2014-2015/DM5

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 5 - januari 2015

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Graag maak ik gebruik van dit editoriaal van deze eerste editie van onze Diocesane Mededelingen om u allen een voorspoedig 2015 toe te wensen.

In dit nieuwjaarsnummer vindt u in een algemeen deel, naast de DPB-kalender, ook de vertrouwde rubrieken taaldrempels, taaltips en schoolpastoraalnieuws.

De ‘in de kijker’ focust dit keer op een originele opdracht in de Vrije Ruimte in Viso Cor Mariae uit Brakel; de Elektra opera door het Sint-Pietersinstituut uit Gent en de eerstesteenlegging van het Oscar Romerocollege uit Dendermonde.

In het tweede deel vindt u een groot aantal bijdragen uit de diverse vakgebieden. Deze artikels richten zich in de eerste plaats tot de verschillende vakleraren.

Veel leesgenot

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen januari 2015 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-kalender Aardrijkskunde 
Nascholing over reaffectatie Biologie, chemie, natuurwetenschappen
  Duits
  Engels
  Frans
  Fysica, toegep. fysica, ww., natuurwetensch.
  Humane wetenschappen
  Klassieke talen
  Lichamelijke opvoeding 
  Maatschappelijke vorming 
  Nederlands 
Vakoverschrijdende Mededelingen Project Algemene Vakken 
Schoolpastoraal  Studiegebied personenzorg 
Taaldrempels  Techniek 
Taaltip  Wiskunde 
   

 

DPB-kalender  top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2014-2015. 
Meer info
 
Nascholing over reaffectatie top
Steeds meer scholen krijgen te maken met terbeschikkingstelling van vastbenoemde personeelsleden.  Om hen hierbij te ondersteunen biedt het VVKSO in maart 2015 een nascholing aan die specifiek is afgestemd op "beginners".
Meer info
 
Schoolpastoraal  top
 • Dag van de schoolpastoraal
 • Je oude GSM voor Broederlijk Delen
 • Taizégetuigenis op school
 • Debat over levensbeschouwing en geweld

Meer info
 

Taaldrempels top
 • Schrijfkader voor interpretatie van grafieken en tabellen. Met dank aan de collega's van het Bernarduscollege in Oudenaarde.
 • Werken aan functionele geletterdheid: zie website een G-krachtige praktijk.
 • Een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden.  Maak kennis met de beeldwoordenboeken van Van Dale.
 • In Breedbeeld vind je twee getuigenissen over Nederlands op de werkvloer.

Meer info
 

Taaltip top

Uitbreiden van woordenschat?  Hoe doe je dat? deel 2
Meer info

Aardrijkskunde top
 • Nascholing activerende werkvormen in de eerste graad
 • Handleiding Geopunt online
 • Taalondersteuning in aardrijkskunde.

Meer info
 

Biologie, chemie, natuurwetenschappen top
In deze mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, informatie over o.a. materiaal van het Congres Wetenschappen, de nieuwe COS-brochure, interessante vakgebonden nascholingen, wedstrijden wetenschappen, websites en een herhaalde oproep om toetsvragen biologie te bezorgen.
Meer info
 
Duits top
 • Actief Duits leren en oefenen met het spel 'Ein Wochenende in Berlin'
 • Waarom aandacht voor intonatie belangrijk is
 • 'Differentiatie in vreemdetalenklassen in de praktijk' 
 • Taaldag CNO

Meer info
 

Engels top
 • Nascholingen Engels in PEDIC
 • Interessante websites
 • Vereniging voor leraren Engels
 • Engels als lingua franca
 • Onderzoek rond binnenklasdifferentiatie
 • Taaldag CNO

Meer info
 

Frans top
 •  Extra materiaal bij het service document ASO-MT
 • 'La perspective actionelle'
 • Philippe Claudel in Gent
 • Dag van het Frans in Kortrijk
 • Vormingssessie BD bij VZW Roeland
 • Studiedag B.V.L.F.
 • Concert chansons Françaises door Davine
 • 'L'interculturel et les apprenants de français'

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen  top
Interessante nascholingen, oproep voor leraren natuurwetenschappen derde graad ASO en info wedstrijden wetenschappen.
Meer info
 
Humane wetenschappen top

Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2014-2015.
Meer info 

Klassieke talen top
Je vindt een oproep en cijfers over leerlingenaantallen, verder info over een film, een nascholing, over Europese examens en recente artikels.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding top
 • Week van de leraren LO: evaluatie van wat voorbij is.
 • Nascholingen LO: wat nog moet komen.
 • Regionale vakvergaderingen LO.
 • Op sportieve uitstap met je leerlingen.

Meer info
 

Maatschappelijke vorming top
 • Taalondersteuning bij het lezen en interpreteren van grafieken en tabellen
 • Online raadplegen en gebruiken van kaartmateriaal op geopunt
 • Inspiratie voor herinneringseducatie bij Breendonk

Meer info
 

Nederlands top
 • Op de Taaldag van 7 februari 2015 kun je verschillende interessante werkwinkels voor Nederlands volgen.
 • Gedichtendag opent de Poëzieweek 2015.
 • Nascholing: evalueren van taalcompetenties.

Meer info
 

Project Algemene Vakken top
 • News in Levels
 • Schrijfkader voor interpretatie van grafieken en tabellen
 • Nieuwe website van Centrum voor Taal en Onderwijs
 • Handleiding Geopunt nu ook online
 • Herinneringseducatie: inspiratie halen in Breendonk

Meer info
 

Studiegebied personenzorg  top
Samenkomsten klankbordgroepen, nascholingen, interessante informatie, varia.
Meer info
 
Techniek  top
Zit je met individuele vragen, problemen, ... i.v.m. het vak techniek, dan is de open zitdag techniek zeker iets voor jou.
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Begeleidingsactiviteiten
 • Nascholingen in de kijker - PEDIC
 • Kangoeroewedstrijd
 • Simulatie TI84+ op tablet of pc
 • iPads in wiskunde - nascholing
 • Geogebra
 • Wiskundeboek in de kijker 

Meer info