2014-2015/dm3

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 3 - november 2014

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het derde nummer van onze Diocesane Mededelingen.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om via deze link uw aandacht te vestigen op enkele sfeerbeelden en de powerpointvoorstellingen waarover we beschikken van de directiedriedaagse in Houffalize.

In het eerste deel van deze Diocesane Mededelingen vindt u de aangepaste DPB kalender, er zijn bijdragen over schoolpastoraal, over de schoolmediatheek en de vertrouwde rubrieken taaldrempels en taaltip.

In het tweede deel zijn er zoals steeds heel wat bijdragen vanwege de vakbegeleiders. Wij hopen dat deze informatie vlot de weg mag vinden naar de betrokken lerarengroepen.

In de rubriek “In de kijker” wordt weer inspiratie gedeeld vanuit enkele scholen. In het SFI in Melle sloegen leerlingen en leraren de handen in elkaar om een heuse “Gaudi”-bank te creëren. De mozaïektekeningen steken vol symbolische verwijzingen naar het opvoedingsproject van de school. In het Instituut Stella Matutina in Michelbeke zorgden de leraren zelf voor een boeiende pedagogische studiedag onder de titel “teamkracht 10”... en SVSL Zomergem draagt solidariteit hoog in het vaandel.

Veel leesgenot

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen november 2014 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-kalender  Aardrijkskunde
Ter kennisgeving   Biologie, chemie en natuurwetenschappen
   Duits
   Engels
   Esthetica
   Frans
   Fysica, toegepaste fysica, wetensch. werk, natuurwetenschappen
   Informatica
   Lichamelijke opvoeding
   Muzikale opvoeding
Vakoverschrijdende Mededelingen  Nederlands
 Schoolmediatheek  Plastische opvoeding
 Schoolpastoraal  Studiegebied personenzorg
 Taaldrempels  Techniek
 Taaltip  Wiskunde
   

 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2014-2015.
Meer info
 
Ter kennisgeving top
 •  St.AM.-kennismaking en uitnodiging
 • Functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken

Meer info

Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Diocesane vormingsavond over het huwelijk (7 & 8/11)
 • Duurzaam omgaan met de schepping (13/11)
 • Wintermarkt vzw De Tinten (15 & 16/11)
 • Boekvoorstelling ‘Ik ben heel veel pein’ (19/11)
 • Rouwzorg op school (26/11)
 • Pastorale dag ‘De kruimels van de tafel’ (4/2/15)

Meer info
 

Taaldrempels top
 • Aanpassing regelgeving omtrent de verplichte taalscreening
 • Wat na de taalscreening?
 • Ex-OKAN-leerlingen doen hun verhaal

Meer info
 

 Taaltip top
Leerlingen vallen uit op leesvaardigheid? Remediëren vraagt heel wat tijd.
Meer info
 
Aardrijkskunde top
In deze bijdrage vind je een uitnodiging voor een samenkomst met de pedagogisch begeleider rond het nut van het opmaken van een schooleigen vademecum aardrijkskunde door de vakgroep.  Je vindt hier ook de aankondiging van een nascholing rond de eerste stappen in GIS-integratie in de eerste en tweede graad.
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, een oproep om toetsvragen biologie te bezorgen, informatie over o.a. nascholingen, wedstrijden wetenschappen, projecten, interessante websites en nieuw lesmateriaal.
Meer info
 
Duits top
 • Dag van de moderne vreemde talen
 • Wirtschaftsdeutsch
 • 25 jaar geleden viel de muur
 • Deutschlehrertag in het Goethe-Instituut

Meer info
 

Engels top
 • Dag van de moderne vreemde talen op 12 november 2014
 • Nascholingen Engels in het tweede semester
 • Vraag naar medewerking aan onderzoek rond differentiatie in de lessen Engels

Meer info
 

Esthetica top
Dag van PO en Esthetica.
Meer info
 
Frans top
Dag van de moderne vreemde talen: 12 november 2014. 
Meer info
 
Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen top
Interessante nascholingen en oproep voor leraren natuurwetenschappen derde graad ASO.
Meer info
 
Informatica top
Enkele informaticawedstrijden voor geïnteresseerden.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding top
 • Week van de leraren Lichamelijke opvoeding in december 2014
 • Nascholingsaanbod LO.

Meer info
 

Muzikale opvoeding top
 •  Plan A voor de B-stroom, Luc Van Hende
 • Hoe leerlingen laten schitteren met muziek?, implementatie leerplan MO 2de graad

Meer info
 

Nederlands top
 • Jubileumwoord Van Dale
 • Werken aan beheersing van het Nederlands met Van Dale Taalsnacks 
 • Verplichte taalscreening: een reactie van Kris Van den Branden

Meer info
 

Plastische opvoeding top
Dag van PO en Esthetica.
Meer info
 
Studiegebied personenzorg top
Samenkomsten, klankbordgroepen, nascholingen, interessante informatie, varia.
Meer info
 
Techniek top
Nascholingen techniek.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Begeleidingsactiviteiten
 • Nascholingen wiskunde - VVKSO
 • Wiskunde is (een beetje) oorlog
 • Studiedag Wiskunde – Expertisenetwerk AUGent
 • Dagen van wiskunde – Kortrijk
 • Wiskunde In-Zicht – UAntwerpen
 • Algoritmen en datastructuren

Meer info