2012-2013/DM6

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 6 - februari 2013

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Vandaag mogen wij u reeds het zesde nummer van onze Diocesane Mededelingen van dit schooljaar toesturen.
Traditiegetrouw bestaat het eerste deel uit algemene informatie die zich richt tot alle lezers. Wij vragen graag uw aandacht voor het DPB–nieuws met informatie over de samenwerking over de niveaus heen, de aankondiging van de “DBL voor 2de en 3de jaars” op woensdag 6 maart en van de “Dag Ondersteunend Personeel” op woensdag 20 maart, voor de rubrieken schoolmediatheek, schoolpastoraal, preventie en welzijn, taaldrempels en taaltip en digitale didactiek.

In het tweede deel is er heel wat informatie te vinden vanuit de verschillende vakgebieden. We hopen dat deze info vlot de weg vindt naar alle betrokken vakleraren.

Onze rubriek "In de kijker" laat de lezers meegenieten van initiatieven vol creativiteit en diversiteit in onze scholen. Het kooktalent van de leerlingen van het derde jaar Verzorging-Voeding uit het Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw in Oudenaarde werd tweemaal gehonoreerd: enerzijds in het kader van de ‘Week van de Smaak’ en anderzijds voor hun recept voor ‘Soep op de stoep’ de adventsactie van Welzijnszorg: een dikke proficiat voor dit talent! De leerlingen van het 5de en 6de jaar in de OLV Presentatie Humaniora in Sint-Niklaas die ‘seminarie wetenschappen‘ volgen, organiseerden een heuse wetenschapsshow ‘ Let’s save the world’ met de oplossing van heel wat wetenschappelijke problemen. Ook voor hen van harte proficiat.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen februari 2013 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-nieuws  Biologie, chemie en natuurwetenschappen
DPB-kalender  Duits
   Economie en handel
   Engels
   Esthetica
   Frans
   Fysica
   Geschiedenis
   Godsdienst
   Humane wetenschappen
   Informatica
   Lichamelijke opvoeding
   Maatschappelijke vorming
Vakoverschrijdende Mededelingen  Muzikale opvoeding
Digitale didactiek  Nederlands
Preventie en welzijn  Plastische opvoeding
Schoolmediatheek  Project Algemene Vakken
Schoolpastoraal  Studiegebied personenzorg
Taaldrempels  Techniek
Taaltip  Wiskunde

 

DPB-nieuws top
 • Samenwerking tusssen basis- en secundair onderwijs
 • Dag van het ondersteunend personeel
 • Dagen beginnende leraren (tweede- en derdejaars)

Meer info
 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2012-2013.
Meer info
 
Digitale didactiek top
Een didactische blog met interessante apps.
Meer info
 
Preventie en welzijn top
Een extra studiedag voor interne noodplanning.
Meer info
 
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Veertigdagentijd
 • Herbronnen in de vasten
 • Aanbod vanuit het VSKO
 • Dag van de religieuze film
 • Ondersteuningsaanbod voor ‘Vasten en Goede Week op school’
 • Benedictijnse leesnamiddagen
 • Eerlijke oxfamlunch, sobere maaltijd en koffiestop

 Meer info
 

Taaldrempels top
 • Zap met je klas: een site boordevol filmmateriaal voor de leraar Nederlands.
 • Vincent Kompany wint Wablieftprijs voor heldere taal.
 • Tijdens de workshop 'Taalontwikkelend lesgeven' op het directiecongres in Houffalize gaven directies heel wat inspirerende tips om een taalbeleid op school uit te bouwen. (deel 1)

Meer info
 

Taaltip  top
Hoe taalontwikkelend lesgeven? Hoe kunnen we daarnaar streven? (deel 1)
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling van onderwerpen die actueel blijven, nieuwe informatie over nascholingen, een overleg voor leraren chemie IW, het toelatingsexamen arts-tandarts, een update van de databank 'gevaarlijke stoffen', het vormingsaanbod in de Helix, de kunststoftruck, interessante boeken en websites.
Meer info
 
Duits top
 • Professionelles Bewerben: nieuwe publicatie van Duden
 • Dag van de leraren Engels en Duits (herhaling)
 • Nog meer nascholingen voor leraren Duits
 • Een website om te verkennen
 • Een bijdrage van collega Frank Lenaerts

Meer info
 

Economie en handel top
Info over vernieuwing leerplannen, websites voor didactische games.
Meer info
 
Engels top
 • Dag van de leraren Engels en Duits (herhaling)
 • Nascholingen voor leraren Engels in Antwerpen en Kortrijk
 • De toekomst van lezen, een nascholing voor alle leraren Moderne Talen
 • Een native speaker in de klas

Meer info
 

Esthetica top
'Het nieuwe luisteren.', een nascholing door Paul Craenen op 18 maart 2013.
Meer info
 
Frans top
 • L'approche actionnelle, de communicatieve aanpak én het principe van de taaltaak
 • Activiteiten Alliance française Oost-Vlaanderen
 • Taalwedstrijd Olyfran

Meer info
 

Fysica top
Overzicht van interessante nascholingen en info vanuit sterrenkunde.
Meer info
 
Geschiedenis top
Nascholingen, enkele suggesties om de lessen te stofferen.
Meer info
 
Godsdienst top
 • Vormingsaanbod nascholingsdienst vicariaat onderwijs
 • Ondersteuningsbijeenkomsten voor het BuSO
 • Okan studiedag - 22 februari 2013
 • Vakinhoudelijk en vakdidactisch
 • Varia

Meer info
 

Humane wetenschappen top
 • Nieuwe nascholing: forumdag humane wetenschappen
 • Nascholing: identiteit
 • Netwerkvergaderingen humane wetenschappen

Meer info
 

Informatica top
 • Uitnodiging voor de IB-dag op donderdag 21 maart
 • WikiBook voor het onderdeel hardware en besturingssystemen van IB
 • Aankondiging van een programmeerwedstrijd

Meer info
 

Lichamelijke opvoeding top
 • Een greep uit het nascholingsaanbod, met bijzondere aandacht voor een extra nascholing: van 'motivatie' naar goesting in lichamelijke opvoeding 
 • Variapunten die je niet mag missen en info over Dagen Beginnende Leraren.

Meer info
 

Maatschappelijke vorming top
 • 'Komen eten?!': een interessant en gratis lespakket.  Ondersteun de campagne van Broederlijk Delen.
 • Openzitdagen op 18 en 20 maart.

Meer info
 

Muzikale opvoeding top
 • 'Het nieuwe luisteren.' op 18 maart 2013
 • Europees Muziekpedagogisch congres, februari 2013
 • Nascholing muzikale opvoeding in de tweede graad TSO lichamelijke opvoeding en sport, 19 april 2013
 • Creative Music Training Summer School, 27 tot en met 31 augustus.

Meer info
 

Nederlands top
 • Taalbeschouwing: een praktijkvoorbeeld rond 'gevoelswaarde', uitgewerkt volgens het nieuwe leerplan tweede graad ASO-KSO-TSO en de verschillende taalbeheersingsniveaus.
 • Werken rond neologismen? Ga naar www.dagvandepoezie.be 

Meer info
 

Plastische opvoeding top
 • S.M.A.K. - tentoonstellingen
 • MIAT - workshops

Meer info
 

Project Algemene Vakken top
 • 'Komen eten?!': een interessant en gratis lespakket.  Ondersteun de campagne van Broederlijk Delen.
 • Openzitdagen op 18 en 20 maart.

Meer info
 

Studiegebied personenzorg top
Studiedagen, agenda klankbordgroepen en bijeenkomsten, gedeelde informatie van leraren, educatief materiaal.
Meer info
 
Techniek top
Zit je met individuele vragen, problemen, ... i.v.m. het vak techniek, dan is de openzitdag techniek zeker iets voor jou.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Vakoverleg voor leraren eerste graad A
 • Vakoverleg voor leraren derde graad ASO/KSO/TSO met leerplan a
 • Algebra oefenen met inzicht
 • Onderzoekscompetentie wiskunde
 • Denk- en redeneervaardigheden in de leerplannen
 • Spurtboekjes, nascholing iPas en ffrekenen

Meer info
 

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO