Directeur Diocesaan Onderwijsbureau

Diocesaan Onderwijsbureau

Directeur Vicariaat

Naam: Annemie De Clerck  
Adres: Marialand 31 - 9000 Gent
Tel: 09 269 14 80  
E-mail:

annemie.declerck@katholiekonderwijs.vlaanderen

Het vicariaat staat voor u klaar en heet u welkom

Het Vicariaat voor Onderwijs investeert in de ondersteuning van alle katholieke scholen en schoolbesturen/inrichtende machten van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs in het Bisdom Gent.

De directeur van het vicariaat, is de netoverstijgende aanspreekpersoon van het katholiek onderwijs binnen de stad Gent voor alle onderwijsaangelegenheden van beleidsmatige aard.

Daarnaast neemt de directeur de leiding van het personeel van het Diocesaan Onderwijsbureau en PEDIC en zorgt voor de interne coördinatie van de diverse gebruikers.