VME

Verkeers- en mobiliteitseducatie

Op deze pagina van de vakbegeleiding VME DPB Gent vind je als leerkracht VME informatie die bij je dagelijkse lespraktijk of als achtergrondinformatie nuttig kan zijn.

Met vragen, suggesties of bedenkingen kan je terecht bij de vakbegeleiders:

Vakbegeleider Verkeers- en mobiliteitseducatie
Naam: Marc DE JONGHE
Adres: Koestraat 40
9700 Oudenaarde
Telefoon: 055 31 53 52
E-mail:

marc.dejonghe@katholiekonderwijs.vlaanderen

Vakbegeleider Verkeers- en mobiliteitseducatie
Naam: Patrick VERHASSELT
Adres: Bosstraat 48 a
9968 Oosteeklo
Telefoon: 09 373 43 15
E-mail:

patrick.verhasselt@katholiekonderwijs.vlaanderen

Je kan de vakbegeleiders ook uitnodigen voor een klasbezoek of voor het bijwonen van een vakvergadering.