Wie is wie?

Wie is wie?

Contactpersoon bisdom Gent voor overheidsopdrachten is:

Annemie De Clerck
Tel: 09 269 14 80
E-mail: annemie.declerck@katholiekonderwijs.vlaanderen
Adres: Marialand 31, 9000 Gent (Diocesaan Onderwijsbureau)

Contactpersoon vzw I.R.O. voor overheidsopdrachten is:

Els Verbiest, administratief medewerkster vzw I.R.O.
Tel: 09 269 20 50
E-mail: els.verbiest@ro-bisdommen.be
Adres: Marialand 31, 9000 Gent (Diocesaan Onderwijsbureau)