2014-2013/DM3

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 3 - november 2013

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het derde nummer van onze Diocesane Mededelingen met diverse bijdragen en illustraties.

In het eerste deel vindt u de artikels van algemene aard: speciaal in dit nummer vindt u de aandachtspunten vanuit de pedagogische begeleiding zoals die op de voorbije directiedriedaagse in Houffalize gebracht zijn. Er is ook de aangepaste DPB kalender, er zijn bijdragen over preventie en welzijn, over schoolpastoraal, over de schoolmediatheek, over digitale didactiek en de vertrouwde rubrieken taaldrempels en taaltip.

In het tweede deel zijn er zoals steeds heel wat bijdragen vanwege de vakbegeleiders. Wij hopen dat deze informatie vlot de weg mag vinden naar de betrokken lerarengroepen. In dit nummer is er ook een belangrijke bijdrage voor alle leraren Nijverheid.

In de rubriek “In de kijker” wordt weer inspiratie gedeeld over grote inzet en creativiteit in onze scholen. In de voorbije zomervakantie sprongen 6 leerkrachten van Edugo Glorieux in Oostakker op de fiets van Gent naar Rome om fondsen te verzamelen voor het goede doel: kansarme leerlingen studiemogelijkheden bieden. De leerlingen van Creatie en Mode en Moderealisatie en-verkoop van het Instituut Heilige Harten in Ninove ontwierpen nieuwe werkkleding voor het personeel van warenhuisketen Colruyt, een zeer geslaagde collectie die te bewonderen was op hun jaarlijkse modeshow ‘Kicks en kijken’.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs
 

In de kijker
Mededelingen november 2013 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-nieuws Aardrijkskunde 
DPB-kalender Biologie, chemie en natuurwetenschappen 
  Duits 
  Engels 
  Frans 
  Fysica, toegep. fysica, ww en natuurwetensch.
  Godsdienst 
  Humane wetenschappen
  Informatica 
  Klassieke talen 
  Lichamelijke opvoeding 
Vakoverschrijdende Mededelingen Maatschappelijke vorming 
Digitale didactiek Nederlands 
Preventie en welzijn  Nijverheid
Schoolmediatheek Project Algemene Vakken 
Schoolpastoraal  Studiegebied personenzorg 
Taaldrempels  Techniek
Taaltip  Wiskunde

 

DPB-nieuws  top
Informatie over onze DPB-werking op het directiecongres in Houffalize.
Meer info
 
DPB-kalender  top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2013-2014.
Meer info
 
Digitale didactiek  top
 • Mededeling ICT en onderwijs
 • Gratis digitale beeldbank van kunstwerken voor onderwijs
 • Ondersteuning van leerlingen met dyslexie
 • Gratis Office voor leerlingen

Meer info
 

Preventie en welzijn  top
 • Informatievergadering over de elektrische installaties in scholen op vrijdag 13 december 2013.
 • Van harte aanbevolen: praktijkopleiding brandvoorkoming en -bestrijding.  Een must voor elke school.

Meer info
 

Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
De inhoud van deze bijdrage:
 • November
 • Wakker voor vrede
 • 10 jaar Emmaüs
 • De onbekende gelovige
 • Verschillende religies: gevaar of kans?
 • Lezen in Bijbel en Koran
 • Moslims en christenen, samen in zorg
 • Reflectiesessies VOET

 Meer info
 

Taaldrempels  top
 • 2013 is uitgeroepen tot Jaar van het Voorlezen.  Een aanrader: voorlezen aan de leerlingen van 3 BSO
 • Lespakket laaggeletterdheid op www.cteno.be/nieuwsbrief
 • Boekenaanbod voor minder vaardige lezers, ook voor jongeren van OKAN.

Meer info
 

Taaltip  top
Ook bij evaluatie hou je rekening met taal. Kansen geven willen we toch allemaal? Deel 1
Meer info
 
Aardrijkskunde  top
De kern van deze bijdrage biedt een chronologisch overzicht van de centraal georganiseerde nascholingen voor leraren aardrijkskunde gedurende dit schooljaar.  We hopen dat dit een goede en werkbare handleiding biedt voor het nascholingsplan van de vakgroep aardrijkskunde.
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen  top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, informatie over een symposium wetenschappen in Gent, nascholingen, workshops, projecten en westrijden voor leerlingen, websites en waardevol materiaal.
Meer info
 
Duits  top
 • Enkele boekentips voor lange winteravonden
 • Dag van de Moderne Vreemde Talen

Meer info 

Engels  top
 • Uitnodiging Debating Lecture.
 • Dag van de Moderne Vreemde Talen

Meer info
 

Frans  top
 • 'Week van de Franse film'
 • 'Dag van de Moderne Vreemde Talen'
 • 'Franel'
 • 'Dag van de talen' DPB Mechelen-Brussel 
 • 'Taaltaken opstellen' CNO-Antwerpen
 • De presentaties van de Europese dag van de talen
 • CLIL, Content and Language Integrated Learning

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen  top
Overzicht van nieuwe leerplannen, interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Godsdienst  top
 • Overzicht vakvergaderingen per scholengemeenschap
 • Nascholing Godly Play

Meer info
 

Humane wetenschappen  top
 • Nascholing: forumdag humane wetenschappen
 • Nascholing: van oorveeg tot gasboete
 • Netwerkvergaderingen humane wetenschappen

Meer info
 

Informatica  top
 • Uitnodiging eerste Informaticabeheer-netwerkdag van dit schooljaar op dinsdag 19 november
 • Oproep voor nieuwe leden voor de stuurgroep Informatica

Meer info
 

Klassieke talen  top
Oefensessie nieuw leerplan, opnieuw een folder voor Latijn, een petitie en Kunst en cultuur op school.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding  top
 • Week van de leraren Lichamelijke opvoeding in december 2013, nascholingsaanbod en regionale vakvergaderingen LO.
 • Ga op stap met je leerlingen.
 • Variapunten die je niet mag missen!

Meer info
 

Maatschappelijke vorming  top
Schrijf nu in voor de vergadering voor vakgroepcoördinatoren PAV en MAVO (voltijds onderwijs en DBSO).
Meer info
 
Nederlands  top
 • Zevenentwintigste Conferentie Onderwijs Nederlands, HSN op 29 en 30 november 2013 in Utrecht.
 • Spreekt de professor/docent Chinees?  Hoe groot is de academische taalvaardigheid van je leerlingen?
 • We nodigen leraren Nederlands eerste graad A-stroom uit naar de resonansgroep op 5 december 2013 in het Diocesaan Onderwijsbureau.
 • Datumwijziging: nascholing Zakelijke Communicatie Nederlands voor derde graad BSO, Kantoor en Verkoop op 8 november in het Diocesaan Onderwijsbureau.
 • Interactieve sessie voor leraren Kantoor en Verkoop, Communicatieve Vaardigheden, Zakelijke Communicatie Nederlands en PAV, tweede en derde graad BSO, Kantoor en Verkoop op 27 november 2013 in het Diocesaan Onderwijsbureau.

Meer info
 

Nijverheid  top
 • Toelichting STEM-strategie
 • Leerplanwerk mechanica, elektriciteit, hout en bouw
 • Studierichtingsprofielen
 • Implementatie didactisch paneel residentiële installatie
 • De Vlaamse kwalificatiestructuur - studiedomein Wetenschap en techniek
 • Checklist dossier: "de elektrische installatie van mijn school"

Meer info
 

Project Algemene Vakken  top
Schrijf nu in voor de vergadering voor vakgroepcoördinatoren PAV en MAVO (voltijds onderwijs en DBSO).
Meer info
 
Studiegebied personenzorg  top
Samenkomsten klankbordgroepen, nascholingen, inspiratiedagen, interessante informatie.
Meer info
 
Techniek  top
Nascholingen techniek.
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Begeleidingsactiviteiten
 • Nascholingen PEDIC
 • Dagen van wiskunde - Kortrijk
 • Uitwiskeling feest
 • Koningin Paolaprijs
 • Boeken
 • Websites

Meer info
 

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider