Diocesane Mededelingen secundair onderwijs nr. 7 - maart 2010

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 7 - maart 2010

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Wij bezorgen u hierbij graag het zevende nummer van de Diocesane Mededelingen van de lopende jaargang.

In dit nummer vindt u de klassieke ingrediënten.
In een eerste deel vragen wij uw aandacht voor onze DPB-kalender, voor nieuws uit het BUSO, voor de rubrieken schoolpastoraal, schoolmediatheek, wie zoekt die vindt  en voor de bijdrage over taaldrempels. De studiedag over “preventie en welzijn” is warm aanbevolen.
In het tweede deel  komen de vakgebonden thema’s aan bod en vindt u een rijke waaier aan bijdragen vanwege de vakbegeleiders.
In het derde deel “ In de kijker” mogen we u weer laten meegenieten van de enorme creativiteit en het grote engagement van onze leerlingen en leraren. In het Sint-Lodewijkscollege in Lokeren leren vijfdejaars “Young, Free & International” ondernemen voor het goede doel, in het Sint-Vincentius-en Vrij Handelsinstituut in Deinze hebben de leerlingen hun vakoverschrijdende eindtermen op een heel bijzondere manier gerealiseerd met een project voor de Special Olympics, de leerlingen van het zevende jaar van Sint-Isidorus in Sint-Niklaas hebben ingestaan voor zes dagen prima verzorging van de geselecteerde BWB koeien (Belgisch Blauwwit ras) tijdens de Agribexbeurs en tot slot waren de leerlingen van het Sint-Maartensinstituut in Aalst paraat om met een (zeer) grote cheque voor de strijd tegen de malariamug de Music for Life actie extra kleur te geven.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO

In de kijker
Mededelingen maart 2010 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB - kalender Aardrijkskunde
Buitengewoon onderwijs Biologie/chemie/natuurwetenschappen
Kerngroep Taaldrempels Duits
Preventie en welzijn Economie/Handel
Schoolmediatheek Engels
Schoolpastoraal Frans
Wie zoekt die vindt Fysica/WW/natuurwetenschappen
  Informatica
  Klassieke Talen
  Lichamelijke opvoeding
  MAVO
  Nederlands
Vakoverschrijdende mededelingen PAV
Taaldrempels Plastische opvoeding
Taaltip Sociale en technische wetenschappen
  Technologische opvoeding
  Wiskunde

 

DPB - kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2009-2010.
meer info
Buitengewoon onderwijs top
Op vrijdagmorgen 12 februari ontving BuSO Levensvreugde te Aalst minister Joke Schauvliege voor hun Dikke-truiendag.  Een sfeerbeeld …
meer info
KerngroepTaaldrempels top
 • Nieuwsbrief leren en weblog van Lieven Coppens
 • Column “Taal van de jaren nul”
 • Taalschrift filterde de vijf voornaamste conclusies uit Taalpeil 2009
 • Werken aan taalbeleid in de lessen klassieke talen.
  meer info
Preventie en welzijn top
 • Uitnodiging voor een diocesane studiedag: “Welzijn door preventie” (met 10 workshops) voor preventieadviseurs en directies op woensdag 21 april in Vormingscentrum Guislain te Gent. Let op: schrijf in vóór 19 maart.
 • Ter info: op 19 maart organiseert het PCBA een studiedag rond “Hoe uw werknemers beschermen tegen agressie door externen”.
  meer info
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
meer info
Schoolpastoraal top
De Vasten en de Goede Week bieden ook aan scholen kansen om stil te staan bij de eigen traditie van verinnerlijking, versobering, verzoening en solidariteit. We stellen enkele initiatieven voor die kunnen inspireren.
meer info
Wie zoekt die vindt top
Wie terecht komt in de vicieuze cirkel van armoede en marginaliteit, raakt verward in een samenloop van tegenslagen en problemen. Daar uit geraken is niet evident. In de film ‘My name is Joe’ schetst Ken Loach een integer portret van de tragiek, maar ook van de humor en competenties van al wie overleeft in de marge van de maatschappij.
meer info
Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
 • Nieuwsbrief leren en weblog van Lieven Coppens
 • Column “Taal van de jaren nul”
 • Taalschrift filterde de vijf voornaamste conclusies uit Taalpeil 2009
 • Werken aan taalbeleid in de lessen klassieke talen.
  meer info
Vakoverschrijdend: Taaltip top
Je of u? Leerlingen maken niet altijd het onderscheid.  Formeel en informeel register zijn nochtans een feit.
meer info
Aardrijkskunde top
In deze bijdrage vindt men de mededeling van de pedagogische begeleider i.v.m. de aanpassingen aan de leerplannen 2de en 3de graad ASO-wetenschappen en de aankondiging van enkele interessante bijscholingen.
meer info
Biologie / chemie / natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. info over nieuwe nascholingen voor het tweede semester en de wetenschappen-wiskundedag, het vervolg van het nascholingsproject natuurwetenschappen eerste graad, de verlenging van het project “Doe-chemie”, nieuw lesmateriaal biologie en chemie, de community STW, een reizende tentoonstelling, EDO-wandeling.
meer info
Duits top
 • Dag van de leraren Engels en Duits (herhaling)
 • Duitse kortfilms op DVD
 • Netwerk Duits
 • Preisträgerprogramm 2010
 • Sommerseminar BGDV
  meer info
Economie/Handel top
Tax-on-web, studiedagen en enquête bedrijfseconomie derde graad handel en boekhouden/informatica.
meer info
Engels top
Ter herinnering: 31 maart 2010 “Dag van de leraren Engels en Duits”.
meer info
Frans top
Voor leraren Frans 1ste graad: PedicFrance op 23 april 2010 en de kennismakingsvoorstellingen van het nieuwe leerplan.
meer info
Fysica /WW / natuurwetenschappen

