2013-214/dm8

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 8 - mei 2014

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

De achtste editie van onze Diocesane Mededelingen ligt voor u klaar.  Het is een gevarieerd en rijk nummer met heel wat bijdragen.

In ons algemeen gedeelte vindt u de DPB-kalender en de aankondiging van de vernieuwde ondersteuning van het studiegebied personenzorg.

Bij de vakoverschrijdende mededelingen is er opnieuw nuttige info over taaldrempels en taaltips, de schoolmediatheek en 'optimale onderwijskansen'.

In het tweede deel mag u rekenen op heel wat actuele informatie vanuit de diverse vakgebieden door onze vak- en studiegebiedbegeleiders.  Een mooi voorbeeld van het verwerken van actualiteit in de les vindt u in de bijdrage van Leen Van Hecke over de crisis in Oekraïne.

Veel leesgenot

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

Mededelingen mei 2014 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-nieuws Aardrijkskunde 
 DPB-kalender Biologie, chemie en natuurwetenschappen 
  Duits 
  Economie en handel 
  Engels 
  Frans 
  Fysica, toegep. fysica,ww, natuurwetensch.
  Lichamelijke opvoeding 
  Maatschappelijke vorming 
Vakoverschrijdende Mededelingen Muzikale opvoeding
Optimale Onderwijskansen Nederlands
Schoolmediatheek  Project Algemene Vakken
Taaldrempels  Studiegebied personenzorg
Taaltip  Wiskunde
   

 

DPB-nieuws  top
We zijn verheugd u te kunnen melden dat de ondersteuning van het studiegebied personenzorg uitgetekend is.
Meer info
 
DPB-kalender  top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2013-2014.
Meer info
 
Optimale onderwijskansen  top
De GOK-controle is gestart, enkele scholen hebben deze controle reeds achter de rug, enkelen blikken met grote tevredenheid terug op dit overleg met de inspectie.  Tijdens de laatste GOK-netwerkdag van dit schooljaar blikken we terug op deze controle maar durven we ook reeds vooruitblikken naar de opstart van cyclus 5.
Vanuit zorg voor taalzwakke leerlingen kijken we met gemengde gevoelens uit naar de verplichte screening van de competenties Nederlands bij alle leerlingen die instromen in het SO. De Toolkit Breed Evalueren kan leiden tot een eerste denkoefening vanuit de thema's taalvaardigheid en preventie en remediëring.
Meer info
 
Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Taaldrempels  top
 • Wekelijkse taaltest bij VertrekNL
 • Pictogrammenboekjes van VZW De Rand
 • Duurzaam woordenschatonderwijs
 • Basiswoordenschat voor taalleerders
 • Verplichte taalscreening

Meer info
 

Taaltip  top
Wil je evaluatie en taal optimaliseren?  Concrete voorbeelden helpen dit illustreren.
Meer info
 
Aardrijkskunde  top

In deze bijdrage vind je:

 • de uitnodiging voor een (herneming van een) GIS-navorming in het kader van het thema ruimtelijke ordening in de derde graad
 • bronmateriaal om het complexe conflict in Oekraïne vanuit een aardrijkskundige dimensie te belichten
 • wat heeft het WK Brazilie 2014 met aardrijkskunde te maken?

Meer info
 

Biologie, chemie en natuurwetenschappen  top
In deze mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, nieuwe informatie over o.a. de nieuwe leerplannen voor volgend schooljaar en educatieve websites.
Meer info
 
Duits  top
Nascholing 'Berlin heute'.
Meer info
 
Economie - handel  top
Laatste nascholingen voor dit schooljaar.
Meer info
 
Engels  top
 • Leerplanvoorstelling (herhaling)
 • Cambridge bookshop days
 • BBC and TELENET speaking Awards
 • Leesvaardigheid oefenen met gratis apps

Meer info
 

Frans  top
 • Overgang tussen basisonderwijs en secundair onderwijs: spelling en schrijfvaardigheid
 • FORMACOM Plus
 • Nieuwe leerplannen 3de graad
 • Leerplanvoorstellingen 3de graad ASO, TSO, KSO
 • Frans in de balans, van peilingsonderzoek naar toetspraktijk
 • Interessante data

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen  top
Oproep voor leraren fysica en nascholingen voor het nieuwe schooljaar.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding  top
 • Dossier 'Wandelen en fietsen in groep'
 • Vernieuwd document Leerlijnen leerplandoelen en leerinhouden LO
 • Aanbod nascholingen LO
 • Regiovergaderingen LO
 • Variapunten die je niet mag missen.

Meer info
 

Maatschappelijke vorming  top

Werken aan welbevinden van de leerlingen, heel wat leerplandoelen gebundeld in één project en mogen samenwerken met een echte journalist en daarbij nog extra financiële ondersteuning kunnen ontvangen, de droom van elke school.  Eustoria toont zich bereid hieraan mee te werken.

Wil je als school de gratis tentoonstelling over de Groote Oorlog naar je school halen en wil je deze vooraf graag even bekijken?  Directeur Wouter Boute (HTI Sint-Antonius, Holstraat 66, 9000 Gent) nodigt alle MaVo en (P)AV-leerkrachten en hun directie uit op vrijdag 23 mei.
Meer info 

Muzikale opvoeding  top
 • 19 juni: voorstelling leerplan 2de graad
 • Terugblik en vooruitblik nascholingen.

Meer info
 

Nederlands  top
 • Tips voor het schrijven van een offerte
 • Collega's van Leiepoort, campus Sint-Theresia in Deinze lieten zich inspireren door de nascholing 'Het geheim van verhalend canvas' en ontwikkelden nieuw materiaal.
 • Nascholingen 2014-2015
 • Infosessies leerplan derde graad ASO-KSO-TSO

Meer info
 

Project algemene vakken  top
Werken aan welbevinden van de leerlingen, heel wat leerplandoelen gebundeld in één project en mogen samenwerken met een echte journalist en daarbij nog extra financiële ondersteuning kunnen ontvangen, de droom van elke school. Eustoria toont zich bereid hieraan mee te werken.

Wil je als school de gratis tentoonstelling over de Groote Oorlog naar je school halen en wil je deze vooraf graag even bekijken? Directeur Wouter Boute (HTI Sint-Antonius, Holstraat 66, 9000 Gent) nodigt alle MaVo en (P)AV-leerkrachten en hun directie uit op vrijdag 23 mei.
Meer info 
 

Studiegebied personenzorg  top
Ontwerpleerplannen BSO-stroom, agenda samenkomsten, manutentie teach the teacher-opleiding.
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Meetkundige plaatsen
 • Proclamatie Wiskunde Olympiade
 • Logica
 • VVWL-congres
 • Rekenen in contexten
 • Formule van Bhaskara - VWO tweede ronde

Meer info