Diocesane mededeling secundair onderwijs nr. 6 - februari 2010

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 6 - februari 2010

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Vandaag mogen wij u reeds het zesde nummer van onze Diocesane Mededelingen toesturen.

Traditiegetrouw is er een eerste deel met heel wat algemene informatie. Wij vragen graag uw aandacht voor de DPB kalender met ondermeer “De dagen van…”, voor de bijdrage uit het BuSO, voor de studiedag over “preventie en welzijn”, voor de rubrieken wie zoekt die vindt, taaldrempels en schoolmediatheek.

In het tweede deel is er een rijke waaier aan bijdragen uit de verschillende vakgebieden.

Onze rubriek “ In de kijker” focust deze keer op inspirerende  initiatieven van ontmoeting en “samen op stap” gaan van validen en andersvaliden.
In Oudenaarde winnen de vierdejaarsleerlingen van het Vrij Landelijk Instituut de jaarlijkse JoH trofee voor hun unieke wandeltocht.  En in Wetteren kunnen we meegenieten van de “buitengewone” ontmoeting tussen het MPI Sint-Lodewijk en het Scheppersinstituut.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO

In de kijker
Mededelingen februari 10 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB - kalender Aardrijkskunde
DPB - dagen van ... Biologie/chemie/natuurwetenschappen
Buitengewoon onderwijs Duits
Kernteam Taaldrempels Economie/Handel
Preventie en welzijn Engels
Schoolmediatheek Fysica/WW/natuurwetenschappen
Wie zoekt die vindt Godsdienst
  Informatica
  Klassieke Talen
  Lichamelijke opvoeding
  Mode
  Nederlands
Vakoverschrijdende mededelingen Plastische opvoeding
Taaldrempels Wiskunde
Taaltip  

 

DPB - kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2009-2010.
meer info
DPB - dagen van ... top
Een overzicht van de nog komende “Dagen van …”.
meer info
Buitengewoon onderwijs top
Op 1 september 2009 trad BuSO Binnenhof te Gent “in het huwelijk” met de scholengemeenschap Edith Stein.  een interview met Mevr. Carine Bauwens over een geslaagd huwelijk tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.
meer info
KernteamTaaldrempels top
 • Leer en onderwijsstijlen
 • Leuke taaloefeningen voor leerlingen
 • Werken aan taalbeleid in de lessen godsdienst.
  meer info
Preventie en welzijn top
Aankondiging van een studiedag “Preventie en welzijn” voor preventieadviseurs en/of directies op 21 april 2010.
meer info
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
meer info
Wie zoekt die vindt top
Met ‘Le fils’ maakten de gebroeders Dardenne een film die een veelzijdig gesprek kan op gang brengen over de relatie tussen een leraar en een leerling. Ook al gaat het hier over een extreme situatie, elke pedagogische relatie is een op weg gaan met elkaar waarbij betrokkenheid consequenties inhoudt die men vooraf niet kan inschatten, maar die desondanks de moeite waard zijn.
meer info
Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
 • Leer- en onderwijsstijlen
 • Leuke taaloefeningen voor leerlingen
 • Werken aan taalbeleid in de lessen godsdienst.
  meer info
Vakoverschrijdend: Taaltip top
Een synthese maken? Hoe begin je daaraan zeg?
Met dit schrijf-/spreekkader zet je de leerlingen op weg.
meer info
Aardrijkskunde top
In deze bijdrage leest men de aankondiging voor de Vlaamse sterrenkundeolympiade en een tip om nieuwsfragmenten van de VRT-nieuwssite te downloaden.
meer info
Biologie / chemie / natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. info over de nascholingen voor het tweede semester en de wetenschappen-wiskundedag, onderzoekscompetentie wetenschappen, olympiades en wedstrijden, de verlenging van het project “Doe-chemie”, voordrachten voor het vak chemie, het aantal lestijden practicum voor het vak natuurwetenschappen, nieuw lesmateriaal biologie en chemie, de vernieuwde databank “gevaarlijke stoffen”, een brochure over basisbegrippen chemie.
meer info
Duits top
Noteer alvast in jullie agenda:
 • 31 maart 2010 “Dag van de leraren Engels en Duits” in PEDIC
 • 3 maart 2010: “Dag van het Engels en Duits aan de KULAK, Kortrijk”

Het mooiste Duitse woord.
meer info

Economie/Handel top
Kennismaking en RTC-opleidingsaanbod.
meer info
Engels

top

 • Noteer alvast in jullie agenda: 31 maart 2010 “Dag van de leraren Engels en Duits”
 • Nascholing Jane Austen’s life and work as a subject for research competence op 19 mei 2010.
  meer info
Fysica /WW / natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je een overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
meer info
Godsdienst top
Woensdag 3 maart organiseert het Centrum voor Nascholing een studiedag voor godsdienstleraren.  Didactisch materiaal van de voorbije nascholingen vind je in communities op de THOMAS-website.
meer info
Informatica top
Kennismaking en RTC-opleidingsaanbod
meer info
Klassieke talen top
Jonge jaren, wilde haren? Didactische nascholing over de jeugd in de Romeinse oudheid.
meer info
Lichamelijke opvoeding top
Evaluatie van de nascholing LO 2009 en suggesties voor 2010. Overleg over lichamelijke opvoeding op verschillende niveaus en variapunten die je niet mag missen!
meer info
Mode top
Uitnodiging bijkomende nascholing “stijladvies”, nascholing coachingsvaardigheden voor vakcoördinatoren mode, IVOC, bedrijfsbezoeken eerste graad, vakinformatie …
meer info
Nederlands top
 • Dag van de poëzie 21 april 2010
 • Poëzie in de klas: een voorbeeld
 • Richtvragen ter voorbereiding van een doorlichting.
  meer info
Plastische opvoeding top
Nascholing leerlingenwerk presenteren op een hedendaagse manier.
meer info
Wiskunde top
 • Jaarvergadering Vlaamse Vereniging voor wiskundeleraren.
 • Nieuw leerplan wiskunde voor de B-stroom.
 • Opzoekboekje rekenen.
  meer info

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO