2012-2013
 • Sollicitantenbank
 • Vakgroepwerking is al jarenlang in veel scholen een pijnpunt.  Hoe kan je dit aanpakken?  Infosessie voor directies op 5 juni 2012 om 14.00 uur
 • Nascholingsproject 'Kwaliteitszorg en zelfevaluatie' 2012-2013.

Meer info
 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2011-2012.
Meer info
 
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top

De inhoud van deze bijdrage:

 • Rouwen om twee pastorale medewerkers
 • De dichter Willem Jan Otten
 • Interscholenwedstrijd 'Week van de Goeiedag'
 • Leesnamiddagen in Emmaüs Aalst
 • Liedavond met H. Oosterhuis

Meer info

Taaldrempels top
 • In duidelijk Nederlands. Spreken en schrijven voor iedereen. Een interessante adviesgids van de Taaltelefoon. 
 • Brochure 'Meer en beter woorden leren' over de relatie tussen taalvaardigheid en schoolsucces.
 • Accentloos Nederlands niet langer de norm bij de VRT.
 • Sms-taal is geen gevaar voor onze taal.

Meer info
 

Taaltip top
Met taal activerend werken?  Je zult het verschil merken. (deel 2)
Meer info
 
Uitwisseling secretariaat-talen top
Uitwisseling secretariaat-talen op 23 mei in het Diocesaan Onderwijsbureau.
Meer info
 
Aardrijkskunde top
In deze bijdrage vind je de aankondiging van een studiedag in het Planetarium.  Bovendien wordt de vermelding van enkele nieuwe leerplannen aardrijkskunde vanaf 1 september 2012 op de website van het VVKSO gekaderd.  Deze maand ontbreekt ook de maandelijkse ICT-tip niet.
Meer info
 
Biologie, chemie, natuurwetenschappen  top
In deze mededelingen vind je, naast de herhaling van onderwerpen die actueel blijven, aanvullingen en recente informatie over o.a. de nieuwe leerplannen wetenschappen voor ASO, TSO en KSO voor volgend schooljaar, de infosessies i.v.m. de nieuwe leerplannen, vormingen, nieuw materiaal.
Meer info
 
Duits top
Uitwisseling secretariaat-talen op 23 mei in het Diocesaan Onderwijsbureau.
Meer info
 
Economie en handel top
Info en geplande nascholingen.
Meer info
 
Engels top
 • Free subscription to English Teaching Forum & online English Teaching Weekly: webadres.
 • Data van nascholingen om nu reeds te noteren.
 • Nieuwe leerplannen 2de en 3de graad (BSO), 1 september 2012.
 • Uitwisseling secretariaat-talen op 23 mei in het Diocesaan Onderwijsbureau.

Meer info
 

Frans top
 • Nieuwe leerplannen
 • Café littéraire
 • Nascholing lees- en luistervaardigheid evalueren
 • Uitwisseling secretariaat-talen

Meer info
 

Fysica, toegep. fysica, ww, natuurwetenschappen top
In deze mededelingen vind je informatie over actualisatie en nieuwe leerplannen wetenschappen TSO/KSO en een overzicht van nascholingen en activiteiten voor dit en volgend schooljaar.
Meer info
 
Godsdienst top
 • Afscheid
 • Verplicht opentrekken godsdienstlessen in secundair onderwijs weggestemd
 • Artikel over vak godsdienst in De Standaard
 • Thomas in een nieuw kleedje
 • Contactmomenten
 • Informatiemoment 'godsdienstleraar worden in het bisdom Gent'
 • Meegedeeld

Meer info

Klassieke talen top
 • Brief van de begeleiders muzikale opvoeding, plastische opvoeding en klassieke talen uit Oost- en West-Vlaanderen.
 • Een nieuwe nascholing over valentiegrammatica

Meer info
 

Lichamelijke opvoeding top
 • Nascholingen LO om in je kalender aan te stippen.
 • MUSCULOW, onderzoek naar Sportblessures bij leerkrachten LO.
 • Variapunten die je niet mag missen.

Meer info
 

Mode top
Uitnodiging overleg vakcoördinatoren Mode.
Meer info
 
Nederlands top
 • Interessante sites over taal en literatuur.
 • In duidelijk Nederlands.  Spreken en schrijven voor iedereen.  Een boeiende adviesgids van de Taaltelefoon.
 • Uitnodiging voor leraren Nederlands derde graad om op 14 juni feedback te geven op het "oude" leerplan.  Jullie commentaar geven we door aan de leerplancommissie.
 • Infosessies leerplan tweede graad ASO-KSO-TSO en nascholing taalbeschouwing.  Vanaf september geven we per scholengemeenschap info over het nieuwe leerplan.  Vanaf 1 mei kunnen leraren inschrijven voor de nascholing taalbeschouwing tweede graad.
 • Uitwisseling secretariaat-talen op 23 mei in het Diocesaan Onderwijsbureau.  Doelgroep: leraren secretariaat, leraren moderne talen en leraren ZCN.

Meer info
 

Studiegebied personenzorg top
Bijeenkomsten, nascholingen, 7de jaar Kinderzorg, documentatietips.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Wiskunde in de tweede graad SO.
 • Boeken.
 • Voor de wiskunde klinkt alle muziek gelijk.
 • Geplande activiteiten.
 • Peilingen wiskunde.
 • Websites.

Mee info
 

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO