Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Op deze pagina van de vakbegeleiding Aardrijkskunde DPB Gent vind je als leerkracht Aardrijkskunde informatie die bij je dagelijkse lespraktijk of als achtergrondinformatie nuttig kan zijn.

Met vragen, suggesties of bedenkingen kan je terecht bij de vakbegeleider:

Vakbegeleider Aardrijkskunde
Naam: Leen VAN HECKE
Adres:

Biezestraat 9
9850 Merendree

Telefoon: 09 371 86 19
E-mail: leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen

De aardrijkskunde-website van het VVKSO biedt o.a. pedagogische-didactische achtergrondinformatie, bruikbare tips voor het aanmaken van lesmateriaal vanuit de leerplanvisie, weblinken naar geografisch relevante sites ...

In “Aan de slag als leraar aardrijkskunde” vinden startende leraren aardrijkskunde een vademecum met   de nodige informatie en links.

De Vereniging voor Leraren Aardrijkskunde (VLA) is de spreekbuis voor leraren aardrijkskunde in Vlaanderen, met  tal van interessante (vormings)activiteiten, publicaties en een informatieve website. Deze toont op de welkomstpagina alle mogelijke actuele  advalvas-informatie die leraren   aardrijkskunde kunnen aanbelangen (zoals vormingsactiviteiten, nieuwe publicaties, interressant didactisch materiaal, TV-uitzendingen ...).

Actualisering leerplannen ASO en KSO/TSO 2de graad vanaf september 2010