2015-2016/DM2

Regionale mededelingen secundair onderwijs

nr. 2 - oktober 2015

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het tweede nummer van onze Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2015-2016.

Of toch niet, u heeft het misschien gemerkt maar we hebben de naam veranderd in Regionale Mededelingen.

Deze naamswijziging is een logisch gevolg van de herstructurering van het VSKO naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De ‘diocesen’ van weleer worden nu de ‘regio’s’.

Onze dienst is voortaan dus de Pedagogische Begeleidingsdienst SO van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio Oost-Vlaanderen… en dus leest u nu de Regionale Mededelingen. De structuur van de mededelingen is evenwel ongewijzigd gebleven.

Naast een uitgebreide reeks vakgebonden bijdragen vindt u ook in deze editie de vertrouwde rubrieken: de kalender, de taaldrempels en de taaltips; pastoraal nieuws en de ‘in de kijker’.

Veel leesgenot!

Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs, pedagogische begeleiding Oost-Vlaanderen

In de kijker
Mededelingen oktober 2015 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 Pedagogische Begeleidingsdienst - kalender  Aardrijkskunde
   Biologie, chemie en natuurwetenschappen
   Duits
   Economie en handel
   Engels
   Esthetica
   Frans
   Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en  natuurwetenschappen
   Geschiedenis
   Klassieke Talen
   Lichaamsverzorging
   Maatschappelijke vorming
   Mode
   Muzikale opvoeding
   Nederlands
   Plastische opvoeding
Vakoverschrijdende Mededelingen  Project algemene vakken
Schoolpastoraal en opvoedingsproject  Personenzorg
Taaldrempels op school  r.-k. Godsdienst
Taaltip   Techniek
In de kijker   Wiskunde

 

Pedagogische Begeleidingsdienst - kalender top
 • Chronologisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst Oost-Vlaanderen 2015-2016
 • Thematisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst
 • Gemeenschappelijke introductiedagen voor stagiairs

Meer informatie

 Schoolpastoraal en opvoedingsproject top
 • Vrijwilligerswerk met vluchtelingen
 • Startavonden Welzijnszorg
 • Scholenactie 'fair trade'
 • 'Missio-zondag' en missionair label
 • Abdijontmoetingen Averbode
 • Bruisend Brussel Beleven (30/10)
 • Pastorale ondersteuning door Emmaüs Aalst 

Meer informatie

 Taaldrempels op school top
 • Week van het Nederlands van 10 tot 17 oktober 2015
 • Literatuur voor beginners in makkelijke taal
 • Straffe Belgen en Vlaamse Filmpjes
 • Meertalig opvoeden
 • Taalscreening en talenbeleid (cfr. Nieuwsbrief 5 Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
 • Tien tips om geletterdheid aan te pakken (uit Klasse)
 • Voorleesweek 21-29 november 2015

Meer informatie

 Taaltip top
Taaltip voor de maand oktober

Meer informatie

 In de kijker top
 • VHTI te Dendermonde in de prijzen met Europawedstrijd
 • Paul Verhaeghe te gast in het Sint-Janscollege te Sint-Amandsberg
 • Leiepoort campus Sint-Theresia te Deinze en Sint-Lutgardis te Zomergem reisden mee met 'Trein der 1000'
 • Lies Devos aan het woord

Meer informatie

 Aardrijkskunde top

In deze bijdrage vind je een overzicht van enkele vormingen die jou als leraar aardrijkskunde ondersteunen en alert houden:

 • starten als leraar aardrijkskunde
 • wegwijzers voor aardrijkskunde voor niet-vakgeschoolden - 3de graad
 • binnenklasdifferentiatie in de eerste graad: Hoe? Zo!
 • werken en denken met full GIS
 • studiedag 'Biodiversiteit en ontwikkeling'
 • vormingen rond de klimaattop in Parijs

Meer informatie

 Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
In deze mededelingen vind je informatie over o.a. de nieuwe leerplannen wetenschappen, een overzicht van de nascholingen, het opstarten van netwerken voor leraren wetenschappen, een oproep voor het verzamelen van toetsvragen, interessante websites en lesmateriaal, de dag van de wetenschap, het Vlaams congres voor wetenschappen en de olympiades voor wetenschappen.

Meer informatie

 Duits top
 • Dag van de moderne vreemde talen en andere geplande nascholingen
 • De Duitse filmweek
 • Lezingen UGent over migratie in de literatuur
 • Wedstrijd voor leerlingen Duits (BGDV)
 • Nieuws van het Goethe-Institut

Meer informatie

 Economie en handel top
 • Studiedagen
 • Nascholingen
 • Office & Retail: specialisatiejaren: netwerking Kantoor en Verkoop vanuit begeleiding
 • Vlajo ondernemers voor de klas
 • Inspiratiedag van Wikifin i.s.m. het Departement Onderwijs

Meer informatie

 Engels top
 • Dag van de moderne vreemde talen en andere nascholingen
 • Netwerken voor leraren Engels
 • Lezingen aan UGent over migratie in de literatuur
 • American Day in het Sint-Pietersinstituut in Gent

Meer informatie

 Esthetica top

Nascholingsaanbod voor esthetica

 • Van Bisschoppelijk Seminarie tot Sint-Baafshuis. Vier eeuwen bouwkunst en bouwkunde in de oudste kern van Gent
 • Dag van de PO en Esthetica op 27 november 2015
 • Dansen Dansen! Een introductie in hedendaagse dans met focus op dansgeschiedenis en eenvoudige creatieve dansopdrachten

Meer informatie

 Frans top
 • Dag van de moderne vreemde talen: 28 oktober 2015
 • Nascholingen Frans in PEDIC
 • Congres Didactische Werkgroep Frans UHasselt
 • Nascholingen CNO Antwerpen
 • Nascholingen KULeuven
 • Focus Franse Film

Meer informatie

 Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen top
Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen

Meer informatie

 Geschiedenis top
 • Lessen leren uit de geschiedenis?
 • Nascholingen in oktober
 • Word lid van de VVLG
 • Suggesties voor de lespraktijk

Meer informatie

 Klassieke Talen top
Een oproep, nascholingsnieuws, en concrete lees- en gebruiktips

Meer informatie

 Lichaamsverzorging top
Netwerken, nascholingen, informatie

Meer informatie

 Maatschappelijke vorming top
 • Netwerkdagen MaVo/PAV
 • Beleef een boeiende dag vol geschiedenis en actualiteit in Kazerne Dossin
 • Leraren MaVo en taal
 • Cultuurkuur.be
 • Vormingsaanbod rond binnenklasdifferentiatie
 • Straffe Belgen

Meer informatie

Mode top

Dag van PO & Esthetica

Meer informatie

 Muzikale opvoeding top
 • Dag van de muziek
 • Muzikale opvoeding in de 21ste eeuw
 • Terugkomdag: Hoe leerlingen laten schitteren door muziek

Meer informatie

 Nederlands top
 • Het verschil tussen een voorwerp en een bepaling volgens de Taalprof.
 • Interessante publicatie: Rechts is waar de duim links staat
 • Voorleesweek 21 - 29 november 2015
 • Nieuwe editie van het Groene Boekje
 • Lijsters en Boektoppers
 • Wijziging datum informatiesessie Tio-schrijven: 19 oktober 2015
 • Bijeenkomsten voor vakcoördinatoren Nederlands

Meer informatie

Plastische opvoeding top
Dag van PO & Esthetica

Meer informatie

 PAV top
 • Week van het Nederlands van 10 tot 17 oktober 2015
 • Straffe Belgen en Vlaamse Filmpjes
 • Tien tips om geletterdheid aan te pakken (uit Klasse)
 • Cultuurkuur.be
 • Netwerkdagen (P)AV voor (d)bso

Meer informatie

 Personenzorg top
Samenkomsten klankbordgroepen, nascholingen, interessante informatie, varia

Meer informatie

 r.-k. Godsdienst top
 • Overzicht vakvergaderingen scholengemeenschappen per graad
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten buso
 • Overzicht nascholingen ILC
 • Varia

Meer informatie

 Techniek top
Zou je graag in de klas aan de slag gaan met het tekenprogramma Sketchup, dan kun je hier info vinden voor een nascholing.

Meer informatie

 Wiskunde top
 • Begeleidingsactiviteiten
 • Ijkingstoetsen wiskunde
 • Navormingen - UGent
 • Navormingen in de kijker - PEDIC
 • Dagen van de wiskunde - Kortrijk
 • 'Het cliché van de wereldvreemde wiskundige ergert me'

Meer informatie