top

In deze Mededelingen vind je een overzicht van interessante nascholingen, een reizende tentoonstelling en nieuws van de wetenschappen.
meer info
Informatica top
We moeten onze leerlingen bewust maken van de privacyproblematiek.  Een nieuwe website biedt hulp.
meer info
Klassieke talen top
In deze Mededelingen lees je een artikel over taalgericht vakonderwijs in klassieke talen (en vooral Latijn), varia en info over een nascholing in Gent.
meer info
Lichamelijke opvoeding top
Ontwerp van nieuwe leerplannen LO 2de graad en variapunten die je niet mag missen!
meer info
MAVO top
Noteer nu reeds een bijscholing rond financiële educatie op 19 mei 2010 in het DOB in Gent.
Zit je met de uitwerking van een onderwerp of leerlijn in nood?  Kom dan naar de “open zitdag” op maandagavond 22 maart 2010.
meer info
Nederlands top
 • Op zoek naar literatuurlijsten?  Neem een kijkje op www.lezenvoordelijst.nl
 • Man van Taal: een multimediale voorstelling met daaraan gekoppeld een website met korte taalactiviteiten, kortom een vat vol taalplezier!
 • Dag van de Poëzie op 21 april 2010.
 • Nieuwe leerplannen Nederlands voor eerste graad A- en B-stroom, voor ZCN derde graad secretariaat-talen. Zie website VVKSO.
  meer info
PAV top
Noteer nu reeds een bijscholing rond financiële educatie op 19 mei 2010 in het DOB in Gent.
Zit je met de uitwerking van een onderwerp of leerlijn in nood?  Kom dan naar de “open zitdag” op maandagavond 22 maart 2010.
meer info
Plastische opvoeding top
Een interessante nascholing voor leraren PO op maandagvoormiddag 29 maart 2010 e.k.
meer info
Sociale en technische wetenschappen top
De jaarlijkse gratis STW-dag, georganiseerd door KaHo Sint-Lieven Sint-Niklaas, staat in teken van reflectie.
Deze boeiende dag gaat door op woensdagnamiddag 31 maart. Niemand minder dan trendwatcher Herman Konings komt zijn visie geven over “Hoppen, shoppen, zappen. Biedt reflectie een oplossing?” Daarna worden een aantal reflectietools  toegelicht. Sterk aanbevolen.
meer info
Technologische opvoeding top
 • Nieuw leerplan techniek
 • Nascholing digitale steekkaarten.
  meer info
Wiskunde top

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO