2013-2014/DM9

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 9 - juni 2014

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Het einde van het schooljaar komt stilaan in zicht. Deze negende editie van de Diocesane Mededelingen is dan ook de laatste voor het schooljaar 2014-2015. U vindt er bijdragen in de drie gekende deelrubrieken.

In het algemeen gedeelte vindt u nu al een deel van de DPB kalender voor volgend schooljaar, handig om nu reeds in de schoolkalender te noteren. We hebben er ook de data van de gemeenschappelijke introductiedagen voor stagiairs voor de scholen van de Bisdommen Gent en Brugge aan toegevoegd. Daarnaast vindt u de vertrouwde bijdragen over schoolpastoraal, de schoolmediatheek, taaldrempels en taaltips.

Vanuit de vakgebieden zijn er heel wat bijdragen, met veel informatie over initiatieven en nascholingen voor het schooljaar 2014-2015 om een tijdige planning mogelijk te maken.

Onze laatste “In de kijker” besteedt welverdiende aandacht aan een hele resem initiatieven in onze scholen: een musical in de Leiepoort campus Sint-Teresia in Deinze, een geëngageerde invulling van de Vrije Ruimte in het Sint-Vincentiusinstituut van Dendermonde, een bezoek aan paus Franciscus door een leerling van het Sint-Franciscusinstituut uit Oudenhove, schrijftalent uit de middenschool van Zomergem, voorleestalent uit SFI Evergem en OLVC Zottegem, Kookkunsten in het Technicum van de Bernardusscholen in Oudenaarde, een virtuele excursie door leerlingen van de Berkenboom Humaniora in Sint-Niklaas en een geïnspireerd en vernieuwd schoolconcept in Dendermonde: het Oscar Romerocollege.

Veel leesgenot.

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen juni 2014 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-kalender Aardrijkskunde 
 Aankondiging: ondernemers voor de klas Biologie, chemie en natuurwetenschappen 
  Frans 
  Fysica, toegep. fysica, ww, natuurwetenschap.
  Geschiedenis 
  Godsdienst 
  Informatica 
  Latijn en Grieks 
  Lichamelijke opvoeding 
  Mode 
Vakoverschrijdende Mededelingen Muzikale opvoeding 
Kernteam digitale didactiek  Nederlands 
Schoolmediatheek  Plastische opvoeding 
Schoolpastoraal  Studiegebied Personenzorg 
Taaldrempels  Techniek 
Taaltip  Wiskunde 
   

 

DPB-kalender  top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2014-2015.
Meer info
 
Aankondiging: ondernemers voor de klas  top
Vlajo brengt ondernemers voor de klas.
Meer info
 
Kernteam digitale didactiek  top
 • De resultaten van het tweejaarlijks onderzoek van Apestaartjaren
 • Aankondiging van de nascholingen ICT van het VVKSO.

Meer info
 

Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Talita kumi
 • Omgaan met verlies (ondersteuningsaanbod)
 • Avond met Mieke Van Hecke in Aalst (10 juni)
 • Tweejaarlijkse pastorale dag op 4 februari 2015
 • Vlaamse jongeren op bezoek bij paus (DVD)
 • Fototentoonstelling ‘Roeping in veelvoud’
 • Gentse studentenpastoraal (IJD)
 • Nascholingsaanbod vanuit het VSKO
  1. Onderwijsbezinningen in Averbode
  2. Van inspiratie tot identiteit
  3. Pastoraal in 3D, denk en doe in dialoog
  4. Dekt de vlag de lading?
 • Pestproblemen bespreekbaar maken
 • Leeftocht ‘tussen taal en teken’.

 Meer info
 

Taaldrempels  top
 • Taalscreening als hefboom voor een sterker taalbeleid
 • Interessante publicatie: 'Geen pANiek. Snel op weg met anderstalige nieuwkomers'

Meer info
 

Taaltip  top
Is het taalbeleid op onze school efficiënt en effectief? We bekijken het kritisch en constructief.
Meer info
 
Aardrijkskunde  top

Vooruitkijken naar volgend schooljaar... dat is ook één van de implicaties van het huidige schooljaar dat op zijn einde loopt.  Wellicht is het aangewezen nu reeds in de vakgroep jullie prioriteiten, werkpunten en nascholingen voor volgend schooljaar vast te leggen?  In deze bijdrage kun je alvast het een en ander vinden om jullie wegwijs te maken.
Als toetje krijg je er nog enkele web-tips bovenop: een link naar een site met geo-animaties en een andere met "plezant" kaartmateriaal.
Meer info 

Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling van onderwerpen die actueel blijven, nieuwe informatie over o.a. nascholingen tijdens de vakantie en in het begin van volgend schooljaar, het vervolg van het I2O-ICT-project voor volgend schooljaar, nieuwsbrieven waarop je kunt inschrijven.
Meer info
 
Frans  top
Formacom Plus.
Meer info
 
Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen  top
Oproep voor leraren fysica en nascholingen voor het nieuwe schooljaar.
Meer info
 
Geschiedenis  top
 • Al gekende nascholingen voor volgend schooljaar
 • Junior College KULeuven
 • Reizende tentoonstelling over WOI
 • Enkele suggesties om de les te stofferen.

Meer info
 

Godsdienst  top
 • Prioriteiten vanuit de inspectie-begeleiding
 • Overzicht nascholingsproject 'Back to the Point'
 • Bijeenkomst beginnende leraren BuSO
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten BuSO
 • Studiedag OKAN
 • Studiedag HBO5
 • Godsdienstwetenschappen studeren KU Leuven
 • Zij-instromers Verkorte bachelor in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen KU Leuven

Meer info
 

Informatica  top
Aankondiging van de nascholingen ICT van het VVKSO.
Meer info
 
Latijn en Grieks top
Je kunt inschrijven voor de 2de Griekse dag.  Verder is er nieuws over handboeken Grieks en we besluiten met een lichtjes provocerende video uit Klasse.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding  top
 • Aanbod nascholingen LO
 • Regiovergaderingen LO
 • Variapunten die je niet mag missen.

Meer info
 

Mode  top
 • Overleg vakcoördinatoren Mode
 • Netwerkdag BVL Mode
 • Nascholingen
 • Tentoonstellingen
 • Interessante boeken

Meer info
 

Muzikale opvoeding  top
 • 19 juni 2014: voorstelling leerplan MO 2de graad ASO, TSO, KSO te Gent
 • 13 juni 2014: voorstelling leerplan MO 2de graad TSO, richting Lichamelijke opvoeding en sport te Brussel

Meer info
 

Nederlands  top
 • Nieuwe zwerm teksten op de app Vogala
 • Nascholingen 2014-2015
 • Infosessies leerplan derde graad ASO-KSO-TSO
 • Nederlandse Taalunie helpt jongeren met standaardtaal

Meer info
 

Plastische opvoeding  top
 • Dag van PO/Esthetica
 • Tentoonstelling
 • Interessant boek

Meer info
 

Studiegebied personenzorg  top
Bij het einde van dit schooljaar kondigt het nieuwe schooljaar zich stapvoets aan.
Meer info
 
Techniek top
Nascholing techniek.
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Schooljaar 2014-2015
 • Proclamatie Wiskunde Olympiade
 • Innovation Lab
 • Zomerschool sterrenkunde

Meer info