Diocesane mededeling secundair onderwijs nr. 2 - oktober 2009

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 2 - oktober 2009

Editoriaal

Geachte directeur
Geachte lezer

Hierbij bezorgen wij u graag het tweede nummer van onze Diocesane Mededelingen.

In het eerste deel vindt u heel wat algemene info: een kennismaking met onze nieuwe begeleider PO en met de grote groep nieuwe directeurs in de secundaire scholen van ons Bisdom, een warme dank aan onze afscheidnemende begeleiders, een overzicht van de DPB-activiteiten, nieuws vanuit het BuSO, de vaste rubrieken schoolpastoraal, wie zoekt die vindt, mediatheek.

Het tweede luik bevat de bijdragen van de vakbegeleiders. Samen met het septembernummer zijn alle vakken aan bod gekomen bij de start van het nieuwe schooljaar met nuttige informatie voor de betrokken leraren.

De “taaldrempels” vragen vakoverschrijdende aandacht.

Boeiende verhalen vanuit de schoolpraktijk staan weer letterlijk “In de kijker”. In het Sint-Paulusinstituut in Herzele was de viering van een prachtig jubileumjaar een ware herbronning voor het opvoedingsproject. Het project “Iedereen anders…samen knap” in de Sint-Maarten Middenschool in Beveren, leert alle leerlingen en leraren met hun eigen diverse talenten creatief samenwerken. Het respect voor elk “anders zijn” krijgt via de sociale stage van de leerlingen een bijzondere impuls in het Sint-Lutgardisinstituut in Zomergem.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO Bisdom Gent

In de kijker
Mededelingen oktober 2009 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB nieuws Aardrijkskunde
DPB – kalender Biologie/chemie/natuurwetenschappen
Nieuwe directies Duits
Buitengewoon Onderwijs Economie en Handel
Kerngroep Taaldrempels Engels
Schoolmediatheek Frans
Schoolpastoraal Esthetica
Wie zoekt die vindt Fysica/WW/natuurwetenschappen
  Informatica
  Kinderzorg
  Klassieke talen
  Lichamelijke opvoeding
  MAVO
  Mode
  Muzikale opvoeding
Vakoverschrijdende Mededelingen Nederlands
Taaldrempels PAV
Taaltip Plastische opvoeding
  Studiegebied Personenzorg
  Wiskunde

 

DPB nieuws top
Vandaag komt een nieuwe collega zich bij ons DPB-team voegen voor vakbegeleiding PO en wij willen een expliciet dankwoord formuleren aan het adres van onze afscheidnemende collega’s.
meer info
DPB Kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten eerste trimester schooljaar 2009-2010.
meer info
Nieuwe directies top
Dit schooljaar mogen we alweer een talrijke groep nieuwe directies in onze secundaire scholen verwelkomen.
meer info
Buitengewoon Onderwijs top
Begin oktober komt de projectwerking van BuSO De Triangel stilaan op gang.  Er staat weer heel wat te gebeuren in Lovendegem.
meer info
Kerngroep Taaldrempels top
 • Taal, taal en nog eens taal. Kris Van den Branden zet enkele principes op een rij voor taalonderwijs in Vlaanderen.
 • Schrijfkaders als ondersteuning bij schrijven en leren.
 • “De lat hoog voor talen” op www.klascement.be.
 • Werken aan taalbeleid in de lessen aardrijkskunde.

meer info

Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken; met aandacht voor vakoverschrijdende aspecten en taalgebruik.
meer info
Schoolpastoraal top
Naast de jaarlijkse campagne van Welzijnszorg is er nu ook vooral aandacht voor de heiligverklaring van Pater Damiaan, daarbij eveneens andere boeiende kansen tot vorming en verdieping die inspiratie bieden voor het nieuwe werkjaar…
meer info
Wie zoekt die vindt top
Een filmvoorstelling kan een krachtig medium zijn om met leerlingen en collega’s stil te staan bij de thematiek van ‘Armoede & Onderwijs’. Daarom willen we gedurende dit schooljaar in deze rubriek telkens een interessante film voorstellen en bespreken die bruikbaar kan zijn in de hedendaagse schoolcontext. We starten met de film ‘Recht in de ogen’ van Julien Vrebos.
meer info
Vakoverschrijdend: Taaldrempels op school top
 • Taal, taal en nog eens taal. Kris Van den Branden zet enkele principes op een rij voor taalonderwijs in Vlaanderen.
 • Schrijfkaders als ondersteuning bij schrijven en leren.
 • “De lat hoog voor talen” op www.klascement.be.
 • Werken aan taalbeleid in de lessen aardrijkskunde.

meer info

Taaltip top
Antwoorden precies en vlot formuleren?  Hoe kun je dit als leraar stimuleren?
meer info
Aardrijkskunde top
U vindt in deze bijdrage antwoorden op enkele vragen die momenteel leven in vakgroepen aardrijkskunde: wordt het leerplan 2de graad in navolging van dit van de 1ste graad ook gewijzigd? Hoe kunnen wij ons steentje bijdragen in het taalbeleid van de school? Hoe zit het nu met die onderzoekscompetenties in de derde graad ASO-wetenschappen en hoe pakken wij dat aan?
meer info
Biologie / chemie / natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. informatie over nascholingen, het congres wetenschappen, olympiades en wedstrijden, een oproep tot overleg voor leraren toegepaste biologie TW, brochures en tentoonstellingen, initiatieven in het kader van het Darwinjaar, Dag van het chemie-onderwijs, het vervolg van het Doe-Chemie project, de vernieuwde databank “gevaarlijke stoffen”, veiligheidsinstructiekaarten, een brochure over basisbegrippen chemie, …
meer info
Duits top
In de nascholingskalender 2009-2010 vind je informatie over geplande nascholingen. Voor nascholingen in Duitsland kan je beurzen aanvragen. Maak je leerlingen warm voor de wedstrijd van het Goethe Institut.
meer info
Economie en Handel top
Tips voor nascholing, een belangrijke opmerking over de nascholing sociaal economische initiatie uit de brochure van PEDIC en een informatieve tekst over een wetsvoorstel voor de wet op de handelspraktijken.
meer info
Engels top
 • Welkom aan alle beginnende leraren Engels! We ontmoeten elkaar op de Dagen voor beginnende leraren.
 • De nieuwe eindtermen Engels.
 • Nascholingsinitiatieven voor dit schooljaar in PEDIC Gent.
 • Nascholing in Groot-Brittannië.
 • Een uitdaging voor leerlingen van de derde graad: The BBC Public Speaking Awards 2010

meer info

Esthetica top
Nascholingen, vakvergaderingen en scholengemeenschappen.
meer info
Frans top
Een uitnodiging voor de eerste netwerkvergadering voor leraren Frans 2de graad en enkele interessante sites voor de leraar Frans.
meer info
Fysica / Toegepaste fysica / WW / natuurwetenschappen top
Aanbod van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen
meer info
Informatica top
Informatie over de te gebruiken leerplannen in het schooljaar 2009-2010.
meer info
Kinderzorg top
Het ZiKo-Volgsysteem voor baby’s en peuters.
meer info
Klassieke talen top
Je vindt hier o.a. gegevens over de Arpinowedstrijden, over de zoektocht naar een vertegenwoordiger voor Aquileia en over een vakoverschrijdende nascholing.
meer info
Lichamelijke opvoeding top
Overzicht leerplannen Lichamelijke opvoeding schooljaar 2009-2010. 
Informatie over de nascholing LO december 2009 in ons bisdom Gent.
Het verwijzen naar het aanbod, hoe inschrijven en betalen, afgelastingen, annuleringen, …
Linken naar websites met nascholingsaanbod buiten ons bisdom.
meer info
MAVO top
Vergadering voor vakgroepcoördinatoren.  Oproep aan collega’s om samen te werken rond het thema “Geluid”.
meer info
Mode top
Initiatieven en nascholingen 2009-2010.
meer info
Muzikale opvoeding top
We verwachten alle muziekleraren op de dag van de muziek, op 12 november 2009 in PEDIC te Gent. In deze bijdrage vind je ook informatie in verband met het kopiëren van bladmuziek.
meer info
Nederlands top
 • Op zoek naar goede boeken voor je leerlingen? De Boektoppers en Lijsters zijn er weer
 • Kranten in de klas (KiK)
 • Besprekingen van jeugdboeken op http://www.pluizuit.be/
 • Een auteur in de klas? Nicole Derycker stelt haar jeugdboek voor in scholen.
 • HSN heeft als centraal thema “doorlopende leerlijnen taal”.

meer info

PAV top
Vergadering voor vakgroepcoördinatoren.  Oproep aan collega’s om samen te werken rond het thema “Geluid”.
meer info
Plastische opvoeding top
Voorstelling van de nieuwe vakbegeleider, nascholing “De Brug”, rondleiding “Kunstkijken in het museum en nascholingsproject Arteveldehogeschool.
meer info
Studiegebied Personenzorg top
Het onderwijs, ook ons studiegebied Personenzorg, blijft voortdurend in beweging en voelt de polsslag van onze snel evoluerende samenleving.  We schetsen een blik op onze studierichting Personenzorg.
meer info
Wiskunde top
 • Overleg met vakcoördinatoren.
 • Een nieuw leerplan in de eerste graad A.
 • Wiskundetijdschriften.
 • Interessante websites.
 • Nascholingen. Dagen van de wiskunde. Viering VVWL.

meer info

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider