2014-2015/DM8

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 8 - april 2015

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

De achtste editie van onze Diocesane Mededelingen ligt voor u klaar. Het is een gevarieerd en rijk nummer met heel wat bijdragen.

Naast de vakoverschrijdende mededelingen met de vaste rubrieken taaldrempels en taaltips en de DPB-kalender kan u vooral heel wat actuele informatie vanuit de diverse vakgebieden terugvinden. Wie een uitwisselingsproject met een school uit het Duitse Koblenz wil starten moet zeker de bijdrage voor het vak geschiedenis doornemen.

In de uitgebreide ‘In de Kijker’ rubriek komen niet minder dan vijf schoolprojecten aan bod. Een poëzie en kunstenfestival in het Sint-Vincentiusinstituut van Gijzegem, een opera en een comeniusproject in het Sint-Janscollege uit Sint-Amandsberg, een toneelvoorstelling in IKSO Denderleeuw o.l.v. directeur-auteur-regisseur Nico Van den Borre, het ontstaan van een scholengroep in Hamme en een musical ‘Domino’ in het Heilige Maagdcollege van Dendermonde met een glansrol voor directeur-acteur Hans Vanhulle.

Veel leesgenot

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen april 2015 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-kalender  Aardrijkskunde
   Biologie, chemie en natuurwetenschappen
   Duits
   Economie en handel
   Engels
   Fysica, toegep. fysica, wetensch. werk, natuurwetenschappen
   Geschiedenis
   Godsdienst
   Latijn en Grieks
   Lichamelijke opvoeding
   Maatschappelijke vorming
   Mode
Vakoverschrijdende Mededelingen  Nederlands
Schoolmediatheek  Project Algemene Vakken
Schoolpastoraal   Studiegebied personenzorg
Taaldrempels  Wiskunde
Taaltip   

 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2014-2015.
Meer info
 
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Vieringen Goede Week
 • Diversiteit tussen moslims (15/4)
 • Vensters op het mysterie met Panikkar (25/4)
 • Religies brengen mensen samen (28/4)
 • Zang en bezinningsweekend met Herman Verbeek (1-3/5)
 • Zinvolle vakantie

1. Jokri (5-11/7)
2. Ganagobie (13-24/7)
3. Met God de bossen in (7-14/8)
4. Op de fiets met God (19-23/8)

 • Sta op, ’t is Pasen

Meer info
 

Taaldrempels top
 • Zin in een lekker gerechtje maar gebrek aan inspiratie?  De cursisten Nederlands voor anderstaligen van CVO Antwerpen maakten een mondiaal kookboek.  Je vindt er hun favoriete gerechten in terug.
 • Werken met de Woordenschatmat, een handig hulpmiddel voor woordenschatonderwijs in alle vakken.

Meer info
 

Taaltip top
Aandacht voor taal in elke les ... Dat is zorgen voor succes! (deel 2).
Meer info
 
Aardrijkskunde top
 • Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart!
 • Navorming 2015-2016: nieuw nascholingstraject "aardrijkskunde - wegwijzers voor niet-vakgeschoolden".
 • Bezoek aan KMI (en arboretum).
 • Nascholing "Geopunt".
 • Gratis bodemkaarten.

Meer info
 

Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
In deze  Mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, nieuwe informatie over o.a. de leerplantoelichtingen voor de nieuwe leerplannen wetenschappen voor de tweede graad TSO en KSO, het aanbod aan vakgebonden nascholingen en interessante websites.
Meer info
 
Duits top
 • Duits leren met een gratis app van het Goethe-Institut
 • Ideeën voor het werken aan onderzoeksvaardigheden in de lessen Duits

Meer info
 

Economie en handel top
Aankondigingen nascholingen en materiaal voor klasgebruik.
Meer info
 
Engels top
 • Netwerk voor leraren derde graad ASO (onderzoekscompetentie)
 • Werken aan onderzoekscompetentie
 • Nieuwe datum voor nascholing taaltaken
 • Conferentie voor leraren Engels

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen top
Interessante nascholingen, info wedstrijden wetenschappen en Vlaamse Sterrenkunde Olympiade.
Meer info
 
Geschiedenis top
 • Geschiedenis: waarom of hoe?
 • Vakdidactisch onderzoek Universiteit Gent.
 • Suggesties om de les te stofferen.

Meer info
 

Godsdienst top
 • Discussie over de levensbeschouwelijke vakken
 • Data loopbaangesprekken
 • Infodag 'godsdienstleraar worden'
 • vraag over onderwijsmethodes omtrent Israël/Palestina vanuit EAPPI
 • Mieke Dujardin en Hugo Vermeren op literaire toer langs Bijbelse planten
 • LOGOS-studiedag
 • Nascholing 'De poëzie van Efrem de Syriër' en 'Een open venster op de Syrisch-orthodoxe kerk'
 • Emmaüs en Jebron nodigen uit voor 'Vensters op het mysterie.   Een pelgrimstocht met Raimon Pannikar'
 • CCV Voorplein van de volkeren
 • Ganagobie 2015

Meer info
 

Latijn en Grieks top
Leerplannieuws (met inschrijving) en didactische info.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding top
 • Nascholingen LO
 • Regionale vakvergaderingen LO
 • Varia

Meer info
 

Maatschappelijke vorming top
Wie een inspirerende aanpak zoekt voor lessen rond omgaan met culturele verschillen en de rechten van kinderen en jongeren, is hier aan het goede adres!
Meer info
 
Mode top
Netwerkdag Mode eerste graad B-stroom.
Meer info
 
Nederlands top
 • Bijeenkomst leraren Nederlands eerste graad B-stroom op 28 april 2015
 • Leerlijn vaardigheden
 • Humor in reclamespots
 • Vernieuwde website van de Taaltelefoon
 • 2015-2016: Nascholing taalbeschouwing derde graad ASO-KSO-TSO voor teams die de sessies nog niet volgden, vervolgsessie voor teams die de sessie al volgden.

Meer info
 

Project Algemene Vakken top
 • 'De wereld op je bord'.  Een gratis PDF-bestand dat je ondersteunt om wereldproblemen bespreekbaar te maken.
 • Werken rond de rechten van jongeren kan vanaf nu met gratis lesmateriaal van CLEAR.  Mooie boekjes nodigen leerlingen uit om te denken en te debatteren rond stellingen.
 • Tolerantie kent grenzen: een waaier aan bronmateriaal om rond en mét multiculturele groepen te werken aan waardenvorming, respectvolle omgang met elkaar en rekening te houden met elkaars eigenheden.
 • Zin in een lekker gerechtje maar gebrek aan inspiratie?  De cursisten Nederlands voor anderstaligen van CVO Antwerpen maakten een mondiaal kookboek.  Je vindt er hun favoriete gerechten in terug.
 • Werken met de Woordenschatmat, een handig hulpmiddel voor woordenschatonderwijs in alle vakken.

Meer info
 

Studiegebied personenzorg top
Samenkomsten klankbordgroepen, nascholingen, interessante informatie, varia.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Begeleidingsactiviteit
 • Werken aan formulegevoeligheid (deel 2)
 • Info Vlaamse wiskunde olympiade

Meer info