DM2

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 2 - oktober 2010

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het tweede nummer van onze Diocesane Mededelingen.

In het eerste deel vindt u heel wat algemene info: een kennismaking met de grote groep nieuwe directies in de secundaire scholen van ons Bisdom, de DPB kalender, nieuws vanuit het BuSO, bijdragen vanuit de kernteams Actief leren en Taaldrempels op school en de vaste rubrieken schoolmediatheek, schoolpastoraal en wie zoekt die vindt.

Het tweede luik bevat de bijdragen van de vakbegeleiders. Samen met het septembernummer zijn alle vakken aan bod gekomen bij de start van het nieuwe schooljaar met nuttige informatie voor de betrokken leraren.

De “taaldrempels “, “taaltip” en “actief leren” vragen vakoverschrijdende aandacht en worden daarom ook in deze rubriek nog eens opgenomen.

Boeiende verhalen uit de schoolpraktijk staan weer letterlijk “In de kijker”. Het Sint-Bernarduscollege van Oudenaarde laat het grote publiek kennismaken met het “Pad der verwondering” in de school, verwerkt in een leerstrip met heel veel informatie over het leven en werk van Sint-Bernardus. En een leerlingenteam uit de Visitatieschool van Mariakerke wint met het project “Evention” de prijs van de beste mini-onderneming van Vlaanderen.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen oktober 2010 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB - nieuwe directies  Aardrijkskunde
 DPB - kalender  Biologie/chemie/natuurwetenschappen
 Buitengewoon Onderwijs  Duits
 Taaldrempels op school  Engels
 Actief Leren  Frans
 Schoolmediatheek  Fysica/WW/natuurwetenschappen
 Schoolpastoraal  Godsdienst
 Wie zoekt die vindt  Humane wetenschappen
   Informatica
   Klassieke Talen en cultuur
   Lichamelijke opvoeding
   MAVO
   Mode
   Nederlands
   Nijverheidsrichtingen
   Personenzorg
Vakoverschrijdende Mededelingen  Plastische opvoeding
 Taaldrempels op school  PAV
 Actief Leren  Wiskunde
 Taaltip  
   
   

 

DPB - nieuwe directies top
Dit schooljaar mogen we alweer een talrijk groep nieuwe directies in onze secundaire scholen verwelkomen.
meer info
DPB - kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2010-2011.
meer info
Buitengewoon Onderwijs top
Een zinvolle vrijetijdsbesteding inoefenen, kan ook tijdens de middagactiviteiten. Binennhof weet er raad mee ...
meer info
Taaldrempels op school top
 • Succes in onderwijs: taal, taal en nog eens taal?
 • Navormingen in het kader van taalbeleid door het Centrum voor Taal en Onderwijs
 • Interessante info over omgaan met spelling en de aanpak van lezen in niet-taalvakken via Nieuwsbrief van het Centrum voor Taal en Onderwijs

meer info

Actief Leren  top
Actief Leren vertrekkend vanuit een christelijk mensbeeld, wat is “actief” en “coöperatief” leren?, nascholingen i.v.m. “Actief Leren”.
meer info
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
meer info
Schoolpastoraal  top
Een dankbare terugblik op onze pastorale ontmoetings- en vormingsdag doet ons met hernieuwde moed verder gaan. Pastoraal@school wordt zichtbaar in ons gelovig aanwezig zijn in de schooleigen context. In deze rubriek reiken we opnieuw inspirerende ‘bronnen’ en initiatieven aan die ons daarbij kunnen helpen.
meer info
Wie zoekt die vindt  top
We starten onze zesde jaargang met een interessante checklist die in scholen een bewustmaking en gesprek op gang kan brengen over de wijze waarop men met kansarmoede en kwetsbare leerlingen omgaat. Met dank aan Martine Van Overmeiren die dit schooljaar de fakkel voor ‘Armoede & Onderwijs’ overneemt.
meer info
Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
 • Succes in onderwijs: taal, taal en nog eens taal?
 • Navormingen in het kader van taalbeleid door het Centrum voor Taal en Onderwijs
 • Interessante info over omgaan met spelling en de aanpak van lezen in niet-taalvakken via Nieuwsbrief van het Centrum voor Taal en Onderwijs.

meer info

Vakoverschrijdend: Actief Leren  top
Actief Leren vertrekkend vanuit een christelijk mensbeeld, wat is “actief” en “coöperatief” leren?, nascholingen i.v.m. “Actief Leren”.
meer info
Vakoverschrijdend: Taaltip top
Op school zijn de instructies omvangrijk.
Aandacht voor instructietaal is dus belangrijk. Deel 2
meer info
Aardrijkskunde  top
Kennismaking en ontmoeting met de vakbegeleider, congres “Belgian Geography Days”, activiteiten VLA Oost-Vlaanderen.
meer info
Biologie / chemie / natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. info over nascholingen, de voortzetting van het nascholingsproject natuurwetenschappen voor de eerste graad, nieuwe VOET en wetenschappen, tal van wedstrijden en projecten, de verlenging van het project “Doe-chemie”, het Vlaams congres voor leraars wetenschappen, de Dag van het chemieonderwijs, interessante sites en lesmateriaal voor biologie, chemie en natuurwetenschappen, de community STW.
meer info
Duits  top
 • Beurzen van het Goethe-Instituut voor nascholingen in Duitsland
 • De tentoonstelling Deutsch für Anfänger
 • Een Duitse literaire avond in Gent
 • Nascholingskalender Duits

meer info

Engels  top
Een uitdaging voor leerlingen van de tweede (4des) en derde graad: The Telenet – BBC Public Speaking Awards.
meer info
Frans  top
 • Interessant voor de leraar Frans:
 • netwerking DPB Gent
 • voorstelling nieuw leerplan Frans 1ste graad
 • wedstrijd Olyfran
 • project Formacom
 • Franse filmweek
 • studiedag BVLF.

meer info

Fysica / toegepaste fysica / WW / natuurwetenschappen  top
Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen. Oproep tot meedenken projecten WW en SEI.
meer info
Godsdienst top
Het vak godsdienst en de VOET. Het belang en de aankondiging van nascholingen.
meer info 
Humane wetenschappen  top
Netwerkvergaderingen en studiedagen.
meer info
Informatica  top
MS-KIS III is een feit. De belangrijkste modaliteiten op een rijtje.
meer info 
Klassieke talen en cultuur  top
Leerplanvoorstellingen 1ste graad (vervolg planning), cijfers leerlingenpopulatie, info over Olympiades en ondersteuning van VOET en taalbeleid in klassieke talen.
meer info  
Lichamelijke opvoeding  top
Informatie over de nascholing LO december 2010 in ons bisdom Gent. Het verwijzen naar het aanbod, hoe inschrijven en betalen, afgelastingen, annuleringen, …
Linken naar websites met nascholingsaanbod buiten ons bisdom. Variapunten die je niet mag missen!
meer info
MAVO  top
Vergadering vakgroepcoördinatoren op maandag 22 november 2010.
meer info
Mode  top
Nascholingen ICT en interessante weetjes.
meer info
Nederlands  top
 • Interessante publicatie bij Die Keure over non-verbale communicatie
 • Werken rond actualiteit via Kits
 • Boektoppers voor 2010-2011
 • De Lijsters van Uitgeverij Plantyn
 • Aan de slag met Reynaert

meer info

Nijverheidsrichtingen  top
Website nijverheid – VVKSO, leerplan Technologische Activiteiten, nieuwe leerplannen – leerplancommissies, RTC – convenant FVB, VOET@2010 in nijverheidsrichtingen.
meer info
Personenzorg  top
Een blik op onze studierichting Personenzorg, data van mogelijke samenkomsten waarop we jullie graag zouden ontmoeten en vormingsaanbod.
meer info  
Plastische opvoeding  top
Een greep uit het begeleidingsaanbod voor dit schooljaar, mogelijke onderwerpen voor intervisie of vakvergaderingen.
meer info
PAV  top
Vergadering vakgroepcoördinatoren op maandag 22 november 2010.
meer info 
Wiskunde  top
 • SoHo-overleggroep wiskunde: uitnodiging infosessie
 • Nascholing: wiskunde als cultuurverschijnsel
 • Nascholingen – RENsessies
 • AlgebraKit – Trainer
 • Documenten en websites
 • Varia

meer info  

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider