2014-2015/dm4

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 4 - december 2014

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

We sluiten stilaan het eerste semester van dit schooljaar af. Leerlingen buigen zich over examens en andere evaluatievormen; leraren werpen zich op stapels verbeterwerk… De kerstvakantie komt in zicht. Hoog tijd voor ons om u het vierde en meteen ook laatste nummer van onze Diocesane Mededelingen in 2014 te bezorgen.

In het eerste deel van dit nummer vindt u naar goede gewoonte de algemene informatie: de kalender, de bijdragen van het kernteam taalbeleid: taaldrempels en taaltip en de vaste rubriek schoolmediatheek. In de rubriek preventie en welzijn vindt u een bijdrage over brandpreventie op arbeidsplaatsen.

Het tweede deel van deze Mededelingen bestaat zoals gewoonlijk uit een waaier aan bijdragen uit de diverse vakgebieden. Wij hopen dat ze de nodige aandacht kunnen krijgen van alle betrokken leraren.

Onze rubriek “In de kijker” neemt u weer mee in boeiende schoolverhalen. Het Sint-Maarteninstituut in Aalst fietst naar Ieper, HTISA uit Gent brengt een boek uit i.f.v. taalontwikkeling, het instituut Stella Matutina uit Michelbeke combineert taalontwikkeling en P.O. en het Sint-Janscollege uit Sint-Amandsberg filosofeert met de president van Europa…

Veel leesgenot

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider SO DPB Gent

In de kijker
Mededelingen december 2014 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-kalender  Aardrijkskunde
   Biologie, chemie en natuurwetenschappen
   Duits 
   Economie en handel
   Engels
   Frans
   Fysica
   Geschiedenis
Vakoverschrijdende Mededelingen  Godsdienst
 Preventie en welzijn  Maatschappelijke vorming
 Schoolmediatheek  Nederlands
 Schoolpastoraal  Project Algemene Vakken
 Taaldrempels  Studiegebied personenzorg
 Taaltip  Wiskunde

 

DPB-kalender top
Een chronologisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de DPB 2014-2015.
Meer info
 
Preventie en welzijn top
 • Nieuw koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.
 • Preventie van arbeidsongevallen bij jobstudenten. 

Meer info
 

Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Adventsaanbod van het VSKO
 • Adventsontmoeting met de Gentse bisschop (18/12)
 • ‘Moet alles nu?’ Lezing van Dirk De Wachter (18/12)
 • Pastorale dag ‘De kruimels van de tafel’ (4/2/15)

Meer info
 

Taaldrempels top
 • Doe meer met Leeslicht.  Vragen, tips en opdrachten om boeken in de klas te behandelen.
 • Lezen we op school anders dan buiten de school?  Een pleidooi voor taalgericht vakonderwijs!

Meer info
 

Taaltip top
Uitbreiden van woordenschat? Hoe doe je dat? deel 1
Meer info
 
Aardrijkskunde top
 • LUCON-nascholing 'Misconcepties binnen het thema kosmografie'
 • Geo Mobiel komt naar uw school!
 • Landing van Philae op komeet 67P/Churyumov-Gerasimenk
 • Lessenreeks 'Energietransitie'

Meer info
 

Biologie, chemie, natuurwetenschappen  top
In deze mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, informatie over o.a. de nieuwe COS-brochure, vakgebonden nascholingen, wedstrijden wetenschappen, interessante websites, nieuw lesmateriaal en een herhaalde oproep om toetsvragen biologie te bezorgen.
Meer info
 
Duits top
In deze Mededelingen vind je informatie over een nieuwe publicatie van Hueber Verlag, een terugblik op de 'Dag van de moderne vreemde talen' en de aankondiging van een nascholing Engels rond het thema differentiatie, die ook voor leraren Duits inspirerend kan zijn.
Meer info
 
Economie en handel top
Mededelingen, aankondiging nascholingen en materiaal voor klasgebruik.
Meer info
 
Engels top
In deze Mededelingen vind je een verwijzing naar interessant kijk- en luistermateriaal voor de lessen Engels, een terugblik op de 'Dag van de moderne vreemde talen' en een herhaling van de nascholingen die in het tweede semester in PEDIC voor leraren Engels georganiseerd worden.
Meer info
 
Frans top
 • Dag van de Moderne Vreemde Talen
 • Nascholingen PEDIC
 • Activiteiten van de Alliance Française (Gent)
 • Studiedag B.V.L.F.
 • Het Franse chanson op school

Meer info
 

Fysica top
Interessante nascholingen, oproep voor leraren natuurwetenschappen derde graad ASO en info wedstrijden wetenschappen.
Meer info
 
Geschiedenis top
 •  Big history project
 • Vakdidactiek online: The historical thinking project
 • Studiedag 'Competent in onderzoek?'
 • Het SOMA zoekt steun
 • Een suggestie om de les te stofferen

Meer info
 

Godsdienst top
 • Acht videofragmenten over 'Evaluatie in het godsdienstonderwijs'
 • Nascholingen
 • Didachè studiedag
 • Axcent
 • MDO Doc over de Shari'a
 • Schrijven als verzet

Meer info
 

Maatschappelijke vorming top
 • Spelenderwijs leren recycleren voor leerlingen 1B.
 • Lessenreeks rond duurzame energie voor 2de en 3de graad.

Meer info
 

Nederlands top
 • Lezen op school anders dan buiten de school?  Een pleidooi voor taalgericht vakonderwijs/taalontwikkelend lesgeven.
 • Bijeenkomsten vakcoördinatoren Nederlands, januari 2015 (SG Peter Van Damme) 
 • Poëzielezingen en -workshops

Meer info
 

Project Algemene Vakken top
 • Pinterest vanuit Documentatiecentrum Atlas Antwerpen 
 • Lessenreeks rond duurzame energie voor 2de en 3de graad

Meer info
 

Studiegebied Personenzorg top
Samenkomsten klankbordgroepen, nascholingen, interessante informatie, stand van zaken stages gezinszorg, varia.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Begeleidingsactiviteiten
 • Nascholingen in de kijker - PEDIC
 • Passie voor symmetrie

Meer info