Diocesane mededeling secundair onderwijs nr. 4 - december 2009

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 4 - december 2009

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het vierde nummer van onze Diocesane Mededelingen. Het is meteen de laatste zending voor 2009.

Wij willen u en allen die u dierbaar zijn onze beste wensen aanbieden voor een hartverwarmende afsluiting van het oude jaar, maar vooral voor een vrede- en vreugdevol 2010!

In het eerste deel van dit nummer vindt u bijdragen met algemene informatie, die nuttig is voor alle schoolbetrokkenen.  Er is de DPB-kalender voor de komende periode, info over de website, bijdragen uit BuSO, de mediatheek, taaldrempels op school, wie zoekt die vindt …

Het tweede deel van deze Mededelingen bestaat uit bijdragen uit de diverse vakgebieden.  Wij hopen dat ze de nodige aandacht kunnen krijgen van alle betrokken leraren.

Onze rubriek “In de kijker” neemt u weer mee in boeiende schoolverhalen.  De leerlingen van het laatste jaar van het Instituut Heilige Familie in Sint-Niklaas engageren zich met groot enthousiasme voor het Zuiden, in het VTI Aalst is de educatieve tentoonstelling “De techniek achter de kunst” het resultaat van een uniek samenwerkingsverband.

Veel leesgenot.

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO

In de kijker
Mededelingen december 2009 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB - kalender Biologie/chemie/natuurwetenschappen
DPB - website Duits
Buitengewoon onderwijs Economie/handel
Kerngroep Taaldrempels Engels
Schoolmediatheek Frans
Wie zoekt die vindt Fysica/WWW/natuurwetenschappen
  Humane wetenschappen
  Informatica
  Mode
  Nederlands
  Plastische opvoeding
  Technologische opvoeding
Vakoverschrijdende mededelingen  
Taaldrempels  
Taaltip  

 

DPB - kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2009-2010.
meer info
DPB - website top
Nieuwe structuurplannen SO. GOK-documenten, -informatie en –ondersteuning op de website van Vicariaat onderwijs Gent.
meer info
Buitengewoon onderwijs top
Dit schooljaar loopt in BuSO Sint-Jozef tijdens de middagpauze het project “Vechtsport iets voor jou?”.  We trokken op verkenning …
meer info
KerngroepTaaldrempels top
 • Bronnenboek BSO/TSO, gelijke onderwijskansen in de praktijk
 • Taalarmoede is kansarmoede
 • Opdrachten die taalvaardigheid kunnen bevorderen.
  meer info
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
meer info
Wie zoekt die vindt top
In deze bijdrage bespreken we de aangrijpende documentaire ‘Grensland’ over de functie van een buurthuis in een sociale woonwijk in de Westhoek. Aan de hand van vijf getuigenissen wordt een eerlijk en veelzijdig beeld geschetst van het complexe probleem van ‘leven in armoedesituaties’.
meer info
Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
 • Bronnenboek BSO/TSO, gelijke onderwijskansen in de praktijk
 • Taalarmoede is kansarmoede
 • Opdrachten die taalvaardigheid kunnen bevorderen.
  meer info
Vakoverschrijdend: Taaltip top
Leerlingen zijn gebaat bij duidelijke vragen.  Vermijd dus dat ze achteraf komen klagen!
meer info
Biologie / chemie / natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. info over de nascholingen voor het tweede semester, onderzoekscompetentie wetenschappen, olympiades en wedstrijden, een overzicht van het aantal lestijden practicum voor het vak natuurwetenschappen, brochures en tentoonstellingen, lesmateriaal, initiatieven in het kader van het Darwinjaar, de vernieuwde databank “gevaarlijke stoffen”, veiligheidsinstructiekaarten en GHS, een brochure over basisbegrippen chemie.
meer info
Duits top
Enkele suggesties voor leraren Duits die
 • hun eigen kennis van het Duits willen onderhouden en bijschaven
 • op zoek zijn naar motiverend materiaal voor hun leerlingen.
  meer info
Economie/handel top
Sommige websites met interessant statistisch materiaal voor de lessen economie en handelsvakken zijn niet langer beschikbaar via de gekende platforms – tips voor nascholingen.
meer info
Engels top
Geniet van live Engels theater!
meer info
Frans top
Studiedagen Frans op 11/03/2010 en op 23/04/2010, heropstart netwerking leraren Frans 1ste graad.
meer info
Fysica / WWW / natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je tal van interessante nascholingen, projecten, wedstrijden en nieuws van de wetenschappen.
meer info
Humane wetenschappen top
Aankondiging van de studiedag “Deviant gedrag” en verwijzing naar de instappaketten voor neveninstromers Humane Wetenschappen.
meer info
Informatica top
Informatie over een interessante nascholing en een boeiend project.  Enkele interessante krantenartikels, te gebruiken in de lessen informatica.
meer info
Mode top
Uitnodiging nascholing “stijladvies”.
meer info
Nederlands top
 • Gedichtendag op 28 januari 2010. Dag van de Poëzie op 21 april 2010.
 • Interesse voor de taaldag 2010? Schrijf dan deze datum alvast in je agenda: zaterdag 6 februari 2010.
 • PEN-Vlaanderen vestigt de aandacht op de problematiek van de vrije meningsuiting via de nieuwe website Gekooid.be.
 • De niveaus van literaire competentie (Theo Witte) en de leesautobiografie.
  meer info
Plastische opvoeding top
In deze Mededelingen vind je informatie over nascholing en interessante initiatieven.
meer info
Technologische opvoeding top
In deze rubriek vind je de data waarop het nieuwe leerplan zal toegelicht worden.
meer info

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO