Diocesane mededeling secundair onderwijs nr. 3 - november 2009

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 3 - november 2009

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het derde nummer van onze Diocesane Mededelingen met veel diverse bijdragen en illustraties.

In het eerste deel vindt u de artikels van algemene aard, met ondermeer het actuele nieuws over onze DPB werking zoals die op de directiedriedaagse in Houffalize gebracht is.  Er is ook de aangepaste DPB kalender, aandachtspunten betreffende de website, nieuws uit het BuSO, de schoolmediatheek, de schoolpastoraal en de maandelijkse taaltips.  Graag uw aandacht ook voor de bijdrage over preventie en welzijn.

In het tweede deel zijn er heel wat bijdragen vanwege de begeleiders.  Wij hopen dat ze snel de weg vinden naar de betrokken lerarengroepen.

Onze rubriek “In de kijker” laat de lezers weer meegenieten van het bruisende en creatieve leven in onze scholen.  Drie initiatieven komen aan bod.  In het VTI Sint-Lucas te Oudenaarde kregen de leerlingen “space-contact” met Frank De Winne via een zelfgebouwde antenne, in het instituut Stella Matutina te Michelbeke werd tijdens de jaarlijkse vredesweek door de leerlingen van 6 STW het unieke “Run for the future … of a child” project georganiseerd als een I.O. opdracht en de ganse scholengemeenschap KSO Regio Zottegem mocht samen klinken op 10 jaar SG en op de nieuwe naam!

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen november 2009 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB - studiedagen Houffalize Biologie/chemie/natuurwetenschappen
DPB - kalender Economie/Handel
DPB - website Engels
Buitengewoon onderwijs Frans
Kerngroep Taaldrempels Fysica/WW/natuurwetenschappen
Schoolmediatheek Informatica
Schoolpastoraal Klassieke Talen
  Lichamelijke opvoeding
  Mode
  Muzikale opvoeding
  Nederlands
  Personenzorg: verzorging
Vakoverschrijdende mededelingen Studiegebied personenzorg
Preventie en welzijn Technologische opvoeding
Taaldrempels  
Taaltip  

 

DPB - studiedagen Houffalize top
Informatie over onze DPB werking op het directiecongres in Houffalize.
meer info
DPB - kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2009-2010.
meer info
DPB - website top
 • De nieuwe adressen van de website.
 • De werking van de DPB wordt in beeld gebracht.
 • De Katholieke Schoolgids staat ook op de website.
  meer info
Buitengewoon onderwijs top
In BuSO Emiliani hebben de leerlingen “groene vingers”.  Ze vertellen over hun project in het Natuuratelier Sombeke.
meer info
Kerngroep Taaldrempels top
 • Taalvariatie is het thema van Taalpeil 2009.
 • De school van de ongelijkheid.
 • Materiaal in de kijker: Leugenaar!!! Een boeiend lespakket op www.cteno.be.
 • Werken aan taalbeleid in de lessen biologie.
  meer info
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
meer info
Schoolpastoraal top
In deze najaarsmaanden staan we stil bij herdenkingsmomenten voor overledenen, een terugblik op ‘tira mi su-dagen’ in Houffalize, het aanbod van het VSKO voor de advent en andere nascholings- of vormingsinitiatieven in deze eindejaarsmaanden.
meer info
Vakoverschrijdend: Preventie en welzijn top
Interessant documentatie- en vormingsmateriaal voor preventieadviseurs en leraren.
meer info
Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
 • Taalvariatie is het thema van Taalpeil 2009.
 • De school van de ongelijkheid.
 • Materiaal in de kijker: Leugenaar!!! Een boeiend lespakket op www.cteno.be.
 • Werken aan taalbeleid in de lessen biologie.
  meer info
Vakoverschrijdend: Taaltip top
Vergroot de kans van je leerlingen op werk.
Verzorgd schriftelijk taalgebruik maakt hen sterk!
meer info
Biologie / chemie / natuurwetenschappen top
In deze mededelingen vind je een oproep tot medewerking aan de “wewidag” 2010 en een herhaalde oproep tot overleg toegepaste biologie TW.  Daarnaast vind je info over nascholingen, het congres wetenschappen, olympiades en wedstrijden, brochures en tentoonstellingen, interactief lesmateriaal, initiatieven in het kader van het Darwinjaar, het vervolg van het Doe-Chemie project, de vernieuwde databank “gevaarlijke stoffen”, veiligheidsinstructiekaarten en GHS, een brochure over basisbegrippen chemie.
meer info
Economie/Handel top
Informatieve tekst over een wetsvoorstel voor de wet op de handelspraktijken (deel 2).
meer info
Engels top
 • Vlaamse actualiteit in een Engels kleedje.
 • Ter herinnering: nascholing rond literatuur en onderzoekscompetentie.
 • Ter herinnering: vakoverschrijdende nascholing (Moderne Talen) rond werken met Wikipedia.
 • Heel wat interessante info voor leraren Engels in de Nieuwsbrief Engels van uitgeverij Pelkmans.
 • Werk jij al met een digitaal schoolbord?  REN-Vlaanderen zoekt leraren die hiervoor al lessen hebben ontwikkeld.
  meer info
Frans top
Tweetalige zakwoordenboekjes (Nederlands – Frans) waarin je sleutelzinnen en uitdrukkingen kan terugvinden, te gebruiken in het contact met patiënten (boekje 1) of binnen de horeca (boekje 2).
meer info
Fysica /WW / natuurwetenschappen top
In deze mededelingen vind je tal van interessante nascholingen, projecten en wedstrijden.  Daarnaast is er ook een oproep tot medewerking aan de “wewidag” 2010 en tot medewerking bij het opstellen van de vragen van de junior olympiade natuurwetenschappen.
meer info
Informatica top
Uitnodiging voor een infovergadering voor de leraren Boekhouden-Informatica.  Aankondiging van een interessante nascholingsdag.
meer info
Klassieke talen top
Met de Romeinen aan tafel en een ongewoon pak cijfers.
meer info
Lichamelijke opvoeding top
Inschrijven voor de nascholing LO december 2009 in ons bisdom Gent. Variapunten die je zeker moet lezen!
meer info
Mode top
Vakgroepwerking, werkplekleren, nascholingen, IVOC, stages bij VDAB, interessante websites.
meer info
Muzikale opvoeding top
 • Je kan nog inschrijven voor de dag van de muziek op 12 november 2009! Bekijk ook de interessante nascholing van het VVKSO op 26 november in Oostakker.
  meer info
Nederlands top
 • Nieuwe eindtermen vanaf volgend schooljaar.
 • Het verhaal van het Nederlands, de opvolger van Het verhaal van een taal, is er.
 • Wie de Woordenlijst der Nederlandse Taal opent op internet, krijgt vanaf nu nog meer service.
 • Thema van Taalpeil 2009 is taalvariatie.
 • Godsontmoeting literair, religieuze thematiek in kinder- en jeugdliteratuur.
 • Nieuw leerplan Zakelijke communicatie Nederlands vanaf 1 september 2010.
  meer info
Personenzorg: verzorging top
Een tweetalig zakwoordenboekje waarin het verplegend en verzorgend personeel sleutelzinnen en uitdrukkingen kan terugvinden (Nederlands -  Frans) die ze kunnen gebruiken in het contact met patiënten/zorgvragers en hun bezoekers.
meer info
Studiegebied Personenzorg top
De nascholingen en toelichtingen i.v.m. de vernieuwing van het leerplan verzorging-voeding staan gepland en gaan van start. Inschrijven op de nascholingssessies voor leraren verloopt experimenteel via www.nascholing.be.
Directies worden verwacht op de adviesgroep PZ van 2 december.
meer info
Technologische opvoeding top
In deze rubriek vind je een paar belangrijke data en een kleine toelichting i.v.m. het leerplan.
meer info

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO