2012_2013/DM5

 

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 5 - januari 2013

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Wij hopen dat het jaar 2013 onder een goed gesternte gestart is en dat het een nieuw jaar vol beloftes en licht mag worden voor u en voor de ganse schoolgemeenschap! Ondertussen mogen wij het vijfde nummer van onze Diocesane Mededelingen aan u voorstellen.

Zoals steeds starten we met een algemeen deel. Daarin vindt u onze nieuwjaarswensen, de DPB-kalender en de vertrouwde rubrieken: bijdragen over buitengewoon onderwijs, schoolpastoraal, optimale onderwijskansen en artikels over vakoverschrijdende thema’s taaldrempels en taaltip. Warm aanbevolen lectuur voor alle lezers van dit nummer!

In het tweede deel vindt u een groot aantal bijdragen uit de diverse vakgebieden. Deze artikels richten zich in de eerste plaats tot de betrokken vakleraren. Daarnaast ook tot alle andere geïnteresseerden.
Onze rubriek “In de kijker” wil iedereen laten delen in het bruisende schoolleven. Van harte proficiat aan de leerlingen van het derde jaar en hun wiskundeleraar van de Berkenboom Humaniora in Sint-Niklaas voor het behalen van de eerste prijs van ‘eTwinning Awards’ 2012. De leerlingen van de derde graad van het SJKS in Sint-Niklaas staan tijdens het WE van 18 tot 20 januari op het podium met een uitdagend schooltoneel, waarvan de opbrengst gaat naar een prachtig project ‘ Ti Soley Leve’ in Haïti.
 

Veel leesgenot!
 

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO
 

In de kijker
Mededelingen januari 2013 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 Nieuwjaarswens  Aardrijkskunde
 DPB-kalender  Biologie, chemie en natuurwetenschappen
 Buitengewoon onderwijs  Duits
   Economie en handel
   Elektriciteit - elektronica
   Engels
   Fysica, toegep. fysica, ww, natuurwetensch.
   Godsdienst
   Land- en tuinbouw
   Lichamelijke opvoeding
   Maatschappelijke vorming
Vakoverschrijdende Mededelingen  Mode
 Optimale Onderwijskansen  Nederlands
 Schoolpastoraal  Project Algemene Vakken
 Taaldrempels  Studiegebied personenzorg
 Taaltip  Techniek
   Wiskunde
   
   

 

Nieuwjaarswens top
De DPB wenst u allen een hoopvol 2013!
Meer info
 
DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2012-2013.
Meer info
 
Buitengewoon onderwijs top
Op woensdag 28 november 2012 ging in BuBaO De Zonnewijzer opnieuw de jaarlijkse studiedag bewegingsopvoeding van het buitengewoon onderwijs door.  Een activiteitenverslag ...
Meer info
 
Optimale Onderwijskansen top
 •  Maak je sterk tegen armoede op school
 • Studiedag 'Zorg aan zet'
 • What do you think?  Jongeren aan het woord, een waardevol project van Unicef

Meer info
 

 Schoolpastoraal top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Terugblik pastorale dag
 • Nascholing ‘Kwaliteitsvol leven en lesgeven’
 • Leesnamiddagen ‘Levenslessen van een abt’
 • Startavond Broederlijk Delen Gent
 • ‘Straffe kost aan tafel’ met Studio Globo
 • Gespreksavonden met CCV Gent 

Meer info
 

Taaldrempels top
Opvang van anderstalige nieuwkomers.
Meer info
 
Taaltip top
Een taalbeleidscoördinator heeft heel wat taken, de groep kan zijn/haar werk ook lichter maken. (deel 2).
Meer info
 
Aardrijkskunde top
In deze bijdrage vind je de uitnodiging voor de We-Wi-beurs, waar ook leraren aardrijkskunde heel wat kunnen opsteken.
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen  top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling van onderwerpen die actueel blijven, informatie over o.a. het volledige programma van de We-Wi-dag, nieuwe nascholingen, interessante boeken en websites, hulpkaarten ICT, waardevolle tips en didactische pakketten.
Meer info
 
Duits top
In deze bijdrage vind je informatie over nascholingen in het tweede semester.  Er is ook een verwijzing naar het nieuwe project van het Goethe-Institut en een tip van een collega Duits.
Meer info
 
Economie en handel top
Suggesties voor nascholing, samenwerking met leraren, interessante websites.
Meer info
 
Elektriciteit - elektronica top
 • Educatie voor duurzame ontwikkeling
 • Nieuwe technische VOETen voor het studiegebied mechanica-elektriciteit
 • STEM-info
 • Didactische paneel residentiële installatie
 • Experimenten elektromagnetisme
 • Middenspanningscabine
 • Flanders E consortium
 • Checklist dossier: "De elektrische installatie van mijn school"

Meer info
 

Engels top
In deze bijdrage vind je een ruim aanbod aan nascholingen voor het tweede semester.  Je krijgt ook informatie over een nieuwe Amerikaanse website voor leraren Engels en over een Nederlandse website waar je dagelijks een test vindt waarmee leerlingen hun kennis van het Engels kunnen verbeteren of op peil kunnen houden.
Meer info
 
Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen top
Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Godsdienst top
 • Vormingsaanbod nascholingsdienst vicariaat onderwijs
 • Ondersteuningsbijeenkomsten voor het BuSO
 • OKAN-studiedag 22 februari 2013
 • Vakinhoudelijk
 • Varia

Meer info
 

Land- en tuinbouw top
 • Planning schrijfsessies en reflectiemomenten in het kader van de nascholing voor de implementatie van de nieuwe leerplannen 2de graad BSO/TSO en 3de graad TSO.
 • We-Wi-dag

Meer info
 

Lichamelijke opvoeding top
 • Week van de LO: evaluatie
 • Gluren bij de buren

Meer info
 

Maatschappelijke vorming top
 • Interessante bronnen voor leraren PAV
 • Dag van het Nederlands 30 januari 2013
 • Samenwerking leraren PAV/MAVO in Kantoor en Verkoop via www.nascholing.be 

Meer info
 

Mode top
 • Trefdag
 • Tentoonstelling
 • Tijdschrift

Meer info
 

Nederlands top
 • De Nederlandse Taalunie heeft een nieuwe Algemeen Secretaris
 • Dag van het Nederlands op 30 januari 2013 - andere nascholingen
 • 'Lezen voor de lijst' werd uitgebreid
 • Taalcanon: vijftig vragen over taal
 • Website van het jaar 2012: Beter Spellen
 • Samenkomst vakcoördinatoren scholengemeenschappen Archipel, SALEM, Vlaamse Ardennen, Denderland, Geraardsbergen
 • Data en locaties voor opfriscursus taalbeschouwing tweede graad

Meer info
 

Project Algemene Vakken top
 • Interessante bronnen voor leraren PAV
 • Dag van het Nederlands 30 januari 2013
 • Samenwerking leraren PAV/MAVO in Kantoor en Verkoop via www.nascholing.be 

Meer info
 

Studiegebied Personenzorg top
Studiedag JGZ en LGW, klankbordgroepen, bijeenkomsten, informatie rond vorming, educatief materiaal.
Meer info
 
Techniek top
Zit je met individuele vragen, problemen, ... i.v.m. het vak techniek, dan is de open zitdag techniek iets voor jou.
Meer info
 
Wiskunde top
 • We-Wi-dag
 • Professionalisering: vakoverleg voor leraren eerste graad A en vakoverleg voor leraren derde graad ASO/KSO/TSO met leerplan a
 • Wiskundeboeken
 • Leerplan en (product)evaluatie
 • Websites
 • Wiskunde in de media

Meer info
 

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider