2015-2016/DM3

Regionale mededelingen secundair onderwijs

nr. 3 - november 2015

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het novembernummer van onze Regionale Mededelingen.

In het eerste deel vindt u de artikels van algemene aard: de aangepaste begeleidingskalender, de lijst met de coördinaten van onze begeleiders, de bijdrage over schoolpastoraal en de vertrouwde rubrieken taaldrempels en taaltips.

Verder blikken we ook even terug op het directiecongres in Houffalize. Via deze link vindt u ook enkele sfeerbeelden en de powerpointvoorstellingen waarover we beschikken.

In het tweede deel zijn er, zoals steeds, heel wat bijdragen vanwege de vakbegeleiders. We hopen dat al deze bijdragen snel de weg vinden naar de betrokken lerarengroepen.

In de rubriek ‘In de kijker’ neemt Bellinda ons dit keer mee in het verhaal van de Europawedstrijd in het VHTI van Dendermonde, de tocht van de ‘Trein der 1000’ vanuit Leiepoort campus Sint-Theresia en Sint-Lutgardis Zomergem en het gastcollege van Paul Verhaeghe in het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg.

Veel leesgenot!

Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs, pedagogische begeleiding Oost-Vlaanderen

Jan Verpoest
regiodirecteur pedagogische begeleiding Oost-Vlaanderen

In de kijker
Mededelingen november 2015 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 Pedagogische Begeleiding secundair onderwijs regio Oost-Vlaanderen - adressenlijst  Aardrijkskunde
 Pedagogische Begeleidingsdienst - kalender  Biologie, chemie en natuurwetenschappen
 Directiedagen secundair onderwijs in Houffalize  Duits
   Economie en handel
   Engels
   Esthetica
   Frans
   Informatica
   Latijn en Grieks
   Lichamelijke opvoeding
   Maatschappelijke vorming
   Nederlands
   Personenzorg
   Plastische opvoeding
   Project algemene vakken
Vakoverschrijdende Mededelingen  r.-k. Godsdienst
Schoolpastoraal en opvoedingsproject  Wiskunde
Taaldrempels op school
Taaltip   
In de kijker   

 

Pedagogische Begeleiding secundair onderwijs regio Oost-Vlaanderen top
 • Adressenlijst

Meer informatie

Pedagogische Begeleidingsdienst - kalender top
 • Chronologisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst regio Oost-Vlaanderen 2015-2016
 • Thematisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst
 • Gemeenschappelijke introductiedagen voor stagiairs

Meer informatie

Directiedagen secundair onderwijs in Houffalize top
 • Een verslag van de directiedagen in Houffalize

Meer informatie

 Schoolpastoraal en opvoedingsproject top
 • Welzijnszorgcampagne
 • Adventsaanbod
 • Het beleg van Gent (19/11)
 • Eten met Ief (22/11)
 • Contact (26/11)
 • Vergeven en genezen (28/11)
 • Taizé in Valencia 
 • DVD Edward Poppe
 • Vrijwilligerswerk in het buitenland
 • WJD Krakau

Meer informatie

 Taaldrempels op school top
 • Interessante publicatie: Taalbewust beroepsonderwijs. Vijf vuistregels voor effectieve didactiek
 • Werkportfolio - Gratis praktijkkaarten
 • Hikkies: lectuur voor leerlingen met een meertalige, anderstalige en/of andersculturele achtergrond
 • Financiële begrippenlijst is gratis toegankelijk
 • Beeld- en woorddenkers
 • Nascholing taalbeleid door Kris Van den Branden op 17 februari 2016
 • Nieuwe website om Nederlands te oefenen

Meer informatie

 Taaltip top
Taaltip voor de maand november

Meer informatie

 In de kijker top
 • IKORN-scholengroep bouwt in Ninove aan de toekomst
 • 'Weg van Glorieux' in het KSO Glorieux Ronse

Meer informatie

 Aardrijkskunde top

In deze bijdrage vind je een overzicht van enkele interessante nascholingen in de winter:

 • eerste hulp bij klimaatverwarring
 • aanbod van UGent voor leraren en leerlingen
 • ICT in de lessen aardrijkskunde
 • binnenklasdifferentiatie in aardrijkskunde in de 1ste graad
 • vervolg traject 'wegwijzers voor aardrijkskunde 3de graad'

Meer informatie

 Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
In deze mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, informatie over o.a. nascholingen, een overleg chemie voor leraren Bouw- en houtkunde, Elektriciteit-elektronica en Elektromechanica, een nieuwe website voor een gezonde school, een herhaalde oproep voor het opstarten van netwerken voor leraren wetenschappen, een herhaalde oproep voor het verzamelen van toetsvragen, een nieuwe website met heel veel lesmateriaal voor chemie.

Meer informatie

 Duits top
 • Netwerking vakcoördinatoren Duits
 • Netwerking secretariaat-talen
 • Nascholingen (herhaling)
 • Seminaries voor leraren Duits
 • Wedstrijd voor leraren Duits
 • Belgium on stage, een website die de cultuur van België in de drie landstalen wil promoten 
 • Nieuwe publicaties voor beelddenkers

Meer informatie

 Economie en handel top
 • Netwerking secretariaat-talen
 • Studiedagen
 • Nascholingen
 • Mededeling
 • Financieel woordenboek
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
 • Universiteit Gent
 • TLT International
 • Aanbod LITC
 • Vlajo ondernemers voor de klas

Meer informatie

 Engels top
 • Netwerking leraren Engels eerste graad
 • Netwerking secretariaat-talen
 • Nascholingen (herhaling)
 • Publicaties van collega Daniel De Coen over Britse politiek, cultuur, literatuur en geschiedenis

Meer informatie

 Esthetica top
Dag van de PO en Esthetica op 27 november 2015

Meer informatie

 Frans top
 • FORMACOM Plus (editie 2016-2017)
 • Netwerking secretariaat-talen

Meer informatie

 Informatica top
 • Auteurs- en portretrecht op school
 • Nieuw leerplan Toegepaste Informatica in Boekhouden-Informatica

Meer informatie

 Latijn en Grieks top
Oproep tot collega's Grieks 3de graad voor een netwerkvergadering, examens euroclassica, European symbols, varia, nascholingsnieuws en een selectie uit Lampas en Hermeneus.

Meer informatie

Lichamelijke opvoeding top
 • Week van de leraren Lichamelijke opvoeding in december 2015
 • Nascholingsaanbod LO
 • Variapunten die je niet mag missen!

Meer informatie

 Maatschappelijke vorming top

In deze bijdrage vind je een overzicht van enkele interessante nascholingen in januari: één rond binnenklasdifferentiatie in de eerste graad en een ander vormingsmoment rond de complexe problematiek van klimaatsopwarming en de mythes die hierover bij leerlingen bestaan. 

Meer informatie

 Nederlands top
 • Vernieuwde website Zakelijke Communicatie Nederlands - Out of office, niet out of style
 • Opstarten netwerking bso Communicatieve Vaardigheden en Zakelijke Communicatie Nederlands: Sint-Baafshuis, 12 januari 2016
 • Fons: nieuw tijdschrift voor onderwijs Nederlands
 • Netwerking secretariaat-talen: Sint-Baafshuis, 20 januari 2016

Meer informatie

Personenzorg top
Samenkomsten klankbordgroepen en nascholingen

Meer informatie

 Plastische opvoeding top
Dag van plastische opvoeding en esthetica

Meer informatie

 Project algemene vakken top
In deze rubriek PAV vind je deze maand de inhoud van 2 vormingsdagen (1 rond schrijfvaardigheid, 1 voor interim PAV-leerkrachten); een uitnodiging voor een boekvoorstelling rond klimaatverwarring, een informatieve tekst rond beelddenkers, een blik op een nieuwe website voor het inoefenen van Nederlands via filmmateriaal en een warme oproep om in PAV de voorleesweek niet zomaar te laten passeren. 

Meer informatie

 r.-k. Godsdienst top
 • Overzicht vakvergaderingen scholengemeenschappen per graad
 • Vorderingsplannen in Word met ILC
 • Formulier projecten ILC
 • Nascholingsaanbod
 • Varia

Meer informatie

 Wiskunde top
 • Peiling wiskunde derde graad aso
 • Navormingen - UGent
 • Wiskunde In-Zicht - UAntwerpen
 • Nascholingen in de kijker - PEDIC
 • Nascholigen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Dagen van wiskunde - Kortrijk
 • Bijscholing ijkingstoets

Meer informatie