2013-2014/DM4

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 4 - december 2013

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het vierde nummer van onze Diocesane Mededelingen. Het is meteen de laatste zending voor het jaar 2013.

Wij willen u en allen die u dierbaar zijn onze beste wensen aanbieden voor een hartverwarmende afsluiting van het oude jaar, maar vooral voor een vrede- en vreugdevol 2014!

In het eerste deel van dit nummer vindt u algemene informatie, die nuttig is voor alle schoolbetrokkenen. Wij vragen uw aandacht voor het DPB nieuws, de DPB-kalender voor de komende periode, het nieuws uit het BuSO, de bijdragen van het kernteam taalbeleid: taaldrempels en taaltip en de vaste rubriek schoolmediatheek.

Het tweede deel van deze Mededelingen bestaat zoals gewoonlijk uit een waaier aan bijdragen uit de diverse vakgebieden. Wij hopen dat ze de nodige aandacht kunnen krijgen van alle betrokken leraren.

Onze rubriek “In de kijker” neemt u weer mee in boeiende schoolverhalen. De leerlingen van het Sint-Lievenscollege in Gent gingen in rechtstreeks debat via Skype met Vlaams minister Schauvlieghe tijdens de klimaatconferentie in Warschau met goed voorbereide kritische vragen! Het sociaal project van de vijfdejaarsleerlingen van het Instituut Sint-Lutgardis uit Zomergem verdient de top 3 voor de Gastvrije Award 2013: ze organiseren duurzame activiteiten voor LOI-bewoners die ‘te gast’ zijn in ons land. En in het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen wordt door een creatieve opvoeder uit moeilijk recupereerbaar restafval een schitterende kerststal getoverd.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen december 2013 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-nieuws  Aardrijkskunde 
DPB-kalender Biologie, chemie en natuurwetenschappen 
Buitengewoon Onderwijs  Duits 
  Economie en handel 
  Engels 
  Esthetica
  Frans 
  Geschiedenis 
  Godsdienst 
  Klassieke talen 
  Maatschappelijke vorming 
  Mode
Vakoverschrijdende Mededelingen Muzikale opvoeding
Optimale Ontwikkelingskansen  Nederlands
Schoolmediatheek  Nijverheid
Schoolpastoraal Project Algemene Vakken
Taaldrempels  Studiegebied personenzorg
Taaltip   Wiskunde
   

 

DPB-nieuws  top
 • Vacatures voor pedagogisch begeleider psychologie en pedagogie en voor pedagogisch begeleider gezondheid en welzijn/verzorging
 • Tweedaagse van het middenkader

Meer info
 

DPB-kalender  top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2013-2014.
Meer info
 
Buitengewoon onderwijs  top
Op woensdag 20 november 2013 ging in BuBaO Sint-Lievenspoort opnieuw de jaarlijkse studiedag bewegingsopvoeding van het buitengewoon onderwijs door.  Een activiteitenverslag ...
Meer info
 
Optimale ontwikkelingskansen  top
Alle scholengemeenschappen hebben een moment vastgelegd om de GOK-controle voor te bereiden met alle scholen uit de scholengemeenschap. Een overzicht van de ingeplande data.
Meer info
 
Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
De inhoud van deze bijdrage:
 • ‘Ik zal er zijn’. Advent.
 • Welzijnszorg ‘Armoede (op den) buiten’.
 • Tentoonstelling ‘De andere verbeeld/verbeeld gevaar’.

Meer info
 

Taaldrempels top
 • Voor wie met meertalige kinderen en jongeren te maken heeft: http://meertalig.nl/
 • Vertaalfiches voor anderstalige ouders om informatie over onderwijs goed te begrijpen.

