Diocesane mededeling secundair onderwijs nr. 5 - januari 2010

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 5 - januari 2010

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Wij hopen dat het nieuwe jaar 2010 voor uzelf en voor de ganse schoolgemeenschap hoopvol gestart is!  Ondertussen mogen wij het vijfde nummer van onze Diocesane Mededelingen aan u voorstellen.

Het nummer omvat twee uitgebreide delen.  In het eerste algemeen deel vindt u ondermeer een uitvoerig verslag van de “Dag van de mentor”.  Daarnaast zijn er de vertrouwde rubrieken met bijdragen uit het BuSO, de schoolpastoraal met veel inspiratie voor de pastorale thema’s van het tweede trimester, “wie zoekt die vindt”, de schoolmediatheek en de artikels rond taal.
We vragen graag uw speciale aandacht voor de DPB-kalender en voor enkele bijzondere activiteiten.
Alle bovengenoemde artikels zijn warm aanbevolen lectuur voor alle lezers van dit nummer!

In het tweede deel vindt u een groot aantal bijdragen uit de diverse vakgebieden.  Deze artikels richten zich in de eerste plaats tot de betrokken vakleraren.  Daarnaast ook tot alle andere geïnteresseerden.

Voor één keer slaan we de rubriek “In de kijker” over. In een volgend nummer zal er weer een rijke waaier aan boeiende schoolverhalen opgenomen zijn.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO

Mededelingen januari 2010 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
Nieuwjaarswensen Aardrijkskunde
DPB – nieuws Biologie/chemie/natuurwetenschappen
DPB - kalender Duits
DPB - dagen van ... Economie/Handel
Buitengewoon onderwijs Engels
Kernteam Taaldrempels Frans
Schoolmediatheek Fysica/WW/natuurwetenschappen
Schoolpastoraal Geschiedenis
Wie zoekt die vindt Informatica
  Klassieke Talen
  Mode
  Nederlands
Vakoverschrijdende mededelingen Wiskunde
Open gespreksavond  
Taaldrempels  
Taaltip  

 

Nieuwjaarswensen top
De DPB wenst u allen een hoopvol 2010!
meer info
DPB – nieuws top
Tijdens de tweede editie van de “Dag van de mentor” op donderdag 19 november 2009, zaten de mentor-coaches samen rond de tafel met pedagogische begeleiders van de DPB Gent. In meerdere gespreksrondes verkenden ze de complementariteit tussen het werk van interne (aanvangs)begeleiders op school en de (externe) vak- en domeinbegeleiders.  Wij geven hiervan graag uitvoerig verslag.
meer info
DPB - kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2009-2010.
meer info
DPB - dagen van ... top
Een overzicht van de nog komende “Dagen van …”.
meer info
Buitengewoon onderwijs top
Op woensdag 18 november ging in BuBaO De Zonnewijzer de jaarlijkse studiedag bewegingsopvoeding van het buitengewoon onderwijs door. Een activiteitenverslag …
meer info
KernteamTaaldrempels top
Taalzorg voor het Nederlands in de taalgemeenschap en het onderwijs.
meer info
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
meer info
Schoolpastoraal top
Na de kerstvakantie draait het schooljaar alweer snel op volle toeren. Het tweede trimester brengt heel wat pastorale inzet mee zoals de oecumenische bidweek, de veertigdagentijd en campagne voor Broederlijk Delen, en dit jaar valt ook de Goede Week nog in de schooldagen… In deze en volgende bijdragen geven we wat gedachten en ideeën mee voor een goede start en planning.
meer info
Wie zoekt die vindt top
Hoe kunnen we de krachten van gezinnen in armoede leren kennen? Initiatieven vanuit de school zullen maar effect hebben als ze vanuit deze competenties vertrekken. De Britse documentaire ‘Kelly en haar zusjes’ van Marilyn Gaunt brengt zowel de rauwheid van een leven in armoede als de kracht in beeld, een boeiend uitgangspunt voor een gesprek met collega’s op school.
meer info
Vakoverschrijdend: Open gespreksavond top
Op woensdagavond 27 januari organiseert het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut te Gent een open gespreksavond over de pedagogische betekenis van het christendom in de 21ste eeuw.
meer info
Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
Taalzorg voor het Nederlands in de taalgemeenschap en het onderwijs.
meer info
Vakoverschrijdend: Taaltip top
Hebben je leerlingen moeite met lezen? Met het stappenplan hoeven ze niets te vrezen!
meer info
Aardrijkskunde top
In deze bijdrage vind je de aankondiging van enkele aanpassingen aan de leerplannen 2de graad vanaf september 2010, een toelichting bij de realisatie van onderzoekscompetentie van de pool wetenschappen ASO – 3de graad in aardrijkskunde en de aankondiging van nascholingen in het tweede semester.  Tot slot zijn er enkele ICT-tips voor het werken in de klas rond de huidige klimaatsverandering en duurzaamheid.
meer info
Biologie / chemie / natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. info over de nascholingen voor het tweede semester, onderzoekscompetentie wetenschappen, olympiades en wedstrijden, een overzicht van het aantal lestijden practicum voor het vak natuurwetenschappen, nieuw lesmateriaal biologie en chemie, initiatieven in het kader van het Darwinjaar, de vernieuwde databank “gevaarlijke stoffen”, veiligheidsinstructiekaarten en GHS, een brochure over basisbegrippen chemie.
meer info
Duits top
 • Deutsch perfekt, nu ook specifiek voor jongeren
 • Filmdidaktisierungen
 • Dag van het Engels en het Duits.
  meer info
Economie/Handel top
Aanbevelingen voor studiedagen en nascholingen.
meer info
Engels top
 • Nascholing in Engeland
 • Uitgestelde nascholing in PEDIC
 • Happy New Year
  meer info
Frans top
Nascholingscursus in Wallonië voor leraren Frans 1ste graad.
meer info
Fysica /WW / natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je nieuws van de wetenschappen.
meer info
Geschiedenis top
Nascholingen, Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) en de website geschiedenis.
meer info
Informatica top
Uitnodiging voor een werkvergadering voor de leraren Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer.
meer info
Klassieke talen top
Je verneemt informatie over de 1ste Griekse dag, over de wortels van ons westers denken en over Circe.
meer info
Mode top
Nieuws en een uitnodiging overleg vakcoördinatoren.
meer info
Nederlands top
 • De boekensite van de Nederlandse omroep vpro biedt al jaren een schat aan informatie in verband met literatuur.
 • Knack zoekt lezers voor een nieuwe boekensite.
 • Dag van de poëzie 21 april 2010.
 • Wikipedia in de les Nederlands.
  meer info
Wiskunde top
In deze Mededeling vind je een overzicht van geplande begeleidingsactiviteiten en nascholingen, interessante websites en informatie over wiskundewedstrijden.
meer info

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO