2012-2013/DM2

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 2 - oktober 2012

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het tweede nummer van onze Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2012-2013.

In een eerste deel vindt u zoals gewoonlijk heel wat algemene info: nieuws uit de DPB, met speciale aandacht voor de vernieuwde bundel: “evaluatie, een genuanceerd verhaal”, een kennismaking met de nieuwe directies in onze secundaire scholen, de DPB kalender, nieuws vanuit het BuSO en de GOK werking.

Het tweede luik omvat een hele reeks bijdragen van de vakbegeleiders. Samen met het septembernummer zijn nu alle vakken aan bod gekomen bij de start van het nieuwe schooljaar met nuttige informatie voor de betrokken leraren. Bij vakoverschrijdend vindt u de taaldrempels en taaltip terug en de vaste rubrieken schoolmediatheek een schoolpastoraal.

Boeiende realisaties uit het dagelijkse schoolgebeuren staan weer letterlijk “in de kijker”. De leerlingen van BuSO Binnenhof Gent en het Sint-Janscollege Sint-Amandsberg konden zich artistiek uitleven in het project ‘Ghent Island’ met opbrengst voor een sociaal doel: een unieke kans om leeftijdsgenoten uit andere onderwijstypes te leren kennen en waarderen. De titel van ‘Laureaat Beloftevolle Tuinier 2012’ mogen twee leerlingen van het zevende jaar tuinbouw uit College Ten Doorn in Eeklo met grote fierheid op hun cv zetten: dat opent zeker deuren voor een toekomstige carrière. En een klas van tweedejaars van het College Melle behaalde de eerste prijs voor twee wedstrijden tegelijk: de prijs ‘ De bedenkers’ en de ‘UNIZO Prijs Ondernemingszin’. Het College Melle vestigt ook een record als enige school die tweemaal de wedstrijd ‘ De Bedenkers’ won.
 

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen oktober 2012 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-nieuws  Biologie, chemie en natuurwetenschappen
 Nieuwe directies  Duits
 DPB-kalender  Engels
 Buitengewoon onderwijs  Esthetica
   Frans
   Fysica, toegepaste fysica, ww, natuurwetensch.
   Geschiedenis
   Godsdienst
   Informatica
   Klassieke talen
   Land- en tuinbouw
Vakoverschrijdende Mededelingen  Lichaamsverzorging
 Preventie en Welzijn  Lichamelijke opvoeding
 Schoolmediatheek  Mode
 Schoolpastoraal  Muzikale opvoeding
 Taaldrempels op school  Nederlands
 Taaltip  Plastische opvoeding
 Optimale Onderwijskansen  Studiegebied personenzorg
   Techniek
   Wiskunde

 

DPB-nieuws top

Vernieuwing binnen het team SO en aankondiging van komende initiatieven.
Meer info

DPB-nieuwe directies top

Dit schooljaar mogen we weer een grote groep nieuwe directieleden in onze secundaire scholen verwelkomen. In de scholengemeenschappen treden ook vier nieuwe coördinerende directeurs aan.
Meer info

DPB-kalender top

Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2012-2013.
Meer info

Buitengewoon onderwijs top

Na een afspraak in Terzake houdt minister Pascal Smet zich aan de belofte en komt op schoolbezoek in BuO De Triangel te Lovendegem.
Meer info

Preventie en Welzijn top

Zeer gewaardeerde praktijkopleiding brandpreventie en -bestrijding voor onderwijs.
Meer info 

Schoolmediatheek top

Een kleine poëtische bloemlezing als interludium in deze overgangstijd van zomer naar winter.

 • De herfst begint weer
 • Oktober
 • Herfst (1)
 • Herfst (2)
 • Mist in oktober
 • Hoe ik de herfst uitstelde

Meer info

Schoolpastoraal top

In de bijlage van deze maand vind je volgende aandachtspunten:

 • Pastoraal op school, passie of passé?
 • Christen zijn in deze tijd
 • Braambos DVD
 • Verslagboek 'De Madridgeneratie' (6/10)
 • Waterwandeling met Macharius (7/10)
 • Startavond Welzijnszorg (9/10)
 • Diocesane startavond (10/10)
 • Emmaüsforum (13/10)
 • Info-avond BD (16/10)
 • Lakens uit de ramen (17/10)
 • Vormingsdag over sacrale ruimten (19/10)
 • Nascholing over intercultureel samenleven (24/10)

Meer info

Taaldrempels op school top
 • Taken van de taalbeleidscoördinator en tips voor het schoolteam om een taalbeleidsplan efficiënt uit te voeren.
 • De lat hoog voor talen: een fantastische educatieve website. 

Meer info

Taaltip top

Een taalbeleidsplan efficiënt uitvoeren?  Het kan ... Tien tips voor de realisatie ervan (deel 1).
Meer info

Optimale Onderwijskansen top
 • De meerwaarde van De Tinten in Gent voor onderwijs: je vindt er meer dan je denkt.
 • Humor op school: iets voor de te-laat-komertjes.

Meer info
 

Biologie, chemie en natuurwetenschappen top

In deze mededelingen vind je, naast de herhaling van onderwerpen die actueel blijven, aanvullingen en nieuwe informatie over o.a. de nieuwe leerplannen wetenschappen, het aanbod aan nascholingen, tal van wedstrijden wetenschappen, waardevolle didactische pakketten en websites,...
Meer info

Duits top
 • Netwerken Duits
 • Training voor het Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Actualiteit in de klas met titelpagina's van kranten
 • Nieuwe uitzendingen van schooltv.nl
 • Musik im Unterricht: een didactisering van collega Frank Lenaerts

Meer info

Engels top
 • Engelse lees- en luistervaardigheid oefenen met nieuws uit Vlaanderen
 • English Public Speaking Competition: een boeiende uitdaging voor je leerlingen!
 • De Amerikaanse verkiezingen in de klas
 • Nieuwe leerplannen Engels in BSO

Meer info

Esthetica top

'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet' door Michiel Hendryckx gaat niet door.
Meer info

Frans top

Concrete invulling van een aantal activiteiten voor leraren Frans en data om reeds te reserveren in je agenda.
Meer info

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen top

Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info

Geschiedenis top

Nascholingen en enkele suggesties om de lessen te stofferen.
Meer info

Godsdienst top
 • Vakinformatiedossier
 • VOET, vak godsdienst en doorlichting
 • HBO5
 • Studiedag UCSIA
 • Lijst nieuwe boeken en films Catechetisch Documentatiecentrum
 • Varia

Meer info

Informatica top

Aankondiging IB-dagen.
Meer info

Klassieke talen top

Je vindt hier info over de eerste dag voor beginnende leraren. Verder volgen er internetnieuws en gegevens over een nieuwe tentoonstelling en over boeken.
Meer info

Land- en tuinbouw top

Planning leerplancommissies en netwerkvergaderingen schooljaar 2012-2013.
Meer info

Lichaamsverzorging top

Data om te noteren, interessante websites, onderzoekend leren
Meer info

Lichamelijke opvoeding top

Week van de Lichamelijke opvoeding: nascholingen LO van PEDIC in december 2012.
Variapunten die je niet mag missen!
Meer info

Mode top
 • Actueel 
 • Nascholingen 
 • Vakliteratuur
 • Overlegmomenten vakcoördinatoren  Mode.

Meer info

Muzikale opvoeding top

Dag van de muziek op 8 november 2012, inschrijven kan!
Meer info

Nederlands top
 • Werken aan leesbevordering via Lijsters en Boektoppers.
 • Interessante publicatie: vier boekjes uit de 'Geregeld'-serie die onmisbaar zijn bij het schrijven van een foutloze tekst. Alle delen zijn samengesteld door de Taaladviesdienst van Onze Taal.
 • Leesbundel rond Leonard Nolens en wedstrijd
 • Stadsdichter van Deinze, Martin Carrette, in de klas
 • Kranten in de klas
 • Gezocht: lid van de stuurgroep Nederlands (M/V)

Meer info

Plastische opvoeding top

Kennismaking
Nascholingen/workshops
Vakliteratuur/tijdschrift.
Meer info 

Studiegebied personenzorg top

Nascholingen, werkplekleren, interessante informatie, varia.
Meer info

Techniek top

Nascholing Techniek
Meer info

Wiskunde top
 • Begeleidingsactiviteiten in het eerste semester: Procesevaluatie - Probleemoplossende vaardigheden en het onderwerp 'mathematiseren en oplossen van problemen'
 • Nascholing
 • Wiskundeonderwijs in de krant
 • Statistiek
 • Doorstroming secundair onderwijs - hoger onderwijs
 • Dyscalculie
 • Documenten bij het vakgebied wiskunde op 'www.vicog.be' 

Meer info

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO