Onderwijsthema's

De werkgroep “Armoede en Onderwijs”

De werkgroep "Armoede en Onderwijs"

Visie

De aandacht voor de zwakken is een essentieel aspect van de christelijke geloofsbeleving.  “De Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen” (1994) vermeldt dan ook dat een katholieke school zich openstelt voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is. De aanpak van dit probleem is een blijvende uitdaging voor elke school.

Daarom beschouwt de Pedagogische Begeleiding het dan ook als een prioritaire taak de scholen hierin te ondersteunen.

Gelijke Onderwijskansen bisdom Gent

Gelijke onderwijskansen

5de GOK - Cyclus

Schooljaar 2016-2017
meer info

Schooljaar 2015-2016
meer info

Schooljaar 2014-2015
meer info

Evaluatie: een genuanceerd verhaal

Evaluatie: een genuanceerd verhaal

Hoe deze syllabus (niet) gebruiken?

Dit zal sterk afhangen van de wijze waarop het evaluatiethema op school wordt benaderd.
Een keuze uit vele mogelijkheden:

Inhoud syndiceren