2012-2013/DM4

 

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 4 - december 2012

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het vierde nummer van onze Diocesane Mededelingen. Het is meteen de laatste zending voor 2012.

Wij willen u en allen die u dierbaar zijn onze beste wensen aanbieden voor een hartverwarmende afsluiting van het oude jaar, maar vooral voor een vrede- en vreugdevol 2013!

In het eerste deel van dit nummer vindt u algemene informatie, die nuttig is voor alle schoolbetrokkenen. Wij vragen uw aandacht voor het DPB nieuws, de DPB-kalender voor de komende periode, het nieuws uit het BuSO, de bijdragen van het kernteam taalbeleid: taaldrempels en taaltip en de vaste rubrieken schoolmediatheek en schoolpastoraal.

Het tweede deel van deze Mededelingen bestaat zoals gewoonlijk uit een waaier aan bijdragen uit de diverse vakgebieden. Wij hopen dat ze de nodige aandacht kunnen krijgen van alle betrokken leraren.

Onze rubriek “In de kijker” neemt u weer mee in boeiende schoolverhalen. De ganse Scholengemeenschap Denderland was het voorbije jaar ‘in de ban van taal’ met tal van creatieve projecten om (vooral) taalzwakke leerlingen op korte en lange termijn te ondersteunen. Met dank aan de provincies Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen voor de financiële steun. De leerlingen van 7 Winkelbeheer-Etalage van Benedictuspoort campus Ledeberg vierden hun zilveren jubileum met de opening van hun leerbedrijf ‘Cho’ville’: veel succes met dit leerrijke en ‘lekkere’ project. Tot slot maken we kennis met het bijzondere Comeniusproject, georganiseerd door het Heilige Maagdcollege van Dendermonde. Tijdens een internationale conferentie in Nieuwpoort over zorgverbreding ‘special needs’ bogen afgevaardigden vanuit 14 Europese scholen zich over een rapport met aanbevelingen voor de opvang van leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen december 2012 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-nieuws  Aardrijkskunde
DPB-kalender  Biologie, chemie en natuurwetenschappen
Buitengewoon onderwijs  Duits
   Engels
   Esthetica
   Frans
   Fysica, toegep. fysica, ww, natuurwetenschap.
   Geschiedenis
   Informatica
   Klassieke talen
   Mode
   Muzikale opvoeding
Vakoverschrijdende Mededelingen  Nederlands
Schoolmediatheek  Plastische opvoeding
Schoolpastoraal  Studiegebied personenzorg
Taaldrempels  Techniek
Taaltip  Wiskunde
   
   

 

DPB-nieuws top
We stellen het team van de pedagogische begeleiding nijverheid voor.
Meer info
 
DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2012-2013.
Meer info
 
Buitengewoon onderwijs top

Regenbuien en veel wind. En toch vertrokken 420 leerlingen voor een dag vol teambuildingsactiviteiten.  Kwestie van de teamspirit in elke opleiding een stevige boost te geven.
Meer info 

Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Advent
 • Lieddag met Kris Gelaude
 • Theatermonoloog ‘David tegendraads’
 • Soep op de stoep met WZZ
 • Adventsontmoeting en geloofsgesprekken met IJD
 • Kerstfeest van Kilalo
 • Vides Don Bosco, vrijwilligers in het buitenland

Meer info
 

Taaldrempels top
Humor en creativiteit in vakoverschrijdende samenwerking ... laat leerlingen droodles ontwerpen.
Meer info
 
Taaltip top
Een taalbeleidscoördinator heeft heel wat taken, de groep kan zijn/haar werk ook lichter maken. (deel 1)
Meer info
 
Aardrijkskunde top
In deze bijdrage vind je de aankondiging van het rijke aanbod voor leraren aardrijkskunde, wetenschappen en wiskunde op de WEWI-dag.  De vakcoördinatoren worden gevraagd samen met hun vakgroep na te denken over het gebruik van atlassen en digitaal kaartmateriaal op school.  Bovendien vind je hier een oproep tot deelname aan de Geo-Olympiade en een ICT-tip.
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen  top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling van onderwerpen die actueel blijven, aanvullingen en nieuwe informatie over o.a. de WEWI-dag, lerarendagen, kunststoffen in het beroepenhuis, iPads in het chemieonderwijs, waardevolle tips, didactische pakketten en websites, ...
Meer info
 
Duits top
 •  Nascholingen in PEDIC (herhaling)
 • Tips voor actuele teksten op het niveau van je leerlingen.

Meer info
 

Engels top
 • Nascholingen in PEDIC (herhaling)
 • Gratis nascholingscursus in Cambridge
 • The Telenet - BBC Public Speaking Awards 2013
 • Publicatie van vzw Roeland: '100 creative language games'.

Meer info 
 

Esthetica top
'Het nieuwe luisteren', een nascholing door Paul Craenen op 18 maart 2013.
Meer info
 
Frans top
 • Interessant materiaal i.v.m. overgang BaO-SO vanaf nu op de website
 • Nascholingen en netwerken Frans begin tweede semester
 • Nascholingen, ook vanuit een andere hoek.

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappen werk en natuurwetenschappen top
Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Geschiedenis top
Aandacht voor een bijzondere nascholing.
Meer info
 
Informatica top
Uitnodiging voor Informatica-Olympiade.
Meer info
 
Klassieke talen top
Nascholing met info over leerstijlen en differentiatie: een recept voor motivatie.
Meer info
 
Mode top
Project 'Sjakosse'.
Meer info
 
Muzikale opvoeding top
 • Dag van de muziek op 8 november 2012, terugblik
 • Posters Soundpainting
 • Cultuureducatie, een meerwaarde voor onderwijs
 • Het nieuwe luisteren, door Paul Craenen
 • Europees Muziekpedagogisch congres 2013

Meer info
 

Nederlands top
 • Kortverhaalwedstrijd voor leerlingen van de derde graad
 • Al meer dan 2600 Leesracers in de eerste graad A-stroom!
 • Taalpeil over de taal in de media
 • Dag van het Nederlands op 30 januari 2013. Schrijf in voor deze boeiende namiddag.

Meer info
 

Plastische opvoeding top
'Dag van Plastische Opvoeding'.
Meer info
 
Studiegebied personenzorg top
Nascholingen relatiewijzer en bijeenkomsten, ondersteuning stage en stage-organisatie, informatie rond vorming, educatief materiaal.
Meer info
 
Techniek top
Techniek en beroepen.
Meer info
 
Wiskunde top
 •  TVM-Solver en financiële algebra
 • Yenka: een onbekende in het wiskundeland
 • Experimenteren met schaduwen en projectieve meetkunde
 • WEWI-dag: overzicht werkwinkels
 • Index leerplan eerste graad A
 • Het gebruik van maateenheden in berekeningen
 • Websites: oefensite, Wiskundetoernooi en themaboekje Kangoeroe.

Meer info
 

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider