2012-2013/DM9

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr.9 - juni 2013

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

 

Met dit negende nummer zijn we aan onze laatste zending gekomen van de Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2012-2013. U vindt er bijdragen in de drie gekende deelrubrieken.

 

In het algemeen gedeelte vragen wij uw speciale aandacht voor de DPB kalender met ons aanbod voor volgend schooljaar, handig om nu reeds in de schoolkalender te noteren. We hebben er ook de data van de gemeenschappelijke introductiedagen voor stagiairs voor de scholen van de Bisdommen Gent en Brugge aan toegevoegd. Daarnaast vindt u de vertrouwde bijdragen over schoolpastoraal, de schoolmediatheek, taaldrempels en taaltips. Een bijzondere vermelding verdient ‘de dag van de schoonmaak’ op 20 juni 2013: een ideale gelegenheid om de medewerkers van het meesters-,vak- en dienstpersoneel in de bloemetjes te zetten!.

 

Vanuit de vakgebieden zijn er heel wat bijdragen, met veel informatie over initiatieven en nascholingen voor het schooljaar 2013-2014 om een tijdige planning mogelijk te maken.

 

Onze laatste “In de kijker” biedt een mooie diversiteit van initiatieven tijdens het voorbije semester in verschillende hoeken van ons Bisdom. Geniet maar even mee: in het Stella Matutinacollege van Lede schitteren de talenten van de leerlingen in de circusschool: er was een een prachtige circusvoorstelling voor alle bezoekers tijdens de opendeurdag. De vierdejaars leerlingen STW uit het TIOLV Oudenaarde hebben de kruidenwedstrijd van VELT gewonnen met een eigen recept voor ‘het sappigste drankje’. Een leerling uit het Sint-Vincentiusinstituut Dendermonde werd hoofdwinnaar van de Davidsfondsfinale Junior Journalist-wedstrijd. Het ‘leesbezoek’ bij bejaarde buren in ‘Avondvrede’ is voor de leerlingen van de Handelsschool Sint-Joris in Gent steeds een beklijvende ervaring. Het College van Melle vierde haar 175 jaar met veel feestelijke activiteiten, heel bijzonder voor de school zijn wel de unieke wetenschappelijke en etnografische tentoonstellingen. En tot slot maken we kennis met het unieke B’stige boekenproject, een FLOB project rond taal- en leesbevordering voor de B-stroom in de SG Vlaamse Ardennen.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen juni 2013 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-kalender Aardrijkskunde
  Biologie, chemie en natuurwetenschappen
  Duits
  Economie en handel
  Engels
  Esthetica
  Fysica, toegep. fysica, ww, natuurwetenschappen
  Geschiedenis 
  Godsdienst 
  Lichamelijke opvoeding 
Vakoverschrijdende Mededelingen Mode
 Schoolmediatheek Muzikale opvoeding
 Schoolpastoraal Nederlands 
 Taaldrempels Plastische opvoeding 
 Taaltip Wiskunde 
   
   

 

DPB-kalender  top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2013-2014.
Meer info
 
Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Een ‘begeesterende’ ontmoeting
 • Vormingsaanbod voor 2013-14
 • Regionale bijeenkomsten met Missio
 • Delibereren is ‘bevrijden’

Meer info
 

Taaldrempels  top
Tips voor wie zelf een cursus voor de leerlingen schrijft.
Meer info
 
Taaltip  top
Interessante sites? Een overzicht.  Zoeken kan nu wat meer gericht.
Meer info
 
Aardrijkskunde  top
 • ICT-gerichte nascholingen van het VVKSO schooljaar 2013-2014
 • Oproep tot medewerking aan universitair onderzoek

Meer info
 

Biologie, chemie en natuurwetenschappen  top
 In deze Mededelingen vind je nieuwe informatie over nascholingen, studiedagen en projecten voor volgend schooljaar, de herneming en de uitbreiding van het I2O - ICT-project, informatie over de toegangsproef arts-tandarts, de laatste update van de databank 'Gevaarlijke stoffen', interessant lesmateriaal en verder aanvullingen en herhalingen van actuele thema's.
Meer info
 
Duits  top
 • Abenteuerspielshow 'Ticket nach Berlin'
 • Enkele activiteiten in de Europese week van de talen (23-28 september 2013)
 • Nascholingen in PEDIC: enkele data om te noteren

Meer info
 

Economie en handel  top
Nascholingen, interessante websites en varia.
Meer info
 
Engels  top
 • Enkele activiteiten in de Europese week van de talen (23-28 september 2013)
 • Nascholing: Evaluatie van communicatieve taaltaken
 • Nascholingen in PEDIC: enkele data om te noteren
 • Junior College Taal

Meer info
 

Esthetica  top
Nascholingsaanbod 2013-2014.
Meer info
 
Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen  top
Info vanuit wetenschappen en een vooruitblik naar volgend schooljaar.
Meer info
 
Geschiedenis  top
 • Verslag van een boeiende vakoverschrijdende nascholing geschiedenis en aardrijkskunde
 • Voorsmaakje activiteiten volgend schooljaar
 • Enkele suggesties om de lessen te stofferen

Meer info
 

Godsdienst  top
 • Vakinhoudelijk en vakdidactisch
 • Varia

Meer info
 

Lichamelijke opvoeding  top

Het vernieuwd 'Protocol Schoolzwemmen' en workshops 'Letselpreventie bij en door leerkrachten Lichamelijke opvoeding'.
Een greep uit het nascholingsaanbod en variapunten die je niet mag missen.
Meer info
 

Mode  top
 • Project 'Sjakosse'
 • Voorscholing nieuw leerplan Moderealisatie en -presentatie 2de graad BSO
 • Nascholingen en workshops
 • Interessante tentoonstellingen vakliteratuur en links

Meer info
 

Muzikale opvoeding  top
 • Nieuw leerplan MO 2de graad ASO
 • Nascholingsaanbod voor 2013-2014

Meer info
 

Nederlands  top
 • Het Genootschap Onze Taal biedt een gratis taalapp aan
 • Zelf je taalkennis oefenen via Taaldrop
 • Wijziging APR 5, Documenten bij de lesvoorbereiding
 • Nascholingen 2013-2014
 • Laat laatstejaars kennismaken met wetenschappelijk onderzoek rond taal en communicatie via Junior College Taal, een project van de KU Leuven

Meer info
 

Plastische opvoeding  top
 • Dag van MO/PO
 • Nascholingen 
 • Nieuwe leerplannen

Meer info
 

Wiskunde  top
 • Schooljaar 2013-2014: nascholingen en begeleidingsactiviteiten
 • Wiskundeolympiade
 • Wiskundeboeken
 • Wiskundesites
 • Symposium T3 Vlaanderen

Meer info
 

  top
 
  top
 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider