Diocesane mededeling secundair onderwijs nr. 1 - september 2009

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 1 - september 2009

Editoriaal

Geachte directeur
Geachte lezer

Het nieuwe schooljaar heeft zijn intrede gedaan: duizenden leerlingen en leraren stromen de schoolpoorten binnen en brengen hooggespannen verwachtingen mee. De goede voornemens leven in alle harten en hoofden. Onze diocesane pedagogische begeleidingsdienst staat paraat om de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun uitdagende opdracht van opvoeding en onderwijs.

Wij wensen u en alle leden van uw schoolgemeenschap van harte veel energie en vertrouwen toe, om samen te bouwen aan een goed schooljaar.

In dit eerste nummer van onze Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2009-2010 proberen we alvast de nodige informatie te bezorgen voor een goede start.

In het algemeen gedeelte vindt u de actuele gegevens over ons DPB-team en enkele nieuwe accenten in de werking.  Wij vragen graag uw speciale aandacht voor de aangepaste versie van de “documenten van de scholen voor de begeleiders” .

Er is ook informatie over de DPB-kalender en de website. Er zijn de vertrouwde bijdragen vanuit het BUSO, van het kernteam taaldrempels en over de schoolmediatheek.

In het tweede deel over de vakgebieden vindt u reeds bijdragen van heel wat vakbegeleiders. In elk geval komen de nu nog ontbrekende vakken aan bod in het volgende nummer. Alle leraren mogen rekenen op de nodige informatie bij de start van het nieuwe schooljaar.

Onze rubriek ” In de kijker” is deze keer helemaal gewijd aan een bijzonder initiatief van de SG Sint-Nicolaas naar aanleiding van hun 10-jarig bestaan: “School in beeld/ziel in beeld”, bezielde kunst – en opvoedingsprojecten van alle scholen van de SG. Een inspirerend voorbeeld.

Wij wensen u veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider Secundair Onderwijs

In de kijker
Mededelingen september 2009 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-nieuws Aardrijkskunde
DPB-adressenlijst Biologie/chemie/natuurwetenschappen
Diocesane begeleiding BuSO Duits
Documenten vanwege de scholen Economie/Handel
DPB - kalender Frans
DPB - website Fysica/WW/natuurwetenschappen
BSO Geschiedenis
Buitengewoon onderwijs Godsdienst
Kerngroep Taaldrempels Lichaamsverzorging
Preventie en welzijn Lichamelijke opvoeding
Schoolmediatheek MAVO
  Muzikale opvoeding
  Nederlands
  PAV
  Studiegebied personenzorg - STW
  Wiskunde
Vakoverschrijdende Mededelingen  
Taaldrempels  
Taaltip  
Opvoeden en onderwijzen in christelijk perspectief  
Wortels van de Europese cultuur  

 

DPB-nieuws top
Informatie over ons DPB-team en de vacatures voor begeleiders.
meer info
DPB - adressenlijst top
Adressenlijst van de Diocesane Pedagogische Begeleiding secundair onderwijs.
meer info
Diocesane Begeleiding BuSO top
Adressenlijst van de Diocesane Pedagogische Begeleiding buitengewoon secundair onderwijs.
meer info
Documenten vanwege de scholen top
Het schooldossier dat opgevraagd wordt door de DPB is opgesplitst in een pedagogisch en een administratief deel.  Wij lichten het belang toe van beide dossiers en van het vernieuwde aanvraagformulier voor een begeleidingsbezoek (met link).
meer info
DPB - kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten eerste trimester schooljaar 2009-2010.
meer info
DPB – website top
Informatie over de actualisering van de rubriek DPCC.
meer info
BSO top
Toelichtingen bij twee initiatieven i.v.m. de BSO-werking in uw school:
  1. voor de beginnende leraren in DBSO en BSO bieden wij de nascholing aan “Starterskit voor (D)BSO-leraren”.
  2. voor coördinatoren BSO, IPB’ers en trekkers in het BSO-onderwijs bieden wij opnieuw de gelegenheid om samen te komen met BSO-collega’s.
    meer info
Buitengewoon Onderwijs top
Bij de start van het nieuwe werkjaar stellen we kort het jaarthema voor van de directievergaderingen en PAG-werking.
meer info
Kerngroep Taaldrempels top
Werken aan taalbeleid in de lessen geschiedenis.
Wat na taaltoetsen?
Volgens Ruud Hendrickx gaat het prima met onze taal.
Taalkundige Frank Jansen behandelt elke maand een taalkwestie.
meer info
Preventie en welzijn top
Informatienamiddag over de nieuwe machinerichtlijn en risicoanalyse.
meer info
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
meer info
Vakoverschrijdend: Taaldrempels op school top
Werken aan taalbeleid in de lessen geschiedenis.
Wat na taaltoetsen?
Volgens Ruud Hendrickx gaat het prima met onze taal.
Taalkundige Frank Jansen behandelt elke maand een taalkwestie.
meer info
Vakoverschrijdend: taaltip top
Iedere leraar een taalleraar dankzij de maandelijkse taaltips.
Jongeren en chattaal … is geen probleem maar ook standaardtaal is een must in ons systeem.
De taaltip van september vraagt aan alle leraren extra aandacht voor standaard-nederlands
meer info
Vakoverschrijdend: opvoeden en onderwijzen in christelijk perspectief top
Het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut organiseert een cursus “Opvoeden en onderwijzen in christelijk perspectief”.
meer info
Vakoverschrijdend: wortels van de Europese cultuur top
Informatie over de nascholing “Wortels van de Europese cultuur” voor dit schooljaar.
meer info
Aardrijkskunde top
In deze bijdrage vindt u een overzicht van de nascholingen 2009-2010 waarvoor u nu al kunt inschrijven.
meer info
Biologie / chemie / natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. informatie over de nieuwe leerplannen wetenschappen, het voorscholingstraject en toelichting voor het nieuwe leerplan natuurwetenschappen in de eerste graad, het nascholingsaanbod voor het eerste semester, het congres wetenschappen, de EUSO-olympiade, het vervolg van het Doe-Chemie project, de milieuboot, een schoolproject, een brochure over basisbegrippen chemie, initiatieven in het kader van het Darwinjaar, leerlingenpractica in STW en de community STW, interessante websites.
meer info
Duits top
Enkele initiatieven die het talenleren voor leerlingen boeiend maken en voor leraren inspirerend kunnen werken.
meer info
Economie/Handel top
Na een zonnige en hopelijk ontspannende vakantie beveel ik graag volgende nascholingen aan:
  • Nascholing Onderzoekscompetentie in de leerplannen derde graad ASO
  • Workshop initiatie tot de logistiek voor leraren bedrijfseconomie 6 handel TSO en 6 boekhouden-informatica TSO.
    meer info
Frans top
Een fantastisch schooljaar voor alle leraren Frans, Dagen beginnende leraren, heropstart netwerking 1ste en 2de graad, interessante data.
meer info
Fysica / Toegepaste fysica / WW / natuurwetenschappen top
Aanbod van interessante nascholingen, nieuwe leerplannen en nieuws van de wetenschappen.
meer info
Geschiedenis top
Nascholingen, website, taalbeleid en Gentse Cultuurvereniging.
meer info
Godsdienst top
Veel aandacht voor het ruime en gevarieerde aanbod van nascholingen en ondersteuningsbijeenkomsten in 2009-2010.  Daarnaast lees je suggesties over de wijze waarop de heiligverklaring van Pater Damiaan aandacht kan krijgen in de godsdienstles.
meer info
Lichaamsverzorging top
In dit startnummer van het nieuwe schooljaar verwijzen we naar belangrijke informatie binnen het studiegebied Lichaamsverzorging.
meer info
Lichamelijke opvoeding top
Algemene Didactische en Pedagogische Berichten en overzicht leerplannen LO.
Nascholing lichamelijke opvoeding december 2009 van PEDIC.
Vakstuurgroep LO zoekt nog medewerkers.
Variapunten die je niet mag missen!
meer info
MAVO top
Een memo voor de vakgroepcoördinatoren.
meer info
Muzikale opvoeding top
Enkele interessante links in verband met de leerplannen en het jaarplan.  Navorming op 12 november: dag van de muziek te Gent, informatie over het navormingstraject van het VVKSO.
meer info
Nederlands top
Staat de leraar alleen?  Wij nemen hier een aangepaste versie op van de tekst die in het eerste nummer van Breedbeeld gepubliceerd werd.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar verwijzen we naar de website van het VVKSO voor een overzicht van de leerplannen die van toepassing zijn.  Vakwerkgroepen die willen werken rond leerlijnen kunnen gebruikmaken van een schema eindtermen rond vaardigheden voor de drie graden.
meer info
PAV top
Een nascholing over het stimuleren van lezen.  Maak in je school een oplijsting van het aanbod wiskunde binnen PAV of ASPV. Een memo voor de vakgroepcoördinatoren.
meer info
Studiegebied personenzorg - STW top
Op vrijdagnamiddag 2 oktober gaat de sessie “Taalsteun in IO’s” door, gebracht door pedagogisch begeleider Riet De Vos.
meer info
Wiskunde top
In deze Mededeling vind je een overzicht van de geplande begeleidingsactiviteiten en nascholing en verder ook informatie over peilingen wiskunde.
meer info

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider