2013-2014/DM2

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 2 - oktober 2013

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het tweede nummer van onze Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2013-2014.

In een eerste deel vindt u zoals gewoonlijk heel wat algemene info: nieuws uit de DPB, een kennismaking met de nieuwe directies in onze secundaire scholen, de DPB kalender, nieuws vanuit de GOK werking.

Het tweede luik omvat een hele reeks bijdragen van de vakbegeleiders. Samen met het septembernummer zijn nu bijna alle vakken aan bod gekomen bij de start van het nieuwe schooljaar met nuttige informatie voor de betrokken leraren. Bij vakoverschrijdend vindt u de taaldrempels en taaltip terug en de vaste rubrieken schoolmediatheek een schoolpastoraal.

Boeiende realisaties en hartverwarmende engagementen uit het dagelijkse schoolgebeuren staan weer letterlijk “in de kijker”. De studenten verpleegkunde van het Sint-Augustinusinstituut in Aalst steken de handen uit de mouwen in een ziekenhuis voor lepra-, tbc-, en aidspatiënten in het zuiden van India, een ervaring die hun leven verandert! Binnen het project van de vrije ruimte kiezen leerlingen uit 5 ASO van het Sint-Lutgardisinstituut in Zomergem voor een sociale stage van minimum 24 uur en engageren zich voor maatschappelijk zwakkeren en kwetsbare groepen, ook voor hen een indringende levenservaring. De OKAN leerlingen van Sint-Niklaas hebben verhalen verzameld over ‘hun helden’ uit culturen van alle windhoeken en ze samengebracht in een mooi geïllustreerde verhalenbox die gebruikt is tijdens voorleesmomenten in de bibliotheek voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar: voor allen een zeer positief gebeuren!

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs
 

In de kijker
Mededelingen oktober 2013 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-kalender Biologie, chemie en natuurwetenschappen 
DPB-nieuws Duits 
Nieuwe directies Economie en handel 
  Engels 
  Esthetica 
  Frans 
  Fysica, toegep. fysica, ww, natuurwetenschappen 
  Geschiedenis 
  Godsdienst 
  Humane wetenschappen 
  Informatica 
  Klassieke Talen 
  Lichamelijke opvoeding 
  Maatschappelijke vorming 
  Mode 
Vakoverschrijdende Mededelingen Muzikale opvoeding 
 Optimale ontwikkelingskansen Nederlands 
 Preventie en welzijn Plastische opvoeding 
 Schoolpastoraal Project Algemene Vakken
 Schoolmediatheek Studiegebied personenzorg 
 Taaldrempels Techniek 
 Taaltip Wiskunde

 

DPB-kalender  top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2013-2014.
Meer info
 
DPB-nieuws  top
Op donderdag 14 november 2013 gaat de 'Dag van de mentor' door.
Meer info
 
Nieuwe directies  top
Dit schooljaar mogen we weer een grote groep nieuwe directieleden in onze secundaire scholen verwelkomen. In de scholengemeenschappen treedt ook een nieuwe coördinerende directeur aan.
Meer info
 
Optimale ontwikkelingskansen  top
Armoede stijgt in België en bovendien wordt de kloof tussen arm en rijk groter.  Op 17 oktober 2013 is er opnieuw een werelddag van verzet tegen armoede: een extra moment om als school stil te staan bij deze vaak verborgen groep binnen onze schoolmuren.
Meer info
 
Preventie en welzijn top
Op komst: informatievergadering over de elektrische installaties en aanleggen van een databestand van preventieadviseurs.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Welzijnszorg focust op het platteland
 • Werelddag van verzet tegen extreme armoede
 • Startavond Kilalo
 • Nascholingstraject ‘Dekt de vlag de lading?’
 • Andere vormingsinitiatieven

Meer info
 

Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Taaldrempels  top
 • De talensite van KlasCement biedt heel wat mogelijkheden om te werken aan de taalvaardigheid van leerlingen.
 • Taalondersteuning via beeldwoordenboeken voor horeca en zorgsector.
 • Ken je de onlinewoordentest van de Universiteit Gent?  Ondertussen is een jeugdtest ontwikkeld, ook geschikt voor jongeren die het Nederlands als tweede taal spreken.
 • Huis van het Nederlands bestaat 10 jaar!  Dat wordt gevierd met een taaltentoonstelling in Atlas.

Meer info
 

Taaltip  top
Je krijgt een anderstalige nieuwkomer in de klas?  Enkele tips komen zeker van pas. Deel 2.
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen  top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling van onderwerpen die actueel blijven, nieuwe informatie over de leerplannen, nascholingen, workshops en projecten voor leerlingen, olympiades, websites en waardevol lesmateriaal.
Meer info
 
Duits  top
 • Dag van de moderne vreemde talen en nascholingen Duits in PEDIC
 • Netwerken voor leraren Duits
 • 'Deutsch unterwegs', project van het Goethe-Institut
 • Website 'De lat hoog voor talen'

Meer info
 

Economie en handel  top
Samenwerking leraren voor de realisatie van de leerplannen Kantoor en Verkoop en samenwerking rond gebruik van tablets.
Meer info
 
Engels  top
 • Nieuwe woorden in de 'Oxford Dictionaries online'
 • Nieuw materiaal voor 'The Language focus / digitaal werkboek'
 • 'De lat hoog voor talen'
 • Dag van de moderne vreemde talen en nascholingen Engels in PEDIC
 • Netwerken voor leraren Engels

Meer info
 

Esthetica  top
Nascholingsaanbod 2013-2014.
Meer info
 
Frans  top
 • Activiteiten voor leraren Frans
 • Leerplannen en hun realisatie

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen  top
Overzicht van nieuwe leerplannen, interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Geschiedenis  top
 • Dag van de actieve werkvormen voor geschiedenis
 • Laatste oproep voor de netwerkbijeenkomsten
 • Een hele waaier aan mogelijke nascholingen
 • Enkele suggesties om de les te stofferen

Meer info
 

Godsdienst  top
 • Overzicht vakvergaderingen per scholengemeenschap
 • Overzicht 'Back to the Point'
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten BuSO
 • Studiedag UCSIA
 • Varia

Meer info
 

Humane wetenschappen  top
 • Nascholing: forumdag humane wetenschappen
 • Nascholing: 'van oorveeg tot gasboete'
 • Netwerkvergaderingen humane wetenschappen

Meer info
 

Informatica  top
De data van de IB-dagen.
Meer info
 
Klassieke talen  top
Je vindt hier info over de eerste dag voor beginnende leraren, twee nascholingen en certamina voor Latijn en Grieks.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding  top
 • Aanbod nascholingen LO en week van de leraren lichamelijke opvoeding.
 • Regionale vakvergaderingen LO.
 • Ben jij een LO-leerkracht geschikt voor de wetenschap?
 • Variapunten die je niet mag missen!

Meer info
 

Maatschappelijke vorming  top

Noteer nu in je agenda: aankondiging bijeenkomst vakgroepcoördinatoren PAV en MAVO van het BSO en DBSO.
Meer info

Mode  top
Overleg vakcoördinatoren Mode, vakliteratuur.
Meer info
 
Muzikale opvoeding  top
 • Nieuw leerplan MO 2de graad ASO, TSO, KSO.
 • Nascholingsaanbod 2013-2014.

Meer info
 

Nederlands  top
 • Geen nieuwe 'Weddenschap' dit jaar.  Het materiaal voor aarzelende lezers uit het technisch en beroepsonderwijs blijft wel beschikbaar op http://www.boekenzoeker.org/deweddenschap/informatie.asp 
 • Marina Defauw schreef een nieuwe adolescentenroman Panfluit met gouden noten en ontwikkelde ook een interessante lesmap om met de roman aan de slag te gaan.  In het kader van de herdenking van de Eerste wereldoorlog schreef Do Van Ranst Iedereen bleef brood eten.
 • Suggesties voor opdrachten leesportfolio tweede graad vind je op www.dagvandepoezie.be.
 • De Lijsters brengen weer een unieke selectie van Nederlandstalige topliteratuur.
 • We nodigen de leraren eerste graad A-stroom uit naar een resonansgroep op 5 december.
 • Overzicht nascholingen 2013-2014. Elke derde zondag van de maand november vindt een Kunstendag voor Kinderen plaats.  We bieden daarom een nascholing aan waarin we de link leggen tussen dit initiatief en het leerplan Nederlands eerste graad A-stroom.
  Meer info
   
Plastische opvoeding  top
Tentoonstellingen, tijdschrift.
Meer info
 
Project algemene vakken  top
 • Nieuwe leerplannen in tweede en derde graad Verkoop en Kantoor: interactieve sessie op woensdag 27 november 2013 voor leraren Kantoor en Verkoop, Communicatieve Vaardigheden, Zakelijke Communicatie Nederlands, PAV
 • Noteer nu in je agenda: aankondiging bijeenkomst vakgroepcoördinatoren PAV en MAVO van het BSO en DBSO

Meer info
 

Studiegebied personenzorg  top
Alweer een boeiend schooljaar met samenkomsten klankbordgroepen, nascholingen en studiedagen.  Verder heel wat interessante informatie waar leraren in de klas mee aan de slag kunnen.
Meer info
 
Techniek  top
Nascholing techniek.
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Begeleidingsactiviteiten
 • Nascholingen
 • Geogebra
 • Wiskundeboeken
 • Websites

Meer info
 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO