Plastische Opvoeding

Plastische Opvoeding

Op deze pagina van de vakbegeleiding Plastische Opvoeding DPB Gent vind je als leerkracht Plastische Opvoeding informatie die bij je dagelijkse lespraktijk of als achtergrondinformatie nuttig kan zijn.

Vakbegeleider Plastische Opvoeding
Naam: Jean STRYNCK
Adres:

Tulpenlaan 30
8500 Kortrijk

Telefoon: 056 35 54 30
E-mail: jean.strynck@katholiekonderwijs.vlaanderen

Voor meer info kan u terecht op de website Plastische Opvoeding