Pedagogische begeleidingsdienst (PBDKO) v.h. katholiek onderwijs

Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs

De Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs coördineert de werking van:

  1. de Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst
  2. de Pedagogische Begeleidingsdiensten van de verbonden
  3. het Vormingscentrum CLB
  4. de Congregationele Begeleidingsdiensten
  5. de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdiensten

Net als de andere centrale diensten van het VSKO is de PBDKO gevestigd in de Guimardstraat 1.

Op de website van het VSKO vindt men uitvoerige informatie over de PBDKO (opdrachten, bestuur, regelgeving, diensten, begeleidingsaanbod, …).
Daartoe gaat men naar www.vsko.be waar men ‘informatie over … Pedagogische Begeleiding’ aanklikt.