2011-2012/DM9

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 9 - juni 2012

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Met dit negende nummer zijn we aan onze laatste zending gekomen van de Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2011-2012. U vindt er bijdragen in de drie gekende deelrubrieken.

In het algemeen gedeelte vragen wij uw speciale aandacht voor het DPB nieuws waarbij diverse belangrijke themata aan bod komen, ondermeer het afscheid van onze collega’s VME en de afspraken rond gemeenschappelijke introductiedagen voor stagiairs voor gans Oost- en West-Vlaanderen.
Wij publiceren ook de kalender van ons DPB-aanbod voor volgend schooljaar, handig om nu reeds in de schoolkalender te noteren. Daarnaast vindt u bijdragen uit het BuO, over schoolpastoraal, de schoolmediatheek, taaldrempels en taaltips en tot slot digitale didactiek.

Vanuit de vakgebieden zijn er heel wat bijdragen, met veel informatie over initiatieven en nascholingen voor het schooljaar 2012-2013 om een tijdige planning mogelijk te maken.

Onze laatste “In de kijker” biedt een mooie diversiteit van initiatieven tijdens het voorbije semester in verschillende hoeken van ons Bisdom. Geniet maar even mee: het Instituut H. Familie in Sint-Niklaas kreeg de bekende prijs “De strafste school 2012” van een uitermate enthousiaste jury, dank zij de heel creatieve samenwerking van de ganse school! De leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut in Wetteren “kaapten” De Streekkrant en dat groeide uit tot een unieke journalistieke ervaring en een heel boeiende themanummer over hun ruime activiteiten en interesses. De Sint-Jozefschool in Mere mocht in het kader van een project van de Vrije Ruimte rond Broederlijk Delen een week lang gastschool zijn voor Jaime uit Peru en hun solidariteit voor het Zuiden op een onvergetelijke manier vorm geven.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen juni 2012 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-nieuws Aardrijkskunde
 DPB-kalender Biologie, chemie, natuurwetenschappen
 Buitengewoon onderwijs Duits
  Economie en handel
  Engels
  Frans 
  Fysica, toegep. fysica, ww, natuurwetenschappen
  Geschiedenis
  Godsdienst
  Informatica
Vakoverschrijdende Mededelingen Klassieke talen
 Digitale didactiek Lichamelijke opvoeding
 Schoolmediatheek Mode
 Schoolpastoraal Nederlands
 Taaldrempels Studiegebied personenzorg
 Taaltip Wiskunde
   

 

DPB-nieuws top
 • Begeleiding Verkeers- en Mobiliteitseducatie
 • Coördinatie van stageaanvragen in de scholengemeenschappen SO Bisdommen Gent en Brugge schooljaar 2012-2013
 • 20 juni "dag van het MVD-personeel"
 • Sollicitantenbank

Meer info
 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2012-2013.
Meer info
 
Buitengewoon onderwijs  top
Op donderdagavond 29 maart 2012 vond in het cultureel centrum van Machelen de slotshow van het project 'Yes we can' plaats.  De apotheose van een prachtig project!
Meer info
 
Digitale didactiek  top
Aankondiging van de nascholingen ICT van het VVKSO.
Meer info
 
Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
De inhoud van deze bijdrage:
 • De pastorale kracht op school
 • Saved by the bell
 • (Ge)zinvol met vakantie
 • Nascholingsinitiatieven 2012-2013
 • Juni, eindevaluaties

 Meer info
 

Taaldrempels  top
 • Plezierig lees- en speelboek Nederlands.
 • De laatste jaren gebruiken Nederlandse en Vlaamse scholen steeds meer nieuwsteksten om kinderen te leren lezen.  Begrijpend lezen is plots meer dan vraagjes beantwoorden over een tekst uit een boek.  Gaan we straks beter lezen dankzij het nieuws?
 • Didactische werkvormen voor het talenonderwijs.
 • De onderwijsinspectie publiceert de recente resultaten van de doorlichting van het talenbeleid in de Vlaamse scholen in Onderwijsspiegel 2012.

Meer info
  

Taaltip  top
Met taal activerend werken? Je zult het verschil merken. (deel 3)
Meer info
 
Aardrijkskunde  top
In deze bijdrage vind je een bondig (en voorlopig) overzicht van bijscholingen voor volgend schooljaar voor de leraar aardrijkskunde.
Meer info
 
Biologie, chemie, natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling van onderwerpen die actueel blijven, aanvullingen en recente informatie over o.a. de infosessies over de nieuwe leerplannen wetenschappen voor TSO, de jaarlijkse nascholing 'Bouwstenen chemie', belangrijke data voor volgend schooljaar, het I20 ICT-project NW, infosessies i.v.m. de vernieuwing in Technopolis, een oproep tot verzamelen van websites en bronnenmateriaal, een nieuwe update van de databank 'gevaarlijke stoffen'.
Meer info
 
Duits  top
In deze Mededelingen vind je een link naar online woordenschatoefeningen rond het thema sport, enkele data voor nascholing in PEDIC in het schooljaar 2012-2013 en informatie voor laatstejaars die interesse voor Duits hebben en nog op zoek zijn naar een geschikte opleiding voor volgend schooljaar.
Meer info
 
Economie en handel top
Alle info voor het voorscholingstraject nieuw leerplan Kantoor en Verkoop 2de en 3de graad vanaf 1 september 2013.
Meer info
 
Engels top
 • Nascholing in PEDIC schooljaar 2012-2013
 • De Amerikaanse presidentsverkiezingen 2012

Meer info
 

Frans top
Luisteroefeningen ontwikkelen.
Meer info
 
Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je informatie over actualisatie en nieuwe leerplannen wetenschappen TSO/KSO en een overzicht van nascholingen en activiteiten voor dit en volgend schooljaar.
Meer info
 
Geschiedenis top
 • Volgend schooljaar: netwerkbijeenkomsten eerste graad
 • Nascholing "De Groote Oorlog her-dacht"
 • Actualiteit in de les geschiedenis
 • Enkele suggesties om de lessen te stofferen.

Meer info
 

Godsdienst top
 • Data contactmomenten
 • Nascholingen volgend schooljaar
 • Ondersteuningsbijeenkomsten BuSO
 • Smartschool leerplandoelen

Meer info
 

Informatica top
Aankondiging van de nascholingen ICT van het VVKSO.
Meer info
 
Klassieke talen top
Oproep inschrijving nascholing en info over twee nieuwe handboeken Grieks voor de 1ste graad.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding top
 • Nascholingen LO om in je kalender aan te stippen
 • MUSCULOW, onderzoek naar sportblessures bij leerkrachten LO wordt uitgebreid naar heel Vlaanderen
 •  Variapunten die je niet mag missen

Meer info
 

Mode top
Nascholingen, vakliteratuur, overleg vakcoördinatoren Mode.
Meer info
 
Nederlands top
 • Maandelijkse Poëzie Top 10 op boek.be
 • Een literaire conference voor mensen met een drukke agenda: Prioritijd
 • Herhaling: oproep resonansgroep leraren derde graad ASO-KSO-TSO; infosessies voorstelling leerplan tweede graad ASO-KSO-TSO en nascholing taalbeschouwing tweede graad.
 • Nascholingen 2012-2013.
 • Een eigentijds schrijfproject: praktijkvoorbeeld.

Meer info

Studiegebied personenzorg top
Bijeenkomsten en nascholingen.
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Peilproeven tweede graad ASO
 • Schooljaar 2012-2013: voorlopig overzicht activiteiten
 • Dimensions
 • Tel mee tot één miljard seconden.  Getallen bepalen onze wereld
 • Geogebra Awards

Meer info
 

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO