2013-2014/DM1

Diocesane mededelingen secundair onderwijs

nr. 1 - september 2013

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

De eerste schoolweek is ondertussen bijna achter de rug. De start van een nieuw schooljaar is zoals steeds een heel bijzonder gebeuren in het leven van talloze kinderen en volwassenen: de boeiende levenstocht naar volwassenheid verder zetten en mogen nabij zijn als leraar en inspirator. Als pedagogische begeleidingsdienst staan wij weer paraat voor de ondersteuning van deze uitdagende opdracht van opvoeding en onderwijs.

In dit eerste nummer van onze Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2013-2014 willen we u alvast de nodige informatie bezorgen voor een vlotte start.
In het algemeen gedeelte vindt u de actuele gegevens over ons DPB-team met dank aan afscheidnemende collega’s. We vragen ook uw aandacht voor de documenten die wij aan de scholen vragen en de aangepaste versie van het document ‘begeleidingsbezoek’. Verder is er de DPB-kalender en zijn er bijdragen uit het BuSO en over ‘optimale onderwijskansen’ en vindt u de vertrouwde rubrieken schoolpastoraal en schoolmediatheek, taaldrempels en taaltip.

In het tweede deel over de vakgebieden zijn er bijdragen van bijna alle vakbegeleiders met actuele en nuttige informatie bij de start van het nieuwe schooljaar. In een volgend nummer zullen de nu nog ontbrekende vakken aan bod komen.

En tot slot kan u ook inspiratie putten uit de boeiende initiatieven van scholen, die we voor u graag ‘In de kijker’ zetten. De leerlingen van het Instituut Stella Matutina in Michelbeke hebben een originele solidariteitsactie voor de noodlijdende bevolking in Syrië opgezet: ‘Klimop voor Syrië’ met de verkoop van dit symbolische kleine plantje. En de leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut te Gent hebben hun beste beentje voorgezet in de blogwedstrijd I@school en hebben meer dan terecht zilver in de wacht gesleept. De volgende keer gaan ze voor goud!
 
Veel leesgenot!

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen september 2013 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB - adressenlijst Biologie, chemie en natuurwetenschappen
DPB - nieuws Duits
Documenten vanwege de school voor DPB Economie en handel
DPB - kalender Engels
Buitengewoon onderwijs Esthetica
  Fysica, toegep. fysica, ww en natuurwetenschappen
  Geschiedenis
  Godsdienst 
  Informatica 
  Lichaamsverzorging 
  Lichamelijke opvoeding 
  Maatschappelijke vorming 
Vakoverschrijdende Mededelingen Muzikale opvoeding 
Optimale ontwikkelingskansen Nederlands 
Schoolmediatheek Project algemene vakken 
Schoolpastoraal Studiegebied personenzorg 
Taaldrempels op school Techniek 
Taaltip Wiskunde
   

 

DPB - adressenlijst top
Adressenlijst van de Diocesane Pedagogische Begeleiding secundair onderwijs.
Meer info
 
DPB - nieuws top
Vernieuwing binnen het team SO en aankondiging van komende initiatieven.
Meer info
 
Documenten vanwege de school voor pedagogische begeleiding top
Zoals elk jaar vragen wij aan de scholen een aantal actuele schoolgegevens om ons begeleidingswerk zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.  Dank zij de snelle digitale evoluties kunnen scholen de administratieve gegevensverwerking al heel wat vlotter laten verlopen.  Als DPB willen we daar zo veel mogelijk op inspelen.
Meer info
 
DPB - kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten voor het schooljaar 2013-2014.
Meer info
 
Buitengewoon onderwijs top
Bij de start van het nieuwe werkjaar stellen we kort het pastorale jaarthema voor van de directievergaderingen en PAG-werking.
Meer info
 
Optimale ontwikkelingskansen top
Vanuit de GOK-werking binnen de scholen is 2013-2014 opnieuw een belangrijk jaar: dit jaar gebeurt er aan het eind van deze vierde cyclus opnieuw een GOK-controle.  Meerdere gegevens zullen in de loop van het schooljaar tijdens de netwerkdagen meegegeven worden.
Opnieuw zijn er reeds een aantal netwerkdagen ingepland en komt er een ronde van de scholengemeenschappen.
Materiaal dat de moeite waard is, zoals de inspiratiegids 'Van eiland naar wij-land' worden voorgesteld.
Meer info
 
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top

De inhoud van deze bijdrage:

 • Leeftocht, oprapen of laten liggen?
 • Missio
 • Caritas International
 • Saved by the bell
 • Vormingsaanbod VSKO
 • Vormingsaanbod PEDIC
 • Seminarie CCS-ICS

Meer info
 

Taaldrempels op school top
 • Toelichting bij de taaltips: voor het schooljaar 2013-2014 willen we de leraren (ook leraren van niet-taalvakken) vooral tips geven om taalzwakke/ex-OKAN-leerlingen te ondersteunen, ook op het vlak van evaluatie.
 • Nascholingstraject voor leraren met taalzwakke leerlingen: 'Een (v)aardige leraar voor taal'.
 • Ook in de lerarenopleiding is taal een aandachtspunt.

Meer info
 

Taaltip top
Je krijgt een anderstalige nieuwkomer in de klas?  Enkele tips komen zeker van pas. (Deel 1).
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
Bij de start van dit schooljaar vind je informatie over de nieuwe leerplannen, nascholingen, olympiades, de herneming en de uitbreiding van het I2O - ICT-project, de laatste update van de databank 'Gevaarlijke stoffen' en interessant lesmateriaal.
Meer info
 
Duits top
In deze Mededelingen vind je links naar 'Einstufungstests' en naar nieuw materiaal voor het oefenen van luistervaardigheid en interculturele competentie.  Er is een link naar de 'Bundestagswahlen', gedeeld door collega Frank Lenaerts.  Hij maakte ook een aantal oefeningen rond dit thema en stelt die eveneens ter beschikking.  Verder vind je een overzicht van de geplande nascholingen voor leraren Duits in PEDIC met bijzondere aandacht voor de 'Dag voor Beginnende Leraren', informatie over de geplande activiteiten in het kader van de 'Week van de talen' en gegevens over de Duitse filmweek.  Voor liefhebbers van Duitse poëzie is er informatie over de 'Goethepoëzieleesclub' in Gent.
Meer info
 
Economie en handel top
Start nieuw schooljaar met mededelingen, aankondigen nascholingen en varia.
Meer info
 
Engels top
In deze Mededelingen vind je enkele tips i.v.m. 'classroom English' en een overzicht van de leerplannen die vanaf 1 september 2013 voor bepaalde leerjaren in voege treden.  Er is ook een overzicht van de nascholingen Engels die dit schooljaar in PEDIC plaatsvinden, met extra aandacht voor de 'Dagen voor Beginnende Leraren'.  Ook vind je hier informatie over de conferentie n.a.v. de 'Europese Dag van de Talen' en een oproep voor de geplande netwerken Engels.
Meer info
 
Esthetica top
Nascholingsaanbod 2013-2014.
Meer info
 
Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen top
Overzicht van nieuwe leerplannen, interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Geschiedenis top
 • Bij het begin van het nieuwe schooljaar.
 • Netwerkbijeenkomsten voor alle graden.
 • Overzicht van de nascholingen.

Meer info
 

Godsdienst top
 • Contactgegevens en werkverdeling
 • Vormingsaanbod
 • Overzicht vakvergaderingen per graad in de scholengemeenschap
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten voor het BuSO
 • Studiedag UCSIA
 • Vakinhoudelijk
 • Aanbod HDGI
 • Varia

Meer info
 

Informatica top
 • De ICT-DIA staat weer open om de ICT-kennis van de leerlingen van het 1ste jaar in te schalen.
 • Aankondiging van de nascholingen ICT van het VVKSO.

Meer info
 

Lichaamsverzorging top
Info bij de start van een nieuw schooljaar.
Meer info
 
 Lichamelijke opvoeding top
 • Algemene Didactische en Pedagogische Berichten en overzicht leerplannen LO.
 • Aanbod nascholingen LO.
 • Regionale vakvergaderingen LO.
 • Variapunten die je niet mag missen!

Meer info
 

Maatschappelijke vorming top
Jullie navormingsplan nu bespreken en noteer de interdiocesane navormingsdag voor leraren PAV en MAVO, voltijds en deeltijds BSO op 8 mei 2014 in Mechelen.
Meer info
 
Muzikale opvoeding top
 • Nieuw leerplan MO 2de graad ASO
 • Een overzicht van de leerplannen
 • Nascholingsaanbod voor 2013-2014

Meer info
 

Nederlands top
 • Staat de leraar alleen?  Wij nemen hier een aangepaste versie op van de tekst die in het eerste nummer van Breedbeeld gepubliceerd werd.
 • Nieuwe leerplannen
 • Overzicht nascholingen 2013-2014
 • In 2015 verschijnt een nieuwe editie van het Groene Boekje, maar de spellingregels veranderen niet.

Meer info
 

Project algemene vakken top
Jullie navormingsplan nu bespreken en noteer de interdiocesane navormingsdag voor leraren PAV en MAVO, voltijds en deeltijs BSO op 8 mei 2014 in Mechelen.
Meer info
 
Studiegebied personenzorg top
Structuur en leerplannen studiegebied, nascholingen, interessante informatie, varia.
Mee info
 
Techniek top
Nascholing techniek.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Leerplannen
 • Jaarplan
 • Nascholing en begeleidingsactiviteiten
 • Beginnende leraren
 • Enkele data om te noteren
 • Ter informatie

 Meer info
 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider