2012-2013/DM3

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 3 - november 2012

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het derde nummer van onze Diocesane Mededelingen met diverse bijdragen en illustraties.

In het eerste deel vindt u de artikels van algemene aard: de aandachtspunten vanuit de pedagogische begeleiding zoals die op de directiedriedaagse in Houffalize gebracht zijn. En de toelichting over de wijze waarop alle materiaal van het directiecongres te vinden is op onze website, een primeur. Er is ook de aangepaste DPB kalender, bijdragen over schoolpastoraal, over de schoolmediatheek en de vertrouwde rubrieken taaldrempels en taaltip. Een nieuw vakoverschrijdend project wordt voorgesteld : Muza Lisa.

In het tweede deel zijn er zoals steeds heel wat bijdragen vanwege de vakbegeleiders. We vragen graag uw bijzondere aandacht voor het nieuwe vakoverschrijdend initiatief voor plastische en muzikale opvoeding, klassieke talen en andere geïnteresseerde leraren: Muza Lisa. We hopen dat al deze bijdragen snel de weg vinden naar de betrokken lerarengroepen.
In de rubriek “In de kijker” wordt weer inspiratie gedeeld over grote inzet en creativiteit in onze scholen. De jaarlijkse Herman De Croo schoolwedstrijd daagt de leerlingen van de regio Zuidoost Vlaanderen uit om hun visie uit te schrijven over een maatschappelijk relevant thema: een laatstejaarsleerling uit het Sint-Franciscusinstituut in Sint-Maria-Oudenhove werd dit jaar laureaat met zijn verhandeling ’stemrecht versus stemplicht ‘. De leerlingen van het zevende jaar Tuinaanleg –en onderhoud en het zevende jaar Veehouderij en Landbouwteelten uit het College OLV Ten Doorn in Eeklo schreven zich in voor het sociaal project van CM ziekenzorg en behaalden met hun project ‘De tuindertjes’ ook meteen ‘De Jonge Helpende Handentrofee’. Van harte proficiat aan al deze laureaten !
 

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen november 2012 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-nieuws  Aardrijkskunde
DPB-kalender  Biologie, chemie, natuurwetenschappen
  Duits
  Economie en handel
  Engels 
  Esthetica 
  Frans 
  Fysica, toegep. fysica, ww, natuurwetenschappen
  Geschiedenis
  Godsdienst
  Informatica
  Klassieke talen 
  Lichamelijke opvoeding 
Vakoverschrijdende Mededelingen Maatschappelijke vorming
Project Musa Lisa  Muzikale opvoeding
Schoolmediatheek  Nederlands
Schoolpastoraal  Project Algemene Vakken
Taaldrempels  Studiegebied personenzorg
Taaltip  Wiskunde
   

 

DPB-nieuws  top
Informatie over onze DPB-werking op het directiecongres in Houffalize.
Meer info
 
DPB-kalender  top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2012-2013.
Meer info
 
Project Musa Lisa  top
Musa Lisa, project voor Muzikale Opvoeding, Plastische Opvoeding en Klassieke Talen.
Meer info
 
Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
In de bijdrage voor deze maand vindt u volgende aankondigingen:
 • Novembermaand, herdenkingstijd
 • Studiedagen Houffalize 2012
 • Pastorale dag (5 december)
 • Vormingsnamiddag bezinningsmomenten (27 november)
 • Boek ‘Tolerantie en actief pluralisme’ (15 november)
 • Tentoonstelling abdij Dendermonde
 • Diverse vormingsinitiatieven (Drongen, Averbode, Bellem)
 • 3D geloofsavonden IJD Gent
 • Advent (VSKO aanbod)
 • Aanbod Emmaüs, Kerk & Wereld

 Meer info
 

Taaldrempels  top
 • De Morgen gebruikt het woord 'allochtoon' niet meer en columnist Vitalski reageert boos. Hoe de gevoelswaarde van een woord tot felle discussies kan leiden.
 • Stijloefeningen van Queneau als inspiratiebron voor taaloefeningen.

Meer info
 

Taaltip  top
Een taalbeleidsplan efficiënt uitvoeren? Het kan…
Tien tips voor de realisatie ervan. (deel 2)
Meer info
 
Aardrijkskunde  top
In deze bijdrage lees je over enkele nascholingsinitiatieven die de volgende maanden plaatsvinden in onze provincie.  Bovendien vinden de vakcoördinatoren er een oproep i.v.m. een stand van zaken van atlasgebruik op school en in de vakgroep en hun toekomstvisie hieromtrent.
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen  top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling van onderwerpen die actueel blijven, aanvullingen en nieuwe informatie over o.a. de wetenschappen-wiskundedag, lerarendagen Chemie en Technische vakken, een waardevol boekje over onderzoek in de chemie, diverse wedstrijden wetenschappen, waardevolle didactische pakketten en websites, ...
Meer info
  
Duits  top
 • Deutschlehrertag
 • Leestip

Meer info
 

Economie en handel  top
Nascholingen en info.
Meer info
 
Engels  top
Newsademic - een Engelstalige krant in eenvoudige taal.
Meer info
 
Esthetica  top
De 'kracht van de foto': een nascholing voor leraren esthetica in Mechelen.
Meer info
 
Frans  top
 • Aangepaste versie van de evaluatiebundel 'Evaluatie, een genuanceerd verhaal' nu beschikbaar op de website.
 • Geïntegreerd evalueren, hoe doe je dat?

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen  top
Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Geschiedenis  top
Historische vergelijkingen in het nieuws en enkele suggesties om de lessen te stofferen.
Meer info
 
Godsdienst  top
 • Allerheiligen en Allerzielen
 • Smartschool en VVKSO
 • Studiedag UCSIA
 • HBO5 herfstberaad
 • Ondersteuningsbijeenkomsten BuSO
 • Varia

Meer info
 

Informatica  top
Uitnodiging voor de IB-dag op dinsdag 20 november 2012.
meer info
 
Klassieke talen  top
Met info over Musa Lisa, over de Jordaententoonstelling, leerlingenaantallen en een zomerschool.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding  top
 • Week van de leraren lichamelijke opvoeding in december 2012 en andere nascholingen LO.
 • Ga op stap met je leerlingen.
 • Variapunten die je niet mag missen!

Meer info
 

Maatschappelijke vorming  top
Bijscholing rond nieuwe leerplannen PAV voor de tweede graad in BSO en DBSO en MAVO in tweede graad.
Meer info
 
Muzikale opvoeding  top
 • Project voor Muzikale Opvoeding, Plastische Opvoeding en Klassieke Talen.
 • Interessante data: nascholingen en vakvergaderingen.

Meer info
 

Nederlands  top
 • De multimediale maatschappij en het hedendaagse onderwijssysteem stellen heel wat eisen aan taalgebruikers.  In de competentiegids vind je overzichtelijke stappenplannen voor vaardigheden en onderzoek.
 • De website www.gezellegezongen.be werd in een nieuw kleedje gestoken.
 • Conferentie Het Schoolvak Nederlands op 16 en 17 november in Brugge.

Meer info
  

Project Algemene Vakken  top
Bijscholing rond nieuwe leerplannen PAV voor de tweede graad in BSO en DBSO en MAVO in tweede graad.
Meer info
 
Studiegebied personenzorg  top
Nascholingen en bijeenkomsten, Expo het Reuzenhuis, educatief spel: de gelukzoekers, proper Nederlands en Operatie FR, varia.
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Begeleidingsactiviteiten
 • Dag van de wetenschappen-wiskunde
 • Wiskundeboeken
 • Informatie: dagen van de wiskunde, wetenschapsfestival en websites.

Meer info
 

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO