2013_2014/dm6

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 6 - februari 2014

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Voor u ligt alweer een nieuwe editie van onze Diocesane Mededelingen.  Het is opnieuw een vrij lijvig exemplaar met behoorlijk wat vakgebonden aankondigingen van boeiende initiatieven en inspirerende voorbeelden.

Graag vragen we nog eens extra uw aandacht voor de dagen voor beginnende leraren (dag 2 voor de eerstejaars op 5 en 12 februari en dag 3 voor de tweedejaars op 12 maart).  Deze dagen maken ons inziens best deel uit van de structureel ingebouwde aanvangsbegeleiding van de beginnende leraren.

Dat onze noorderburen van ons nog iets kunnen leren bewijst het verhaal van 'in de kijker' over het bezoek van de Nederlandse staatssecretaris voor onderwijs aan het Sint-Vincentiusinstituut in Gijzegem.  Niks domme Belgen.

Veel leesgenot

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider SO DPB Gent

In de kijker
Mededelingen februari 2014 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-kalender Aardrijkskunde
  Biologie, chemie en natuurwetenschappen
  Duits
  Economie - handel
  Engels
  Esthetica
  Frans 
  Fysica, toeg. fysica, ww, natuurwetenschappen 
  Geschiedenis
  Godsdienst 
  Klassieke Talen 
  Lichamelijke opvoeding 
  Maatschappelijke vorming 
  Mode 
Vakoverschrijdende Mededelingen Muzikale opvoeding 
 Optimale onderwijskansen Nederlands 
 Schoolmediatheek Nijverheid 
 Schoolpastoraal Plastische opvoeding 
 Taaldrempels Project Algemene Vakken 
 Taaltip Studiegebied personenzorg 
 VOET Wiskunde 

 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2013-2014.
Meer info
 
Optimale onderwijskansen top
Extra zitdagen ter voorbereiding GOK-controle.
Meer info
 
Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
 • Educatie duurzame ontwikkeling met Studio Globo
 • Nooit brengt een oorlog vrede
 • Dag van de religieuze film ‘Shalom/Salam’
 • Bezinnen op Aswoensdag
 • Aanbod van het VSKO voor de veertigdagentijd
 • Filmavond ‘Amour’ met Emmaüs Aalst

Meer info
 

Taaldrempels op school  top
Met de leerlingen van 7TBZ werken aan taal in de lessen verzorging via brief en kalender 2014 Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.
Meer info
 
Taaltip  top
Problemen bij lezen en luisteren detecteren? Dat helpt om adequater te remediëren.
Meer info 
 
VOET  top
Inspiratie voor de VOET-werking op school.
Meer info
 
Aardrijkskunde  top
De volgende maanden zijn er weer heel wat initiatieven waarin je een update en inspiratie vindt voor de realisatie van de leerplandoelstellingen, inclusief deze over excursies en terreinwerk.  We geven in deze bijdrage een overzicht.
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen  top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, nieuwe informatie over o.a. de inschrijving voor de leerplanvoorstellingen, nascholingen, een programma om stambomen voor genetica te ontwerpen en didactische tips.
Meer info
 
Duits  top
In deze Mededelingen vind je informatie over een nascholing Duits in PEDIC, het netwerk voor leraren Duits in richtingen zonder de component MT en de Duitse filmweek.
Meer info
 
Economie - handel  top
Info, nascholingen en documentatie.
Meer info
 
Engels  top
In deze Mededelingen vind je informatie over de nascholing in Bell Language School, de lezing door Jeremy Harmer en het netwerk voor leraren Engels eerste graad.
Meer info
 
Esthetica  top
 • In het atelier van Dirk Braeckman, de schilderende fotograaf, op 13 maart 2014
 • Dag van de MO & PO op 27 maart 2014

Meer info
 

Frans  top
 • CLIL en C1-attesten (DALF)
 • Dis-moi dix mots à la folie
 • Haikuwedstrijd Frans
 • Nascholingen

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen  top
Interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Geschiedenis  top
 • Welke Grote Oorlog?
 • Leerlijnen: didactische fiches ter inspiratie
 • Interessante nascholingen
 • Enkele suggesties om de les te stofferen

Meer info
 

Godsdienst  top
 • Overzicht 'Back to the Point'
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten BuSO
 • Nascholing PEDIC 'De economische crisis. Wat nu? Wat vroeger? Wat Later?'
 • Nascholing Kaïn en Abel
 • LOGOS
 • Varia: UP Leuven 

Meer info
 

Klassieke Talen  top
Info over wedstrijden, kampen en tentoonstellingen.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding  top
 • Nascholingen
 • Regiovergadering
 • Dagen beginnende leraren
 • Variapunten die je niet mag missen

Meer info
 

Maatschappelijke vorming  top
Twee vormingen in de kijker: als herinnering onze eigen PAV-dag (Blikveld) in Mechelen en een vormingsnamiddag van het Groepscentrum Permanente Vorming in Brussel (Van idee tot evaluatie).
Meer info
 
Mode  top
 • Overleg vakcoördinatoren Mode
 • Actueel
 • Navorming

Meer info
 

Muzikale opvoeding  top
Dag van de MO op 27 maart 2014, schrijf je nu in!
Meer info
 
Nederlands  top
 • Alles over jeugdliteratuur op www.jeugdliteratuur.org
 • voor leraren Zakelijke Communicatie Nederlands derde graad TSO: info over een tijdschrift voor zakelijke communicatie en een inspirerend lesmodel op www.dagvandepoezie.be 
 • Aanvulling bij de literatuurlijst 'Het geheim van verhalend canvas'
 • Waar komt pindakaas vandaan? Een uitgave van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en het Genootschap Onze Taal
 • Bijeenkomst voor vakcoördinatoren
 • Gratis luisterboeken ontlenen voor personen met een leesbeperking

Meer info
 

Nijverheid  top
 • Didactisch paneel veiligheidsvoorzieningen in een residentiële installatie
 • Nieuwe leerplannen
 • Voorbereidende visie leerplan Industriële wetenschappen 3de graad TSO
 • Elektriciteit - elektronica

Meer info
 

Plastische opvoeding  top
 • Dag van MO-PO
 • Tentoonstelling

Meer info
 

Project Algemene Vakken  top
Twee vormingen in de kijker: als herinnering onze eigen PAV-dag (Blikveld) in Mechelen en een vormingsnamiddag van het Groepscentrum Permanente Vorming in Brussel (Van idee tot evaluatie).
Meer info
 
Studiegebied personenzorg  top
Ontwerpleerplannen BSO-stroom, agenda samenkomsten, vormingen, studiedagen, VLOR-advies, vernieuwde jeugdhulp, boeiende websites, … 
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Professionalisering
 • Nascholingen in PEDIC
 • Differentiëren met het BHV-model
 • Geometrische kunstenaars
 • Boeken
 • Varia

Meer info
 

 

Met vriendelijke groeten

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider SO