Meer info
 

 Taaltip top
Ook bij evaluatie hou je rekening met taal.  Kansen geven willen we toch allemaal? Deel 2
Meer info
 
Aardrijkskunde  top
In deze bijdrage vindt de lezer waar en wanneer de leerkracht aardrijkskunde vorming en inspiratie kan opdoen i.v.m. actuele tendenzen in verstedelijkingsprocessen en ruimtelijke ordening in Vlaanderen, kosmografie, een fysisch-geografische excursie, leerlijn in GIS-gebruik en het gebruik van digitale atlassen in de klas.  Bovendien vindt men er een uitnodiging voor een verhelderende lezing van één van de inspecteurs aardrijkskunde zodat elke leraar beter weet waaraan zich te verwachten bij een doorlichting.
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen  top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, nascholingen, projecten en wedstrijden voor leerlingen, websites en waardevol lesmateriaal.
Meer info
 
Duits  top
In deze Mededelingen vind je informatie over geplande nascholingen Duits in PEDIC en tips i.v.m. bruikbaar materiaal voor de lessen Duits.
Meer info
 
Economie en handel  top
 • Tips en suggesties lesmateriaal voor leraren ASO, BSO en TSO.  
 • Opvolging implementatie van nieuwe leerplannen voor Kantoor en Verkoop.
 • Suggesties voor nascholingen.

Meer info
 

Engels  top
 •  Een unieke kans om Jeremy Harmer, een authoriteit op het vlak van ELT te ontmoeten
 • Nascholing 'Onderzoeksvaardigheden via Wikipedia'
 • 'The Telenet - BBC Public Speaking Awards' en 'Debating lecture'
 • Een stukje 'Britain' in Gent
 • Deel een 'teaching tip' en maak kans op een gratis cursus in Oxford of Cambridge
 • Gratis online prentenboek in 26 talen

Meer info
 

Esthetica  top
Nascholingsaanbod 2013-2014.
Meer info
 
Frans top
Nascholing 'Onderzoeksvaardigheden via Wikipedia'.
Meer info
 
Geschiedenis  top
 • Tips voor het (vak)lokaal
 • Nascholingen
 • Enkele suggesties om de les te stofferen

Meer info
 

Godsdienst top
 • Overzicht vakvergaderingen per scholengemeenschap
 • Overzicht 'Back to the Point'
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten specifieke doelgroepen
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten BuSO
 • Informatie voor laatstejaars over godsdienstleerkracht worden
 • Nascholing UCSIA 'Die Sinus-Jugendstudie U18: Ihre Bedeutung für die Religionspädagogik'
 • Nascholing PEDIC 'De economische crisis. Wat nu? Wat vroeger? Wat later?'
 • Nascholing georganiseerd door collega's r.-k. godsdienst Sint-Jozefscollege Sint-Niklaas

Meer info
 

Klassieke talen  top
Je vindt info over een Latijns folkrockconcert, een marathonlezing van de Ilias, de Olympiades en een Latijns prentenboek.
Meer info
 
Maatschappelijke vorming  top

Data aanvullende vormingsmomenten MAVO/PAV.
Meer info

Mode  top
Overleg leraren Mode 1ste graad.
Meer info
 
Muzikale opvoeding top
 • Nieuw leerplan MO 2de graad ASO, TSO, KSO
 • Nascholingsaanbod 2013-2014

Meer info
 

Nederlands  top
 •  Poëziekrant nu ook digitaal
 • Gedichtendag 2014
 • OnzeTaal-nieuwsbrief voor jongeren
 • Nascholing Wiki Wiki
 • Nascholing 'Het geheim van verhalend canvas'

Meer info
 

Nijverheid top
 • Education concept - elektrische bordenbouw
 • Vormelek
 • Flanders E Consortium
 • Voor de autotechnici organiseert Febiac samen met Euroskills Rijsel een preselectie voor WorldSkills Sao Paolo 2015

Meer info
 

Project Algemene Vakken  top
Data aanvullende vormingsmomenten PAV.
Meer info
 
Studiegebied personenzorg  top
Samenkomsten - vormingen thuiszorg, JGZ, relatiewijzer, ... - interessante informatie - dankwoord Annick.
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Professionalisering
 • Nascholingen PEDIC
 • Dag van de leerzorg in het secundair onderwijs
 • Imaginary decathlon
 • Onderzoekend leren door met schaduwen te experimenteren
 • De jacht op de wiskundigen

Meer info
 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider