2012-2013/dm7

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 7 - maart 2013

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Wij bezorgen u hierbij graag het zevende nummer van de Diocesane Mededelingen van de lopende jaargang 2012-2013.

In dit nummer vindt u de klassieke ingrediënten.
In een eerste deel met algemene bijdragen vragen wij uw bijzondere aandacht voor de vacature ‘pedagogisch begeleider Wiskunde’. Verder is er nog onze DPB-kalender, nieuws uit het BUSO, bijdragen over schoolpastoraal, schoolmediatheek, optimale onderwijskansen, digitale didactiek, taaldrempels en taaltip.

In het tweede deel komen de vakgebonden thema’s aan bod en vindt u een rijke waaier aan bijdragen vanwege de vakbegeleiders. We hopen dat ze de grote groep betrokken leerkrachten goed bereiken.

Onze rubriek “In de kijker” laat de lezers weer meegenieten van de sprankelende creativiteit van leerlingen en leraren en van het grote engagement dat in onze scholen leeft. De leerlingenraad van het Sint-Janscollege te Sint-Amandsberg pakt uit met een sterk initiatief in het kader van de ‘Vlaamse week tegen pesten’. Het veilig en warm schoolklimaat dat ze in eigen school creëren, hebben ze laten uitdeinen in een schitterende apotheose met de anti-pestmuur in de Gentse stadshal en het ‘charter tegen pesten’. De leerlingen van het Instituut Heilige Familie in Sint-Niklaas namen Vlaams minister Joke Schauvlieghe mee op een literaire wandeling doorheen de school voor de jaarlijkse poëziedag die dit jaar in het teken van de ‘tijd’ stond.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen maart 2013 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-nieuws Aardrijkskunde
 DPB-kalender Biologie, chemie en natuurwetenschappen
 Buitengewoon onderwijs Duits
  Economie en handel
  Engels
  Esthetica
  Frans
  Fysica, toegepaste fysica, ww, natuurwetensch.
  Godsdienst 
  Informatica
Vakoverschrijdende Mededelingen Klassieke talen
 Digitale didactiek Lichamelijke opvoeding
 Optimale Onderwijskansen Mode
 Schoolmediatheek Muzikale opvoeding
 Schoolpastoraal Nederlands
 Taaldrempels Studiegebied personenzorg
 Taaltip Wiskunde

 

DPB-nieuws top
De Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Gent zal met ingang van 1 september 2013, een pedagogisch begeleider voor WISKUNDE aanwerven. Het gaat om een halftijdse opdracht.
Meer info
 
DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2012-2013.
Meer info
 
Buitengewoon onderwijs top
Op vrijdag 1 februari 2013 kwam het circus Krak op bezoek in BuSO Levensvreugde.  Een activiteitenverslagje van een onvergetelijke namiddag.
Meer info
 
Digitale didactiek top
Hoe starten met een tablet/laptop-project in de school?
Meer info
 
Optimale onderwijskansen  top
 • Projectfiche Duidelijke Taal
 • Iedereen gelijke kansen op school?  Dat denken zij er van.

Meer info
 

Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Vastenactie van Pax Christi voor Syrië
 • IJD vast mee
 • Bijbeldag met Marcus
 • Bezinningsdag met Elisabeth de la Trinité
 • Voertuigenactie Missio

 Meer info
 

Taaldrempels top
Tijdens de workshop 'Taalontwikkelend lesgeven' op het directiecongres in Houffalize gaven directies heel wat inspirerende tips om een taalbeleid op school uit te bouwen. (deel 2).
Meer info
 
Taaltip  top
Hoe taalontwikkelend lesgeven? Hoe kunnen we daarnaar streven? (deel 2).
Meer info
 
Aardrijkskunde top
 • Vormings- en reflectienamiddag voor vakcoördinatoren geschiedenis en aardrijkskunde: atlas- en kaartgebruik door de tijden heen. Hebben we in deze digitale tijden nog wel een atlas nodig?
 • Nuttige apps voor aardrijkskunde

Meer info
 

Biologie, chemie en natuurwetenschappen  top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling van onderwerpen die actueel blijven, nieuwe informatie over nascholingen, een overleg voor leraren chemie IW, aanpassing van het toelatingsexamen arts-tandarts, educatieve pakketten van Technopolis en Sensoa, een document i.v.m. taalbeleid in de lessen chemie, MSDS-fiches van chemische producten, interessante websites.
Meer info
 
Duits  top
 • Een tekst van de Coördinatiecommissie Moderne Talen wil de aandacht vestigen op het belang van een goede oriëntering in de derde graad
 • Uitnodiging netwerkvergadering: attitudes binnen het vak Duits

Meer info
 

Economie en handel  top
Info over vernieuwing leerplannen, nascholingen, studiedagen.
Meer info
 
Engels  top
 • Een tekst van de Coördinatiecommissie Moderne Talen wil de aandacht vestigen op het belang van een goede oriëntering in de derde graad
 • BELTA: de nieuwe lerarenvereniging Engels

Meer info
 

Esthetica  top
 • 'Het nieuwe luisteren.': een nascholing door Paul Craenen op 18 maart 2013 in PEDIC
 • 'Design en onderwijs' op 17 april 2013 te Gent 
 • 'Teaching in art museums' op 17 juni 2013 te Antwerpen

Meer info
 

Frans  top
Oriëntering van leerlingen naar een studierichting met de pool moderne talen.
Meer info
 
Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen  top
Een overzicht van interessante nascholingen en info vanuit wetenschappen.
Meer info
 
Godsdienst  top
 • Ondersteuningsbijeenkomsten voor het BuSO
 • OKAN studiedag - materiaal
 • Vakinhoudelijk en vakdidactisch
 • Varia

Meer info
 

Informatica  top
 •  Uitnodiging voor de IB-dag op donderdag 21 maart
 • Aankondiging van een studiedag van Microsoft

Meer info
 

Klassieke talen  top
Info over het nieuwe leerplan tweede graad, Klascement, een Romeins kamp voor jongeren en een opvolger voor Epauxè.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding  top
 • Een greep uit het nascholingsaanbod.
 • Gluren bij de buren.
 • Variapunten die je niet mag missen.

Meer info
 

Mode  top
 • Overleg vakcoördinatoren project 'Sjakosse'
 • Nascholingen

Meer info
 

Muzikale opvoeding  top
 • Vraag in verband met tablets.
 • Nascholing muzikale opvoeding in de tweede graad TSO lichamelijke opvoeding en sport, 19 april 2013
 • Studiedag 'Muziek verzorgt' op donderdag 14 maart 2013 te Gent

Meer info
 

Nederlands  top
 • Onomatopeeën op DWVDNT, de wereld van de Nederlandse taal
 • Nieuwe leerplannen in tweede en derde graad verkoop en kantoor
 • 2013 is het Jaar van het lezen

Meer info
 

Studiegebied personenzorg  top
Studiedagen, agenda klankbordgroepen en bijeenkomsten, educatief materiaal, uitnodiging 'Stage: uw zorg?'.
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Professionalisering: vakoverleg voor leraren derde graad ASO/KSO/TSO met leerplan a
 • e-boekje voor 'Wiskunde met Geogebra 4'
 • Nieuw recordpriemgetal gevonden
 • Ode aan de wiskunde
 • APPS in de les
 • Websites

Meer info
 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider