2015-2016/DM1

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 1 - september 2015

Editoriaal

 

Beste lezer
Beste directeur

Bij de start van dit nieuwe schooljaar wil ik jullie graag een enthousiast en enthousiasmerend schooljaar toewensen. Onze pedagogische begeleidingsdienst staat in ieder geval paraat om de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun uitdagende opdracht van opvoeding en onderwijs.

In dit eerste nummer van onze Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2015-2016 vindt u vooreerst onze vraag om ons communicatiebestand à jour te houden, de nodige documenten om klas- en schoolbezoeken aan te vragen en het document voor leraren om een begeleidingsbezoek voor te bereiden.

Verder in het algemeen gedeelte vragen we uw aandacht voor de dagen voor beginnende leraren en de koppeling van beide dagen voor eerstejaars en het klasbezoek.

In het vakoverschrijdende deel zijn er de bijdragen in de rubrieken schoolpastoraal, taaldrempels, de taaltip en gelijke onderwijskansen. In de Kijker zoomt deze keer in op duurzame en interculturele samenwerking in VTS te Sint-Niklaas, op creatief talent bij de leerlingen van DvM HTB te Aalst, uitgedaagde sportieve leerkrachten in het Sint Maarteninstituut te Aalst, theater in het Stella Matutinacollege te Lede, een fototentoonstelling en beeldende kunstenproject in HTISA te Gent en een bezoek van Dirk Frimout aan het Gentse Sint-Janscollege.

In het vakgebonden deel zijn er bijdragen van bijna alle vakbegeleiders met actuele en nuttige informatie bij de start van het nieuwe schooljaar, onder andere over de vele vakondersteuningsinitiatieven die op stapel staan.

Veel leesgenot!

Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs, pedagogische begeleiding Oost-Vlaanderen

In de kijker
Mededelingen september 2015 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 Informatie vanwege de scholen voor pedagogische  begeleiding  Aardrijkskunde
 DPB-kalender  Biologie, chemie en natuurwetenschappen
 De dagen voor beginnende leraren  Duits
 Starterskit voor (d)bso-leraren  Economie en handel
 PEDIC   Engels
   Esthetica
   Frans
   Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en  natuurwetenschappen
   Geschiedenis
   Godsdienst
   Informatica 
   Lichamelijke opvoeding
   Maatschappelijke vorming
   Mode
   Muzikale opvoeding
   Nederlands
Vakoverschrijdende Mededelingen  Project algemene vakken
 GOK  Personenzorg
 Schoolpastoraal en opvoedingsproject   Plastische opvoeding
 Taaldrempels op school  Wiskunde
 Taaltip   
   
   

 

 Informatie vanwege de scholen voor pedagogische begeleiding top
 • Digitale schoolgegevens 
 • Aanvragen van de vak- en studiegebiedbegeleider
 • Document 'begeleidingsbezoek'

Meer informatie

 DPB-kalender top
 •  Chronologisch overzicht van het ondersteuningaanbod van de DPB 2015-2016
 •  Thematisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de DPB
 •  Gemeenschappelijke introductiedagen van stagiairs 'stage-aanvraag.be'

Meer informatie

 De dagen voor beginnende leraren top

 Basis voor een degelijke aanvangsbegeleiding

Meer informatie

 Starterskit voor (d)bso-leraren top

Op woensdag 16 september 2015 zal in het Diocesaan Onderwijsbureau te Gent de starterskit voor (d)bso-leraren plaatsvinden.

Meer informatie 

 PEDIC top

 Ons nascholingscentrum PEDIC is verhuisd. De nieuwe locatie is het Sint-Baafshuis te Gent.

Meer informatie

 GOK top
 • Data GOK-netwerkdagen
 • Toelichting bij de taaltips
 • Nascholing taalbeleid

Meer informatie

 Schoolpastoraal en opvoedingsproject top
 De inhoud van deze bijdrage:
 • Vormingstraject ‘rouwzorg op school’
 • Bezoek Sint-Baafshuis (9 en 22 september 2015)
 • Missiocampagne (23 september 2015)
 • Tweespraak ‘Islam en moderniteit’
 • Franciscaanse spiritualiteit (4-8 oktober 2015)
 • Saved by the bell (5 oktober 2015)
 • Scholenactie Oxfam Wereldwinkels (7-17 oktober 2015)
 • Onderwijsbezinningen Averbode (23-24 oktober 2015)
 • Bruisend Brussel Beleven (30 oktober 2015)

Meer informatie

 Taaldrempels op school top
 • Week van de geletterdheid
 • Toelichting bij de taaltips: voor het schooljaar 2015-2016 focussen we op de aanbevelingen van de inspectie in Onderwijsspiegel 2015
 • Nascholing taalbeleid door professor Kris Van den Branden op 17 februari 2016 van 14 tot 17 uur in het Sint-Baafshuis

Meer informatie

 Taaltip top

 In Onderwijsspiegel 2015 doet de inspectie aanbevelingen. Sterke tips en dus meer dan zuivere mededelingen!

Deel 1

Meer informatie

 Aardrijkskunde top

 In deze bijdrage vind je de aankondiging van enkele nascholingen die al in het begin van dit schooljaar doorgaan. Vlug informeren en reageren is dus de boodschap!

Meer informatie

 Biologie, chemie en natuurwetenschappen top

 In deze eerste mededelingen voor dit schooljaar vind je informatie over de nieuwe leerplannen wetenschappen, een overzicht van de nascholingen in PEDIC, het Vlaams congres voor wetenschappen en de olympiades voor wetenschappen.

Meer informatie

 Duits top

 In deze mededelingen vind je enkele belangrijke data om te noteren en info over nascholingen, leerplannen en netwerken. De weblinks in de laatste bijdrage kunnen je helpen bij het zoeken naar geschikt videomateriaal.

Meer informatie

 Economie en handel top
 •  Mededelingen
 •  Nascholingen
 •  Varia

Meer informatie

 Engels top

 In deze mededelingen vind je info over nascholingen, leerplannen, netwerken en mogelijkheden voor klasuitwisselingen voor leerlingen in de eerste graad. Geef je CLIL in het Engels of wil je als leraar Engels jouw Classroom English uitbreiden of updaten, dan is de publicatie Hello Class! misschien iets voor jou.

Meer informatie

 Esthetica top
 Nascholingsaanbod voor esthetica
 • Van Bisschoppelijk Seminarie tot Sint-Baafshuis. Vier eeuwen bouwkunst en bouwkunde in de oudste kern van Gent op 22 september 2015 of 22 maart 2016
 • Dag van de PO en Esthetica op 27 november 2015
 • Dansen Dansen! Een introductie in hedendaagse dans met focus op dansgeschiedenis en eenvoudige creatieve dansopdrachten op 20 januari 2016

Meer informatie

 Frans top
 • Week van de Franse film
 • Europese Dag van de Vreemde Talen op 25 september 2015
 • Dag van de beginnende leraren eerstejaars op 30 september 2015
 • Dag van de moderne vreemde talen op 28 oktober 2015
 • Netwerk mondelinge taalvaardigheid tweede en derde graad b-stroom
 • BVLF
 • Alliance française: activiteiten september – oktober
 • Verslag peiling Frans derde graad aso – kso/tso

Meer informatie

 Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen top

 Overzicht van nieuwe leerplannen, interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.

Meer informatie

 Geschiedenis top
 • Bij het begin van het nieuwe schooljaar
 • Nascholingen
 • Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan: de geschiedenisquiz

Meer informatie

 Godsdienst top
 • Prioriteiten vanuit de inspectie-begeleiding
 • Overzicht vakvergaderingen scholengemeenschappen per graad
 • Bijeenkomst beginnende leraren buso
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten buso
 • Nascholingen georganiseerd door de inspectie-begeleiding
 • Overzicht nascholingen ILC

        Nascholingsproject ‘De eigen levensbeschouwelijke competenties versterken als godsdienstleraar’
        Aanbod UCSIA

 • Thomas Nieuwsbrief item werkvormen
 • Literatuur Binnenklasdifferentiatie
 • Aanbod Kerknet ‘Religies brengen mensen samen’
 • Vormingsaanbod: HDGI theologische vakken en Bijbelseminarie en School voor geloofsverdieping
 • Aanbod Bijbels leerhuis
 • Aanbod ‘De grondmelodie’
 • Cursus Bijbelgrieks

Meer informatie

 Informatica top
 •  De ICT-DIA staat weer open om de ICT-kennis van de leerlingen van het 1ste jaar en het 3de jaar in te schalen
 • Aankondiging van nascholingen ICT

Meer informatie

 Lichamelijke opvoeding top
 • Algemene didactische en pedagogische berichten en overzicht leerplannen LO
 • Dagen beginnende leerkrachten, bso-starterskit en aanbod nascholingen LO
 • Regionale vakvergaderingen LO
 • Variapunten die je niet mag missen!

Meer informatie

 Maatschappelijke vorming top
 • Inspiratiedag rond financiële vorming
 • Educatieve dagprogramma’s in het Vlaams Parlement voor bso-klassen
 • Secondlife@school, project rond duurzaamheid met ondersteunende online toolkit
 • Netwerkdagen PAV/MAVO

Meer informatie

 Mode top
 • Overleg vakcoördinatoren mode
 • Dag van PO & esthetica

Meer informatie

 Muzikale opvoeding top
 • Een overzicht van de leerplannen MO
 • Nascholingsaanbod voor 2015-2016

Meer informatie

 Nederlands top
 • Als leraar Nederlands sta je niet alleen!
 • Nascholingen 2015-2016
 • Week van het Nederlands
 • Bijeenkomst vakcoördinatoren Nederlands – november 2015

Meer informatie

 Project algemene vakken top
 • Inspiratiedag rond financiële vorming
 • Educatieve dagprogramma’s in het Vlaams Parlement voor bso-klassen
 • Secondlife@school, project rond duurzaamheid met ondersteunende online toolkit
 • Netwerkdagen PAV/MAVO
 • Educatief project: Second Life&School (project rond duurzaamheid)

Meer informatie

 Personenzorg top

 De werking van het personenzorgteam en de digitale wegen die we bewandelen, de structuur van het studiegebied, geplande klankbordgroepen, netwerkdagen, nascholingen, dag van personenzorg

Meer informatie

 Plastische opvoeding top
 • Visual Merchandising – netwerkdag Verkoop/Retail
 • Dag van de plastische opvoeding en esthetica

Meer informatie

 Wiskunde top
 • Leerplannen
 • Jaarplan
 • Begeleidingsactiviteiten
 • Navormingen in de kijker – PEDIC
 • Navormingen wiskunde – VVKSO
 • Navormingen MATHELO
 • Enkele data om te noteren

Meer informatie