2014-2015/DM6

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 6 - februari 2015

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Voor u ligt alweer een nieuwe editie van onze Diocesane Mededelingen. Het is andermaal een goed gevulde editie met behoorlijk wat vakgebonden aankondigingen van boeiende initiatieven en inspirerende voorbeelden.

Graag vragen we nog eens extra uw aandacht voor de dagen voor beginnende leraren (dag 2 voor de eerstejaars op 4 en 11 februari met de focus op ‘evaluatie’ en dag 3 voor de tweedejaars op 11 maart met focus op het opvoedingsproject en actief leren). Deze dagen maken ons inziens best deel uit van de structureel ingebouwde aanvangsbegeleiding van de beginnende leraren.

In de 'in de kijker' deze keer rappende leerlingen uit DVM-HTB in Aalst, een muzikaal ‘winterlicht’ in Sint-Bavo Gent en een ‘sjakosse’-project in TI Berkenboom in Sint-Niklaas.

Veel leesgenot

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider SO

In de kijker
Mededelingen februari 2015 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van vakbegeleiders
 DPB-kalender  Aardrijkskunde
   Biologie, chemie en natuurwetenschappen
   Duits
   Economie en handel
   Engels
   Esthetica
   Frans
   Fysica, toegep. fysica, wetensch. werk, natuurwetensch.
   Geschiedenis
   Godsdienst
   Latijn en Grieks
   Maatschappelijke vorming
   Mode
Vakoverschrijdende Mededelingen  Muzikale opvoeding
 Optimale onderwijskansen  Nederlands
 Schoolmediatheek  Project Algemene Vakken
 Schoolpastoraal  Studiegebied personenzorg
 Taaldrempels  Techniek
 Taaltip  Wiskunde
   

 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2014-2015.
Meer info
 
Optimale onderwijskansen top
Inspirerende info voor meerdere GOK-thema's kan een aanzet zijn voor een nog sterkere uitwerking van deze thema's.
Meer info
 
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Interreligieuze ontmoeting Gent (7, 14 & 21/2)
 • Dag van de religieuze film (16/2)
 • Oproep van Ecokerk
 • Spiritualiteit en kinderen (14/3)

Meer info
 

Taaldrempels top
 • Taalontwikkeling stimuleren door samen een boek te maken.  De collega's van HTISA Gent stellen de inspiratiebundel online beschikbaar, waarvoor onze dank.
 • Taalhelden.org: dappere website voor jongeren
 • Nieuws fase voor Taalblad.be

Meer info
 

Taaltip top
Waarom gebruiken we taal?  Wat is het belang van dit verhaal?
Meer info
 
Aardrijkskunde top
 • Navorming GISsen maakt aardrijkskunde HIP (Hedendaags Interactief Praktijkgericht): eerste graad met Google Earth, tweede graad met MapWindowGIS
 • Nascholing Activerende werkvormen in de lessen aardrijkskunde van de eerste graad? Het kan!
 • Zeebad voor leraren aardrijkskunde (Navorming lesmodules en praktische oefeningen Planeet Zee) 
 • Differentiëren, ook in lessen aardrijkskunde
 • Vlaamse Sterrenkunde Olympiade

Meer info
 

Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
In  deze mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, nieuwe informatie over o.a. de 'Dag van de chemie', leerlingenpractica in het Doe-Chemie Centrum UGent, het PolarQuest project, interessante vakgebonden nascholingen en een herhaalde oproep om toetsvragen biologie te bezorgen.
Meer info
 
Duits  top
Enkele interessante websites voor leraren en leerlingen.
Meer info
 
Economie en handel top
Aankondiging nascholing en materiaal voor klasgebruik.
Meer info
 
Engels top
 • Enkele handige websites
 • Slecht nieuws i.v.m. de gratis nascholing in Cambridge
 • Nascholing rond taaltaken (herhaling)

Meer info
 

Esthetica top
Nascholing op 12 maart 2015: voorbeelden van coöperatief en breinvriendelijk muziek beluisteren door Freddy Mathyssen.
Meer info
 
Frans top
 • Nascholingen Frans 2de semester
 • Activiteiten van de Alliance Française (Gent)
 • Dag beginnende leraren Frans

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen top
Interessante nascholingen, info wedstrijden wetenschappen en Vlaamse Sterrenkunde Olympiade.
Meer info
 
Geschiedenis top
 • Schrijfkader voor de interpretatie van grafieken en tabellen
 • Nascholingen
 • Suggesties om de les te stofferen

Meer info
 

Godsdienst top
 • Interlevensbeschouwelijke competenties op de Thomaswebsite
 • Nascholingen
 • Interessant aanbod

Meer info
 

Latijn en Grieks top
Activiteiten (voorstelling nieuwe leerplan derde graad, lezingen, nascholingen) en praktische, didactische gegevens.
Meer info
 
 Maatschappelijke vorming top

In deze bijdrage vind je een overzicht van enkele interessante bijscholingen:

 •  Differentiëren in de eerste graad
 • Ipad-gebruik in de B-stroom
 • Gebruik van sociale media
 • Mindmapping ter ondersteuning van leren leren in de B-stroom

Meer info
 

Mode top
Overleg vakcoördinatoren Mode.
Meer info
 
Muzikale opvoeding top

Dag van de muzikale opvoeding op vrijdag 20 maart 2015.
Meer info 

Nederlands top
 • Taalhelden.org: dappere taalwebsite voor jongeren
 • Jeugdboekenweek 2015, gratis lestips beschikbaar
 • In het nieuwe nummer van Lezen vind je informatie over leesonderzoek
 • Beatrijs en middeleeuwse liederen op school
 • Bijeenkomst leraren Nederlands eerste graad B-stroom op 28 april 2015

Meer info
 

Project Algemene Vakken top
Slam, een gratis downloadbaar lespakket poëzie en taalhelden, gekoppeld aan digitale geletterdheid (via een onderzoeksrapport en in nascholing) maken je sterker in het uitwerken van motiverend lesmateriaal PAV.
Meer info
 
Studiegebied personenzorg top
Samenkomsten klankbordgroepen, nascholingen, interessante informatie, varia.
Meer info
 
Techniek top
Zit je met individuele vragen, problemen, ... i.v.m. het vak techniek, dan is de open zitdag techniek zeker iets voor jou. Op zoek naar een crocodile clips variant?
Meer info
 
Wiskunde top
 • Begeleidingsactiviteiten
 • Nascholingen in de kijker - PEDIC
 • Uitwiskeling en 'actieve werkvormen'
 • Navormingen - Eekhoutcentrum
 • Navormingen - VVKSO
 • Varia

Meer info