2012-2013/DM8

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 8 - mei 2013

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

De achtste editie van onze Diocesane Mededelingen ligt voor u klaar. Het is een gevarieerd en rijk nummer met heel wat bijdragen.

In ons algemeen gedeelte vindt u de vertrouwde rubrieken, zoals het de DPB-kalender, bijdragen over schoolpastoraal en de schoolmediatheek. Bij de vakoverschrijdende mededelingen is er opnieuw nuttige info over taaldrempels en taaltips.

In het tweede deel mag u rekenen op heel wat actuele informatie vanuit de diverse vakgebieden door onze vak- en studiegebiedbegeleiders.

En tot slot biedt de rubriek "In de kijker" een boeiende kijk op de grote creativiteit en gedreven inzet van leerlingen en leraren in onze scholen. Twee leerlingen van het Sint-Maarteninstituut van Aalst sleepten de eerste prijs in de wacht voor ‘poëzie en kunst’ van de wedstrijd van de Auschwitzstichting ter herdenking van de bevrijding van het concentratiekamp. In de traditie van duurzame engagementen hebben de leerlingen van het Vrij Landelijk Instituut van Oudenaarde zich ingezet voor de bouw van een schooltje in Gambia via een prachtig zelfredzaamheidsproject ‘A chicken tot change a life’. In het kader van de acties voor de vastencampagne van Broederlijk Delen hebben de leerlingen van het Sint-Vincentiusinstituut van Dendermonde het Belgisch record gebroken met de grootste Harlem Shake: de goede doelen krijgen een mooie sponsorsteun!
 
Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen mei 2013 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-kalender Biologie, chemie en natuurwetenschappen 
  Duits 
  Economie/handel 
  Elektriciteit/elektronica 
  Engels 
  Frans 
  Fysica, toegep. fysica, ww, natuurwetensch.
  Geschiedenis 
  Godsdienst 
  Informatica 
  Klassieke Talen 
  Lichamelijke opvoeding 
Vakoverschrijdende Mededelingen Nederlands 
Schoolmediatheek Project Algemene Vakken
Schoolpastoraal Studiegebied personenzorg
Taaldrempels  Techniek
Taaltip  Wiskunde
   
   

 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2012-2013.
Meer info
 
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Een nieuwe lente
 • Interreligieus debat over geloof en samenleving
 • Meimaand met geloofstocht en tentoonstelling Bradi Barth
 • Bedevaartstocht van Oudenaarde naar Kerselare
 • Leesgroep ‘Zwakheid als Paasweg’
 • Zingen met Willem Vermandere en Huub Oosterhuis
 • Jongerenontmoeting in Ganagobie

Meer info
 

Taaldrempels  top
 • Uitbreiden van woordenschat via Griekse telwoorden. Tips voor leraren chemie.
 • G-kracht in beeld.  Hoe werk je aan functionele geletterdheid?
 • (Talige) struikelblokken ontdekken in opdrachten en toetsen.
 • Tip voor het uitbouwen van een taalbeleid: checklist bij het opstellen van proefwerken.

Meer info
 

Taaltip  top
Hoe taalontwikkelend lesgeven?  Hoe kunnen we daarnaar streven?  (deel 3)
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen  top
In deze Mededelingen vind je nieuwe informatie over nascholingen, de herneming en de uitbreiding van het I20 - ICT-project en verder aanvullingen en herhalingen van actuele thema's.
Meer info
 
Duits  top
 • Werksessies 'Vakattitudes Duits'
 • Bundestag debatteert over Einfache Sprache
 • Website BGDV

Meer info
 

Economie - handel  top
Info over vernieuwing leerplannen - nascholingen - studiedagen - varia.
Meer info
 
Elektriciteit- elektronica  top
 • Vormelek
 • Didactisch paneel residentiële installatie
 • Toolbox en VCA
 • Infosessies nieuwe leerplannen
 • Flanders E consortium

Meer info
 

Engels  top
 • Workshop Cambridge University Press
 • Engels in de lessentabellen tweede graad TSO en KSO
 • "Netymology: From Apps to Zombies: A Linguistic Celebration of the Digital World"

 Meer info
 

Frans  top
 • CLIL-symposium
 • Wedstrijd Innovatief Talenonderwijs
 • 20ste festival Artscène
 • Literair café Alliance Française
 • Week van de Franse Film 2013-2014

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen  top
Overzicht van interessante nascholingen en info vanuit wetenschappen.
Meer info
 
Geschiedenis  top
 • Vaardig en kritisch opzoeken op internet: een verkenning
 • Netwerkoverleg: wegens succes volgend schooljaar verlengd
 • Enkele suggesties om de lessen te stofferen.

Meer info
 

Godsdienst  top
 • Vakinhoudelijk en vakdidactisch
 • Varia

Meer info
 

Informatica  top
 • Aankondiging van de studiedag ICT-coördinatoren.
 • Aankondiging van de nascholingen ICT van het VVKSO.

Meer info
 

Klassieke talen  top
Voorstellingen nieuw leerplan en varia.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding  top
 • Een greep uit het nascholingsaanbod
 • Gluren bij de buren
 • Variapunten die je niet mag missen.

Meer info
 

Nederlands  top
 • Ook in de B-stroom kan variatie in werkvormen zorgen voor boeiende en actieve lessen.  Frederik Bauwens, leraar Stella Matutina Michelbeke, bezorgde ons inspirerende opdrachten.  Je vindt die lesmodellen op www.dagvandepoezie.be
 • In het nieuwe leerplan communicatieve vaardigheden voor tweede graad BSO Kantoor en Verkoop werkt men met negen vragen om na te denken over communicatieve situaties.
 • Nieuwe leerplannen in tweede en derde graad Verkoop en Kantoor: infosessie in PEDIC op 16 mei voor leraren Kantoor en Verkoop, Communicatieve Vaardigheden, Zakelijke Communicatie Nederlands, PAV.
 • Nascholingen taalbeschouwing tweede graad tijdens het schooljaar 2013-2014.

Meer info
 

Project Algemene Vakken  top
Nieuwe leerplannen in tweede en derde graad Verkoop en Kantoor: infosessie in PEDIC op 16 mei voor leraren Kantoor en Verkoop, Communicatieve Vaardigheden, Zakelijke Communicatie Nederlands, PAV.
Meer info
 
Studiegebied personenzorg  top
Agenda klankbordgroepen en bijeenkomsten, educatief materiaal.
Meer info
 
Techniek  top
Nascholing techniek 3de semester.
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Wiskunde en taal
 • Wiskundeolympiade
 • Pierre Deligne
 • April wiskundemaand
 • Ingenieursstudent in spe kan zijn wiskunde testen
 • Websites
 • Boeken
 • Musea

Meer info
 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider