2013_2014/DM5

 

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 5 - januari 2014

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

We starten deze eerste Diocesane Mededelingen van het nieuwe jaar uiteraard met u allen een voorspoedig 2014 toe te wensen, gespaard van grote kopzorgen, blakend van gezondheid.  Ik hoop ook dat u allemaal veel arbeidsvreugde kan putten uit het begeleiden van jonge mensen in hun groei naar volwassenheid.

In dit 5de nummer van het schooljaar 2013-2014 vindt u in een algemeen deel, naast de DPB-kalender, ook een beknopt 'nieuws uit de DPB SO'.

We vervolgen deze editie met een aantal vakoverschrijdende bijdragen in de rubrieken schoolmediatheek, schoolpastoraal, taaldrempels en taaltip, optimale onderwijskansen en uiteraard de rubriek 'in de kijker'.  Bellinda neemt ons deze keer mee in een grootschalig (voor)leesproject in de scholen van Sint-Niklaas en in een boeiende leeronderneming in Benedictuspoort Ledeberg.

In het tweede deel vindt u een groot aantal bijdragen uit de diverse vakgebieden.  Deze artikels richten zich in de eerste plaats tot de verschillende vakleraren.  We rekenen er op dat de betrokken vakleraren deze artikels dan ook (doorgestuurd) krijgen. 
 

Veel leesgenot!

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen januari 2014 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-nieuws  Aardrijkskunde 
DPB-kalender  Biologie, chemie, natuurwetenschappen 
  Duits 
  Engels 
  Frans 
  Fysica, toeg. fysica, ww, natuurwetenschappen 
  Godsdienst 
Vakoverschrijdende Mededelingen Lichamelijke opvoeding 
Optimale ontwikkelingskansen  Maatschappelijke vorming 
Schoolmediatheek  Nederlands 
Schoolpastoraal  Project Algemene Vakken 
Taaldrempels  Studiegebied personenzorg 
Taaltip  Wiskunde
   

 

DPB-nieuws  top
Marleen Lietaer ging met ingang van 1 januari 2014 met pensioen en wordt opgevolgd door Jeroen Van Acker.  Ook Annick Van der Stricht ging op 1 januari met pensioen.
Meer info
 
DPB-kalender  top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2013-2014.
Meer info
 
Optimale ontwikkelingskansen  top
Nieuws GOK-controle.
Meer info
 
Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Vragen van een jongere aan zijn opvoeder’
 • Broederlijk Delen ‘Plan(t) de toekomst’.
 • Oecumenische gebedsweek
 • Bezinnen in de abdij van Averbode
 • Vredesnamiddagen ‘In vrede samenleven’.
 • Nationale lerarenlunch

Meer info
 

Taaldrempels  top
 • Onderwijsdecreet XXIII: Taalscreening en Taalbad.
 • Nieuwe website: nederlandsoefenen.be 

Meer info
 

Taaltip  top
Ken je de site ‘de lat hoog voor talen’?  Hier kun je heel wat inspiratie halen.
Meer info
 
Aardrijkskunde  top
In deze bijdrage worden de mogelijkheden van Geopunt beschreven, de opvolger van de Geoloketten die in de aardrijkskundelessen nogal wat bekendheid genieten.
Meer info
 
Biologie, chemie, natuurwetenschappen  top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, nieuwe informatie over o.a. de leerplanvoorstellingen, nascholingen, de nieuwe nomenclatuur voor organische verbindingen, een overleg voor leraren chemie IW, materiaal van het VELEWE-congres en materiaal i.v.m. de toelatingsproef arts/tandarts.
Meer info
 
Duits  top
In deze mededelingen vind je informatie over websites die gratis oefenmateriaal voor Duits aanbieden, een herhaling van de nascholingen Duits die binnenkort in PEDIC plaatsvinden en een link naar het programma van de taaldag in Antwerpen.
Meer info
 
Engels  top
In deze mededelingen vind je informatie over de geplande nascholingen Engels in PEDIC, de taaldag in Antwerpen en een link naar de website van EuroCatering.
Meer info
 
Frans  top
 • Wedstrijd Olyfran
 • Nascholingen Frans januari-maart 2014
 • Audiovisuele middelen in je les

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen  top
Interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Godsdienst  top
 • Overzicht 'Back to the Point'
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten specifieke doelgroepen
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten BuSO
 • Nascholing PEDIC 'De economische crisis.  Wat nu? Wat vroeger? Wat later?'
 • Enquête KU Leuven over Gezinsleer: aanvaarding en positionering
 • Expo DE ANDER VERBEELD / VERBEELD GEVAAR
 • Aanbod UP Leuven
 • Nascholing georganiseerd door collega's r.-k. godsdienst Sint-Jozefscollege Sint-Niklaas 
 • Bibliodrama

Meer info
 

Lichamelijke opvoeding  top
 • Week van de leraren LO: evaluatie van wat voorbij is.
 • Nascholingen LO:  wat nog moet komen.
 • Gluren bij de buren.
 • Variapunten die je niet mag missen.

Meer info
 

Maatschappelijke vorming  top
Lesgeven in 2014 betekent aandacht hebben voor herinneringseducatie, digitale tools en sociale media.  Twee websites bieden enige ondersteuning.
Ook gedichtendag en de poëzieweek komen er weer aan.
Dikketruiendag is op 14 februari aan de tiende editie toe.  Leidt dit tot een XL-versie op jouw school?
Meer info
 
Nederlands  top
 • Lessenreeksen over middeleeuwse literatuur.
 • Literatuurgeschiedenis op www.schooltv.nl
 • Zakelijke mail en netiquette: info op www.dagvandepoezie.be
 • WIKI WIKI
 • Taaldag 2014
 • Even uw aandacht

Meer info
 

Project Algemene Vakken  top
Lesgeven in 2014 betekent aandacht hebben voor herinneringseducatie, digitale tools en sociale media.  Twee websites bieden enige ondersteuning.
Ook gedichtendag en de poëzieweek komen er weer aan.
Dikketruiendag is op 14 februari aan de tiende editie toe.  Leidt dit tot een XL-versie op jouw school?
Meer info
 
Studiegebied personenzorg  top
Afscheid van Annick Van der Stricht – agenda samenkomsten – vormingen – nieuwjaarsbrieven – taalgericht evalueren – nieuwe site over gezondheid en wetenschap - nieuwe doelstellingen in kankerpreventie - nascholing rond voeding in zorg.
Meer info
 
Wiskunde  top
 
 • Professionalisering
 • Nascholingen PEDIC
 • Boeken
 • Uitwiskeling feest
 • iPads in wiskunde - nascholing
 • Varia

Meer info
 

Met vriendelijke groeten

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider SO