4eGokCyclus

Schooljaar 2013-2014

1  Netwerkdag 1: Duurzaam onderwijs

2 Netwerkdag 2: GOK-starters

3 Netwerkdag 3: van basis tot secundair

Schooljaar 2012-2013

1  Zelfevaluatie GOK (ZEG)

2  Netwerkdag 2: GOK in ASO, de uitdaging aangaan

3  Netwerkdag 3: Een praktijkvoorbeeld uit de school

4  Netwerkdag 4: Zelfevaluatie GOK praktisch bekeken

5  Netwerkdag 5: Als gasten zich goed voelen dan kan je tenminste lesgeven

5.1 VIS-week

5.2 Feedback op rapporten en toetsen

5.3 Anti-pestbeleid

6  Netwerkdag 6: Taalontwikkelend lesgeven

7  Netwerkdag 7: Taalverdigheid in ASO

8  Netwerkdag 8: Ken je brein en leer beter

9  Netwerkdag 9: Horizon-taal

Schooljaar 2011-2012

1  Eerste netwerkdag: opstart 4de cyclus

2  Tweede netwerkdag: operationele doelen

2.1  Uitgewerkte doelen volgens de teams

3  Derde netwerkdag: optimaliseren van leerlingenbegeleiding

4  Vierde netwerkdag: wat werkt op school