2014-2015/dm1

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 1 - september 2014

Editoriaal

Beste lezer
Beste directeur

Het schooljaar 2014-2015 is van start gegaan, de eerste week is bijna voorbij. De leerlingen en de leraren zijn er weer ingevlogen en onze pedagogische begeleidingsdienst staat paraat om de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun uitdagende opdracht van opvoeding en onderwijs.
In dit eerste nummer van onze Diocesane Mededelingen van het kersverse schooljaar willen we u alvast de nodige informatie bezorgen voor een vlotte start van onze samenwerking.

In het algemeen gedeelte vindt u de actuele gegevens over ons DPB-team en een eerste kalender. We vragen ook uw aandacht voor de documenten die wij aan de scholen vragen en hopen op een grote belangstelling voor de dagen voor beginnende leraren. Het project competentiebegeleiding wordt voorgesteld. Verder zijn er bijdragen over de opstart van de 5e GOK-cyclus en vindt u de vertrouwde rubrieken schoolmediatheek, taaldrempels en taaltip.

In het tweede deel over de vakgebieden zijn er bijdragen van bijna alle vakbegeleiders met actuele en nuttige informatie bij de start van het nieuwe schooljaar, onder andere over de vele vakondersteuningsinitiatieven die op stapel staan.

Veel leesgenot!

Jeroen Van Acker
 

Mededelingen september 2014 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB - adressenlijst Aardrijkskunde 
 DPB - nieuws Biologie, chemie, natuurwetenschappen 
 Documenten vanwege de scholen voor DPB Duits 
 DPB - kalender Economie / handel 
  Engels 
  Esthetica 
   
  Frans 
  Fysica, toegep. fysica, ww, natuurwetenschappen 
  Geschiedenis
Vakoverschrijdende Mededelingen Informatica
 Competentieontwikkeling Klassieke talen
 Ondernemers in de klas Lichaamsverzorging
 Optimale Onderwijskansen Lichamelijke opvoeding 
 Preventie en Welzijn MAVO / PAV
 Schoolpastoraal Muzikale opvoeding 
 Schoolmediatheek Nederlands 
 Taaldrempels Studiegebied Personenzorg
 Taaltip Wiskunde

 

DPB-adressenlijst top
Adressenlijst van de Diocesane Pedagogische Begeleiding secundair onderwijs.
Meer info
 
DPB-nieuws top
 • Vernieuwingen binnen het team DPB Gent SO
 • Dagen beginnende leraren
 • Gemeenschappelijke introductiedagen voor stagiairs 

Meer info
 

Documenten vanwege de scholen voor pedagogische begeleiding top
 • Digitale schoolgegevens
 • Dossier voor de vak- en studiegebiedbegeleider
 • Document 'begeleidingsbezoek'

Meer info
 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2014-2015.
Meer info
 
Competentieontwikkeling top
Binnen de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten werden er een aantal pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling aangeworven die als taak hebben scholen te ondersteunen bij het realiseren van een meer inclusieve school.
Meer info
 
Ondernemers in de klas top
In de week van 12 januari tot 13 februari 2015 organiseert Vlajo zoals elk jaar het project 'Ondernemers voor de klas'.
Meer info
 
Optimale Onderwijskansen top
Dit schooljaar start de vijfde GOK-cyclus.
Meer info
 
Preventie en Welzijn top
 • Opvolging informatievergadering elektrische installaties
 • Tweede netwerkcafé DAVGOS
 • Geweldpreventie in het onderwijs
 • Brandpreventie
 • Schoolongevallen
 • Registratie

Meer info
 

Schoolpastoraal  top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Tweejaarlijkse pastorale dag (woe 4/2/15)
 • Vormingsaanbod VSKO

Meer info
 

Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Taaldrempels  top
 • Toelichting bij de taaltips: voor het schooljaar 2014-2015 focussen we op de verplichte taalscreening en de opvolging daarvan.
 • Update website Taaldrempels.
 • Het wereldkampioenschap voetbal van 2014 leverde heel wat neologismen op.  Een overzicht van de nieuwe WK-woorden vind je in het Sambavoetbalwoordenboekje.
 • OKAN-leerlingen 'zappen' door Brussel.  Een inspiratiebron voor jou?
 • De leerlingeninstroom  wordt steeds diverser.  Hoe kun je differentiëren?
 • Week van de geletterdheid van 8 tot 14 september 2014.

Meer info
 

Taaltip  top
Screenen op taalvaardigheid moet!  In de VVKSO-Mededeling lees je hoe je dat doet.
Meer info
 
Aardrijkskunde  top
In deze eerste Mededelingen voor leraren aardrijkskunde van het nieuwe schooljaar 2014-2015 wordt een overzicht gegeven van het ruim aanbod van nascholingen waaruit leraren en vakgroepen kunnen putten.  Men vindt hier ook een oproep voor medewerking aan een project rond binnenklasdifferentiatie in aardrijkskunde.
Meer info
 
Biologie, chemie, natuurwetenschappen  top
In de eerste mededelingen van dit schooljaar vind je o.a. informatie over de nieuwe leerplannen, nascholingen, olympiades, het VeLeWe-congres, nieuwe projecten i.v.m. wetenschappen, de herneming en de uitbreiding van het I2O-ICT-project en interessant materiaal.
Meer info
 
Duits  top
 • Dagen voor beginnende leraren
 • Dag van de talen op woensdag 12 november
 • Nog meer nascholingen
 • Leerplannen
 • Netwerk Duits
 • Materiaal van collega Frank Lenaerts
 • Goethe-leesclub in NTGent
 • Nuttige links

Meer info
 

Economie en handel  top
Start nieuw schooljaar met mededelingen, aankondiging nascholingen en varia.
Meer info
 
Engels  top
 • Dagen voor beginnende leraren
 • Nieuwe leerplannen
 • Dag van de talen
 • Nog meer nascholingen
 • Een native speaker in de klas
 • Netwerken Engels

Meer info
 

Esthetica  top
Nascholingsaanbod 2014-2015.
Meer info
 
Frans  top
 • Activiteiten voor leraren Frans met MVT-dag
 • Formacom+
 • Nieuwe leerplannen
 • Netwerk eerste graad B-stroom
 • Frans in de balans

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen  top
Overzicht van nieuwe leerplannen, interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Geschiedenis top
 • Bij het begin van het nieuwe schooljaar
 • Netwerknamiddag
 • Overzicht van de nascholingen

Meer info
 

Informatica  top
 • De ICT-DIA staat weer open om de ICT-kennis van de leerlingen van het 1ste jaar en het 3de jaar in te schalen
 • Aankondiging van de nascholingen ICT van het VVKSO
 • Aankondiging nascholingstraject nieuw leerplan Informaticabeheer

Meer info
 

Klassieke talen  top
Slotmoment op de Grieks dag: Gene Bervoets brengt een uittreksel uit de Ilias.  Laatste oproep om hiervoor in te schrijven.  
Verder vind je nog varia-info.
Meer info 
 
Lichaamsverzorging  top
Leerplannen, beginnende leraren, nascholing.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding  top
 • Algemene Didactische en Pedagogische Berichten en overzicht leerplannen LO
 • Aanbod nascholingen LO
 • Regionale vakvergaderingen LO
 • Variapunten die je niet mag missen!

Meer info
 

MAVO/PAV  top
 • Verdeling pedagogische begeleiding MAVO/PAV
 • Data netwerkdagen
 • Bent u leerkracht PAV of MAVO?  En heeft u interesse om als pilootschool materiaal rond financiële vorming te testen?
 • Taaldrempels op school
 • Leerplan Nederlands en MAVO voor 7 BSO

Meer info
 

Muzikale opvoeding  top
 • Een overzicht van de leerplannen MO
 • Nascholingsaanbod voor 2014-2015

Meer info
 

Nederlands  top
 • Staat de leraar alleen?  Wij nemen hier een aangepaste versie op van de tekst die in het eerste nummer van Breedbeeld gepubliceerd werd
 • Nascholingen 2014-2015
 • Infosessies leerplan derde graad ASO-KSO-TSO en nascholingen taalbeschouwing door DNI
 • Nederlandse Taalunie helpt jongeren met standaardtaal
 • Voorstelling leerplan Nederlands en MAVO zevende jaren BSO
 • Boekentoppers 2014-2015

Meer info
 

Studiegebied Personenzorg  top
De werking van het "personenzorgteam", de structuur van het studiegebied, geplande nascholingen, interessante informatie, varia.
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Leerplannen
 • Jaarplan
 • Navormingen en begeleidingsactiviteiten
 • Beginnende leraren
 • Enkele data om te noteren
 • Ter informatie

Meer info