2014-2015/DM9

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 9 - juni 2015

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

De eindsprint komt stilaan op gang. De laatste hoofdstukken worden aangesneden, leerlingen bereiden zich voor op toetsen, examens en GIP. Na die laatste toetsing volgt dan de vakantie! Wat vliegt een schooljaar toch snel voorbij. Dit is alweer de laatste editie van onze Diocesane Mededelingen 2014-2015.

In het algemeen gedeelte merkt u dat de focus al deels verschuift naar het volgend schooljaar. U vindt nu al een deel van de DPB kalender voor volgend schooljaar, handig om nu reeds in de schoolkalender te noteren. Daarnaast krijgt u de vertrouwde bijdragen over schoolpastoraal, optimale onderwijskansen, taaldrempels en taaltips.

Vanuit de vakgebieden zijn er heel wat bijdragen. Ook hier worden al heel wat initiatieven voor volgend schooljaar aangekondigd.

Onze laatste “In de kijker” neemt u mee naar zangtalent in Don Bosco Zwijnaarde en een visie op ontwikkelingssamenwerking in het Sint-Franciscusinstituut in Sint-Maria Oudenhove. Verder krijgt u ook een blik op een gesprek met onze minister van onderwijs Hilde Crevits in scholengemeenschap Edtih Stein. Niet minder dan 8 scholen (IVV Sint-Vincentius, Sint-Janscollege, Sint-Barbaracollege, IVIO Binnenhof, VISO Gent, Sint-Bavohumaniora, kunsthumaniora Sint-Lucas, HTI Sint-Antonius voltijds onderwijs en CDO De Rotonde) werkten mee aan dit grondig voorbereid gesprek.

Veel leesgenot.

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen juni 2015 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-kalender  Biologie, chemie en natuurwetenschappen
 Even uw aandacht  Duits
   Economie en handel
   Engels
   Esthetica
   Frans
   Fysica, toegepaste fysica, ww, natuurwetensch.
   Godsdienst
Vakoverschrijdende Mededelingen  Informatica
 Optimale onderwijskansen  Latijn en Grieks
 Schoolmediatheek  Nederlands
 Schoolpastoraal  Plastische opvoeding
 Taaldrempels  Studiegebied personenzorg
 Taaltip  Wiskunde
   

 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2015-2016.
Meer info
 
Even uw aandacht  top
Project 'Exchanging Good Practices on Guidance Counselling & Integrated Pedagogical Support'.
Meer info
 
Optimale onderwijskansen top
Inspirerende info voor meerdere GOK-thema's en bevindingen van de inspectie na de GOK-controle van het voorbije jaar.
Meer info
 
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
De inhoud van deze bijdrage:
 • Samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool
 • Diocesane begeleiding via netwerken en op maat van de school
 • Waar zijn we mee bezig?
 • Saved by the bell
 • Gij hebt mij bezocht, een diaconale Kerk

Meer info
 

Taaldrempels top
 • Nascholing taalbeleid door professor Kris Van den Branden op 17 februari 2016 van 14.00-17.00 uur
 • Interessante publicatie: Meertaligheid: een troef!
 • Onderwijsspiegel 2015: resultaten van het onderzoek talenbeleid

Meer info
 

Taaltip top
Is het taalbeleid op onze school efficiënt?  We bekijken het kritisch en constructief.
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
In deze laatste en korte mededelingen voor dit schooljaar vind je aanvullende informatie over o.a. de nieuwe leerplannen wetenschappen voor de tweede graad TSO en KSO, informatie over de jaarlijkse nascholing chemie van KU Leuven, enkele interessante tentoonstellingen en inspirerende filmpjes i.v.m. het uitvoeren van onderzoekjes.
Meer info
 
Duits  top
 • Nascholingen Duits
 • Europese Dag van de talen
 • Enkele scholen starten met CLIL in het Duits
 • Interessante weblinks

Meer info 

Economie en handel  top
Aankondiging nascholingen voor volgend schooljaar en materiaal voor klasgebruik.
Meer info
 
Engels  top
 • Terugblik op IATEFL en BELTA DAY
 • Enkele interessante weblinks
 • Nascholingen Engels
 • Europese Dag van de Talen
 • CLIL

Meer info
 

Esthetica  top
Dag van PO & Esthetica.
Meer info
 
Frans  top
 • Activiteiten van de Alliance française
 • MVT-dag schooljaar 2015-2016
 • Prins Filipfonds
 • Europese Dag van de Talen
 • Vorming algemeen

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen  top
In deze laatste en korte mededelingen voor dit schooljaar vind je aanvullende informatie over o.a. de nieuwe leerplannen wetenschappen voor de tweede graad TSO en KSO, data nascholingen volgend schooljaar, zomerschool sterrenkunde, ...
Meer info
 
Godsdienst  top
 •  Prioriteiten vanuit de inspectie-begeleiding
 • Overzicht nascholingsproject 'De eigen levensbeschouwelijke competenties versterken als godsdiensleraar'
 • UCSIA-studiedag Rooms-Katholieke Godsdienst: 'Wat ik geloof'
 • Gemeenschappelijke UCSIA-studiedag RKG en Islam. Interreligieuze dialoog: in gesprek met onze tradities
 • Bijeenkomst beginnende leraren BuSO
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten BuSO
 • Interessant aanbod Kerknet 'Religies brengen mensen samen'
 • Interessant vormingsaanbod: HDGI theologische vakken en Bijbelseminarie en School voor geloofsverdieping

Meer info
 

Informatica  top
 • Netwerkdag IB voor het nieuwe leerplan Toegepaste Informatica
 • Games om leerlingen mediawijzer te maken.

Meer info
 

Latijn en Grieks  top
De Oudheid in het nieuws, recente tijdschriftartikelen en een berichtje van onze collega Yves Leterme.
Meer info
 
Nederlands  top
 •  Nascholingen 2015-2016
 • 2015-2016: nascholing taalbeschouwing derde graad ASO-KSO-TSO voor teams die de sessies nog niet volgden, vervolgsessie voor teams die de sessies al volgden. 
 • Leerlijn vaardigheden op www.dagvandepoezie.be

Meer info
 

Plastische opvoeding  top
 • Nascholing Visual Merchandising
 • Dag van de PO & Esthetica

Meer info
 

Studiegebied personenzorg  top
Samenkomsten klankbordgroepen, nascholingen, interessante informatie, varia.
Meer info
 
Wiskunde  top
 • Navormingen schooljaar 2015-2016
 • Zomerschool sterrenkunde
 • Proclamatie Vlaamse Wiskunde Olympiade
 • Werken aan formulegevoeligheid (deel 3)
 • Francquiprijs

Meer info