Wie is wie?

Wie is wie?

Contactpersoon bisdom Gent voor overheidsopdrachten is:

Ignace De Baets
Tel: 09 269 58 76
E-mail: ignace.debaets@katholiekonderwijs.vlaanderen
Adres: Marialand 31, 9000 Gent (Diocesaan Onderwijsbureau)

Contactpersoon vzw I.R.O. voor overheidsopdrachten is:

Els Verbiest, administratief medewerkster vzw I.R.O.
Tel: 09 269 20 50
E-mail: els.verbiest@ro-bisdommen.be
Adres: Marialand 31, 9000 Gent (Diocesaan Onderwijsbureau)