3eGokCyclus

3e cyclus gelijke onderwijskansen

Schooljaar 2010-2011

Schooljaar 2009-2010

Activerende en differentiërende werkvormen

Armoede in onderwijs

Attitudes evalueren en rapporteren

Breed observeren en evalueren

Elke leerkracht heeft een oogje op taal

Geweldloze communicatie

Welbevinden en motivatie

Werken met inschrijvingsteams

Zelfevaluatie GOK

Schooljaar 2008-2009

Bezinningen

De bezinningen zijn allemaal powerpointpresentaties. Ze gaan over volgende thema's:

BSA-instrumenten

Presentaties aanvang eerste jaar cyclus 3

Acties: halffabrikaten per thema

Actieplan en visietekst

Diversiteit

Doorstroming en oriëntering

Socio-emotionele ontwikkeling

Leerling- en ouderparticipatie

Preventie en remediëring

Taalvaardigheid